CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Please Notice
Based on your current location/IP address, you will be provided services by Fortrade Cyprus. 76% of retail CFD client accounts lose money

Släpande stopp

Släpande stopp

En stopporder som används för att automatiskt stänga en position vid ett visst dollardecimalvärde avskilt från (över/under) ett värdepappers eller finansiellt instruments marknadspris. Som dess namn indikerar “släpar” eller följer stoppordern marknadspriset, vilket garanterar en uppåtgående justering på stopptriggern (när marknadstrenden är “bullish”) och en nedåtgående justering av stopptriggern (när marknadstrenden är “bearish”).

- S -
Gratis inskrivning