CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Termin

Termin

Ett terminskontrakt, känt som en termin, är ett avtal att köpa eller sälja en råvara, ett värdepapper eller ett finansiellt instrument på ett specifikt terminsdatum till ett fastslaget pris. Det är ett avslutat avtal och råvaran eller det finansiella instrumentet levereras, till skillnad från en option som erbjuder ett val att antingen slutföra affären eller inte. Till skillnad från terminer är terminskontrakt inte kontrakt med standardvillkor. De är skräddarsydda mellan köparen och säljaren för respektive affär och köps och säljs över disk (OTC) och inte på börsen.

- T -
Gratis inskrivning