CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Tillbakadragande

Tillbakadragande

En prisnedsättning eller krav på ett visst värdepapper eller finansiellt instrument (från dess peak). Kallas även för prisvändning.

- T -
Gratis inskrivning