CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Take Profit (T/P)

Take Profit (T/P)

En marknadsorder som automatiskt stänger positionen på ett lönsamt värdepapper eller finansiellt instrument när det uppnår en förutbestämd prisnivå som passar tradern. En T/P kan användas på både långa (köp)- och korta (sälj)-positioner.

- T -
Gratis inskrivning