CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 76% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Tenor

Tenor

Tiden som återstår från värdedatumet på ett lån, kontrakt eller option fram till utgångsdatum (uttrycks i år, månader eller dagar).

- T -
Gratis inskrivning