CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Trend

Trend

Den allmänna riktningen på en marknad eller på priset på ett värdepapper eller finansiellt instrument. Termerna “bull” och “bear” används ofta för att beskriva de två huvudtyperna av trender – uppåt respektive nedåt.

- T -
Gratis inskrivning