CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Terminskontrakt (Forward Contract)

Terminskontrakt (Forward Contract)

Vad är Forwardkontrakt?

Ett forwardkontrakt är ett avtal mellan en köpare och en säljare att handla en tillgång, vanligtvis en valuta, till ett ömsesidigt avtalat fast pris och på ett fastställt datum. Till skillnad från futurekontrakt är forwardkontrakten privata arrangemang mellan köparen och säljaren och, som sådana, handlas de inte på den centraliserade börsen utan betraktas snarare som en del av OTC-marknaden. Detta gör forwardkontrakten till en mer riskfylld satsning än futurekontrakten. De primära faktorerna för att bestämma priset på ett forwardkontrakt är tillgångens marknadsvärde och tiden då kontraktet kommer att uppfyllas, vilket påverkas av swapräntorna.

Hur använder man Forwardkontrakt?

Forwardkontrakten köps på liknande sätt som futurekontrakten. Köparen och säljaren kommer överens om den tillgång som ska säljas, om priset och om det datum som utbytet kommer att äga rum. Forwardkontraktet löses först när kontraktsperioden löper ut, till skillnad från futurekontrakten som löses dagligen. Forwardkontrakten används i första hand som ett verktyg för att säkra volatiliteten i den tillgång som handlas. Att forwardkontrakten kan vara mer anpassade än futurekontrakten ger både större flexibilitet, men också högre risk.

 

Länkar relaterade till Forwardkontrakt?

Mäklare
Centraliserad marknad
Utgångsdatum
Futurekontrakt
OTC-marknad
Swapräntor
Volatilitet

- T -
Gratis inskrivning