CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Terminsmarknad

Terminsmarknad

En marknad för köp och försäljning av terminer på ett finansiellt instrument eller ett värdepapper på ett framtida datum och till ett fastställt pris.

- T -
Gratis inskrivning