CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Please Notice
Based on your current location/IP address, you will be provided services by Fortrade Cyprus. 76% of retail CFD client accounts lose money

Trading från A till Ö

Ett lexikon med vanliga tradingtermer och förklaringar.

Allt A Q B R C S D T E U F V G W H X I Y J K L M N O P

Nedan följer en ordlista över termer som används inom online-trading industrin. Välj den första bokstaven i ordet du söker från listan ovan för att hoppa till rätt avdelning i lexikonet.

- K -

Kapitalviktat index

Aktieindex där varje aktie är viktad enligt dess marknadskapitalisering. Som ett resultat har företag med ett större börsvärde mer påverkan på prisrörelser än företag med litet börsvärde. NASDAQ-100, brittiska FTSE 100, franska CAC 40 och spanska IBEX 35 är exempel på kapitalviktade index.

Kiwi

Vanligt namn på Nya Zeeländsk dollar.

Klientkonto

En inställning för att genomföra valuta- och CFD-relaterade transaktioner på en känd marknad, där kunden har eller i framtiden kommer att agera. Den typiska inställningar inkluderar bekräftelse av transaktioner, listning av innehav, öppna och/eller väntande positioner, kontanter och motsvarande kontanter.

Kontosaldo 

Det penningbelopp som finns på kontot i början av en arbetsdag, inkluderat alla insättningar, uttag och/eller andra kontakter och motsvarande kontanter (=kredit minus debet). Om en trader bestämt sig för att stänga en öppen position kommer kontosaldot att ändras i enlighet med hans/hennes vinst eller förlust.

Köp

Att skapa en lång position på ett handelsbart värdepapper såsom ett valutapar, aktie, index eller råvara. Motsatsen till “sälj” (eller kort position).

Kort glidning

Skillnaden mellan det begärda priset på en affär och dess exekverade pris. Uppstår oftast under perioder av relativ hög marknadsvolatilitet. Fortrades traders får exceptionellt korta glidningskurser. Klicka här för mer information.

Kort täckning

Tillbakaköp av ett värdepapper eller finansiellt instrument som tidigare sålts (i en kort position) för att “close out” (lämna) den positionen.

Kvantitativ

Betecknande eller relaterande till något som mäts av kvantifierbara data (t. ex. mål som belopp, procent eller förhållande).

Visste du?
Du kan få många fördelar om du lär dig mer om Forex- och CFD-handel, t.ex. bättre resultat. Klicka bara på ‘Handla nu’-knappen om du redan har börjat handla med Fortrade.