CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Please Notice
Based on your current location/IP address, you will be provided services by Fortrade Cyprus. 76% of retail CFD client accounts lose money

Trading från A till Ö

Ett lexikon med vanliga tradingtermer och förklaringar.

Allt E U F V G W H X I Y J K L M N O P A Q B R C S D T

Nedan följer en ordlista över termer som används inom online-trading industrin. Välj den första bokstaven i ordet du söker från listan ovan för att hoppa till rätt avdelning i lexikonet.

- O -

Obligation

Ett juridiskt kontrakt där en långivare (obligationsutfärdare) såsom en regering, en kreditinstitution eller ett företag utfärdar ett certifikat som lovar att betala en låntagare (obligationsinnehavare) en specifik ränta för en fast tid och sedan återinlösa kontraktet till dess huvudsakliga värde när det når förfallodagen. Klicka här för att lära dig mer om regeringsutfärdade obligationer som Fortrade erbjuder.

OECD

Förkortning av Organization for Economic Co-operation and Development.

OPEC-korg

Viktat medel på oljepriser från de exporterande oljeländerna  (Organization of Petroleum Exporting Countries), en grupp på 13 stora oljeproducerande länder. OPEC-korgens medeloljepris baseras på produktion och export för respektive land. De två andra ledande benchmark är Brent och West Texas Intermediate (WTI) Crude.

Öppen P&L (Profit & Loss)

Vad är en öppen P&L?

En öppen P&L (Profit & Loss) är en finansiell redovisning som Forex-handlare får, som sammanfattar alla öppna positioner som han har avseende intjänade vinster och ådragna förluster.

Hur använder man en öppen P&L?

Att veta när man ska öppna och stänga en position är nyckeln till framgångsrik Forex-handel. Genom att noggrant undersöka en öppen P&L kan en handlare avgöra vilka marknader som agerar på ett upphaussat sätt, och vilka som är mer nedåtgående. Genom att göra det är handlare bättre utrustade för att fatta välgrundade beslut om kort- och långsiktiga handelsstrategier.

 

Länkar relaterade till öppen P&L

Bear/Bearish
Bear Market
Bull/Bullish
Bull Market
Stäng en position
Öppna position

Öppen Position

En affär som ingåtts och som ännu inte stängts med en motsatsaffär. En öppen position kan existera följt av en lång position (kallas även som “köp”), eller kort position (kallas även för “sälj”).

Öppet pris

Vad är öppningskurs?

Öppningskursen kallas även startkurs och är handelsmarknadens pris på tillgången när handelsdagen börjar. Det är viktigt att komma ihåg att öppningskursen en dag inte alltid är samma som stängningskursen på samma tillgnåg från föregående dag. Tillgångens värde fortsätter ofta att svänga även när marknaden har stängt och tillgången inte handlas längre.

Hur använder man öppningskursen?

Öppningskursen är den främsta indikatorn för en handlare på hur valutaparet har presterat under en dag som du har en lång eller kort position. Genom att undersöka öppningskursen, tillsammans med högsta och lägsta dagskurs, kan handlare bestämma valutans volatilitet och ta fram en strategi för att antingen sälja, köpa eller undvika valutan helt.

Länkar relaterade till öppningskursen
Köp
Stängningskurs
Högsta dagskurs
Lägsta dagskurs
Volatilitet

Öppna affärer

Alla öppnade köp- (långa) och/eller sälj- (korta) positioner på en traders onlinetradingkonto.

OTC-marknad

Vad är en OTC-marknad?

En OTC-marknad (over the counter) är en decentraliserad marknad där tillgångar, inklusive vissa valutor, som inte handlas på centraliserade börser kan handlas. Eftersom OTC-marknader inte är centraliserade och inte regleras av någon myndighet kommer de ofta att vara mindre transparenta än centraliserade marknader och därför riskablare.

Hur använder man en OTC-marknad?

Handel på en OTC-marknad liknar handel på en centraliserad marknad. Handlare hittar en mäklare som fungerar som mellanhand mellan dem och med-handlare, såväl som med företag och affärsverksamheter som inte handlas med på centraliserade aktiebörser. En av de främsta skillnaderna mellan en OTC-marknad och en valutamarknad är att på en OTC-marknad har mäklare större flexibilitet på de köp- och försäljningspriser som de sätter. Som resultat av det kan en mäklare uppge ett pris till en kund och ett annat pris till en annan, och det kan finnas skillnader i bud-fråga-spridningen.

 

Länkar relaterade till OTC-marknad

Aktiv marknad
Bud-fråga-spridning
Centraliserad market

Över hela linjen

En marknadsbred rörelse eller trend som påverkar mer eller mindre alla aktier och sektorer. Termen kommer från den stora linjen som historiskt användes på NYSE för marknadsprisrörelser.

Övernattenposition

Affär som löper över natten från en arbetsdag till en annan.

Överträffa

Situation där ett värdepapper eller finansiellt instrument tros bli mer lönsamt än den allmänna marknaden. Även känt som “marknadsöverträffa”. Motsatsen till underprestation.

Visste du?
Du kan få många fördelar om du lär dig mer om Forex- och CFD-handel, t.ex. bättre resultat. Klicka bara på ‘Handla nu’-knappen om du redan har börjat handla med Fortrade.