CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Please Notice
Based on your current location/IP address, you will be provided services by Fortrade Cyprus. 76% of retail CFD client accounts lose money

Trading från A till Ö

Ett lexikon med vanliga tradingtermer och förklaringar.

Allt N O P A Q B R C S D T E U F V G W H X I Y J K L M

Nedan följer en ordlista över termer som används inom online-trading industrin. Välj den första bokstaven i ordet du söker från listan ovan för att hoppa till rätt avdelning i lexikonet.

- C -

Cable

Slang för valutaparet Brittiska pund sterling/US dollar (GBP/USD). Används även för att hänvisa till GBP.

CAD

Den officiella valutakoden för Kanadensiska dollar. Även känd som “Loonie”, eller “Funds”.

Candlestick-diagram

En typ av diagram som ofta används av traders och finansproffs och som visar hela omfånget av en tradingsession (från öppningspris till stängningspris) genom användningen av skuggade rektangulära former.

CBOE

Förkortning på Chicago Board Options Exchange, den största marknaden i världen för handel med börshandlade värdepapper och optioner.

Centralbank (CB)

En regerings eller kvasiregeringsinstitution som hanterar och kontrollerar ett lands (eller en grupp länders) monetära policy. Dess ansvar omfattar normalt utfärdande av sedlar och mynt, hantering av landets kreditsystem och övervakning över dess kommersiella banksystem. Viktiga centralbanker är till exempel Federal Reserve Bank, Bank of England (BOE), Europeiska centralbanken (ECB), Bank of Japan (BOJ), och People’s Bank of China (PBC).

Centraliserad marknad

En nationell eller lokal börs där värdepapper och finansiella instrument handlas till fastställda priser utan påverkan av en konkurrerande marknad. De fastställda priserna på värdepapper som listas representerar endast priset som är tillgänglig för traders som vill köpa eller sälja ett visst värdepapper. Större centraliserade marknaden i världen inkluderar aktiemarknader såsom TSE, värdepappers- och råvarumarknader som CME och ASE. Den utländska börsmarknaden är å andra sidan decentraliserad då det inte finns några fysiska platser investerare kan besöka för att handla med valutor.

CFD

Ett “contract for difference”, d.v.s. ett öppet kontrakt utan fastställt avtalsdatum som kan stängas av innehavaren till det belopp som avtalet representerar där det överenskomna underliggande värdepapprets pris vid avtalets början och dess marknadspris vid datumet då kontraktet avslutas.

CFD Rollover

Vad är en CFD Rollover?

När handlarna håller CFD-positioner, oavsett om de är långa (köp) eller korta (sälj), har mäklaren förutbestämda datum då kontrakten stängs. Handlarna kan, på dessa datum, stänga sina positioner, genom att köpa eller sälja, beroende på vad som är fallet, och antingen ta hem sina vinster eller ta sina förluster beroende på prisrörelsen för deras CFD. Om en handlare inte specifikt stänger sin position kommer mäklaren automatiskt att rulla över positionen till nästa handelsperiod, och debitera eller kreditera handlaren med skillnaden mellan slutkursen på det gamla kontraktet och öppningsbudet på det nya.

Hur påverkar CFD Rollover valutahandlarna?

Handlarna bör titta på mäklarens rollover-datum innan de öppnar en position på en CFD. Rollover-datumen är i allmänhet var tredje månad på söndagsmorgnar. Eventuella positioner som inte stängts före slutet på handelsdagen den föregående fredagen rullas automatiskt över på söndag morgon. Handlare som ser att deras positioner är lönsamma och tror att de kommer att fortsätta att vara det kommer vanligen inte att röra positionen och låta den rulla över i hoppet att de kommer att tjäna större vinster. Om en handlare å andra sidan ser att positionen inte har varit lönsam, och inte tror att den kommer att vända den kommande handelsperioden, kan välja att stänga positionen före rollovern. En handlare kan också stänga positionen om den har varit lönsam, men han inte känner sig säker på att den kommer fortsätta att vara det.


Relaterat till CFD Rollover
Sälj
Köp
Köp-säljdifferens
CFD
Stäng en position
Öppna position
Rollover-datum

Champagneaktier

Vad är Champagneaktier?

Champagneaktier är aktier vars värde har stigit väldigt högt, väldigt snabbt, och väldigt ofta helt oväntat. Champagneaktier kan komma från vilken sektor som helst av vilken bransch som helst. Ett utmärkt nytt exempel skulle vara aktien för American Airlines-gruppen, som dramatiskt ökade mellan september 2013 och slutet av 2014 med mer än svindlande 233 %.

Uttrycket “champagneaktie” härrör från idén att aktieägare är så ivriga över stora intäkter under en kort tidsperiod att de öppnar en flaska champagne för att fira. Den plötsliga ökningen av aktiekurserna får en även att tänka på bilden av en champagnekork som poppar och skjuter uppåt.

Hur använder man Champagneaktier?

Champagneaktier kan vara extremt lönsam för handlare som ger sig in på dem tillräckligt tidigt. Faran är att precis som värdet på en Champagneaktie kan stiga så dramatiskt, så kan den legendariska bubblan också brista, och aktien kan lika snabbt avskrivas. Att exakt veta den optimala tiden att köpa och sälja kräver en bra förståelse av marknadstrenderna såväl som utmärkt grundläggande och teknisk analys.Relaterat till Champagneaktier

Aktiv marknad
All Time High (ATH)
Kryptovaluta

CHF

Den officiella valutakoden för Schweizerfranc.

Chunnel

Smeknamn på valutaparet Euro och Brittiska pund (EUR/GBP).

CME

Förkortning på Chicago Mercantile Exchange, en av de största och mest inflytelserika options- och terminbörserna i världen.

CNY

Den officiella valutakoden för Kinesiska yuan, när den handlas i Hong Kong (tecken: ¥). Ofta utbytbar mot RBN, “renminbi”, Folkrepubliken Kinas officiella form av valuta.

Compounding (“ränta-på-ränta-effekten”)

Vad är compounding?

Compounding är, när en investering ökar exponentiellt i värde över tid. Tillväxten är exponentiell, därför att både huvudinvesteringen och räntan fortsätter att tjäna in ränta. Om exempelvis en person som investerar 20 000 $ i ett företag och tjänar 25 % ränta på denna investering under första året, så kommer hans investeringar i slutet av året att vara värda 25 000 $. Påföljande år är det hela 25 000 $ som tjänar in samma ränta och ökar dess värde till 31 250 $ följande år. Det innebär med compounding, att nettobeloppet intjänat från räntan varje år är högre än föregående år.

Hur använder man compounding?

Compounding är ett primärt verktyg i penninghantering. Ju längre du lämnar en investering utan att lösa in den, desto mer pengar kan du tjäna från din ursprungliga investering. Den största fördelen med exponentiell intjäning, snarare än linjär intjäning, är att om vinsten var linjär skulle nettoökningen förbli densamma varje period. Det vill säga, om en person tjänar 2 000 $ i ränta per år, så är detta tillväxten – oavsett hur mycket pengar som ligger i investeringen vid det tillfället. Compounding, å andra sidan, garanterar att ju mer en investering är värd varje år, desto högre kommer nettoökningen att bli. Som ett resultat. Investerare uppmanas att lämna kvar både kapitalet och intjänad ränta på investeringen och se det växa snabbare, än om de bara behållit kapitalet.Relaterat till compounding

Kontosaldo
Ränta
Räntesats

Cross-valutapar

Vad är cross-valutapar?

Utländska valutor handlas alltid i par – värdet på en valuta jämfört med en motpart. Cross-valutapar, som även kallas mindre valutapar, är par som inte inkluderar US-dollar, men som inkluderar minst en av världens övriga tre stora valutor. Det vill säga att den japanska yenen, det brittiska pundet eller euron är minst en, om inte båda valutorna som ingår i paret. Cross-valutapar ska inte förväxlas med de sju stora valutaparen, som alla inkluderar US-dollarn mot en av de sex andra likvärdiga valutorna i världen.

Hur använder man cross-valutapar?

Beroende på om en handlare vill investera på en mer eller mindre volatil eller likvid marknad kan cross-valutapar vara en säkrare investering än ett större par. Som med andra valutapar kan kurserna påverkas av flera faktorer som t.ex. ekonomiska tillkännagivanden, geopolitiska händelser och till och med det globala vädret. Fortrades webbplats erbjuder flera cross-par som handlare kan välja mellan.

Länkar relaterade till öppet pris

Valutapar
EUR
GBP
Utländsk valuta
JPY
Större valutapar (större)
Mindre valutapar (mindre)

“Cash and Carry”-handel

En arbitrage-tradingstrategi där en trader har en “lång” position i ett värdepapper eller råvara tillsammans med en “kort” position i en termin på samma värdepapper eller råvara. I detta fall innehas värdepappret fram till terminens leveransdag, och täcker således den korta positionen genom den tidigare placerade investeringen i den långa positionen.

Visste du?
Du kan få många fördelar om du lär dig mer om Forex- och CFD-handel, t.ex. bättre resultat. Klicka bara på ‘Handla nu’-knappen om du redan har börjat handla med Fortrade.