CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Please Notice
Based on your current location/IP address, you will be provided services by Fortrade Cyprus. 76% of retail CFD client accounts lose money

Trading från A till Ö

Ett lexikon med vanliga tradingtermer och förklaringar.

Allt F V G W H X I Y J K L M N O P A Q B R C S D T E U

Nedan följer en ordlista över termer som används inom online-trading industrin. Välj den första bokstaven i ordet du söker från listan ovan för att hoppa till rätt avdelning i lexikonet.

- A -

Ackumulerad ränta

Den ackumulerade räntan på ett värdepapper från premier och rabatter som relateras direkt till insättningsswappen (räntearbitrage) som sträcker sig över respektive avtalsperiod.

Aktiv marknad

En marknad där mycket köp och försäljning pågår.

All Time High (ATH)

Vad är en all-time high?

ll-time high är det högsta priset någon given tillgång någonsin har nått på den öppna marknaden.

Hur använder man en all-time high?

En tillgång som når en ny ATH kan ge både möjligheter och fallgropar för handlare. Om tillgången når en ny ATH regelbundet kan handlare känna igen den uppåtgående trenden och investera därefter. En stark teknisk och grundläggande analys är dock också nödvändig för att avgöra när tillgångens pris kommer att stöta på motstånd och börja sjunka igen. En all-time high ska inte i och av sig själv användas för att utveckla en handelsstrategi, men den kan – och bör vara – ett av flera verktyg som man tar hänsyn till.

Länkar relaterade till All Time High
Slutkurs
Nedtrend / Nedåtgående trend
Föregående slutkurs
Trend
Upptrend / Uppåtgående trend

Arbitrage

Åstadkommande av försäljning och köp samtidigt i samma eller relaterade värdepapper för att utnyttja prisskillnaden mellan marknaderna.

Årlig procentuell avkastning (Annual Percentage Yield (APY))

Årlig procentuell avkastning är den årliga kursen på avkastningen på en investering. Till exempel, en investering på 10 000 £ till 5 % per år ger 500 £ per år och har en APR på 5 %. Kallas även årlig procentuell kurs eller helt enkelt APR.

Asiatisk börshandel

Under sommaren inleds den kl. 00:00 GMT och stänger kl. 9:00 GMT och under vintern inleds handeln kl. 23:00 GMT och stänger kl. 08:00 GMT. Även känd som Tokyos börshandel.

Ask

På “over-the-counter”-marknaden hänvisar termen “ask” till det lägsta priset för vilket en mäklare är villig att sälja ett värdepapper (t. ex. valuta, aktier, index eller råvara) vid en viss tidpunkt. Ask-priset, även känt som “offer”-pris, kommer nästan alltid att vara högre än “bid”-priset (= det högsta priset en mäklare är villig att betala för att köpa ett värdepapper vid en viss tidpunkt). Mäklarfirmor tjänar vanligtvis pengar på skillnaden mellan “bid”-priset och “ask”-priset. Skillnaden kallas “ask-bid spread.”

AUD

Den officiella koden för Australiensisk dollar.

Aussie

Smeknamn på Australiensisk dollar.

Avkastning

Finansiell vinst, särskilt skillnaden mellan det intjänade beloppet och beloppet som spenderats på handel med värdepapper eller finansiella instrument.

Avkastning

Procentkursen på avkastningen på ett värdepapper eller en finansiell investering (betalas normalt i form av dividender och beräknas på en årskurs).

Stigande marknad

En marknad där priserna generellt stiger. Kallas även för en “Bull Market”.

Visste du?
Du kan få många fördelar om du lär dig mer om Forex- och CFD-handel, t.ex. bättre resultat. Klicka bara på ‘Handla nu’-knappen om du redan har börjat handla med Fortrade.