CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Please Notice
Based on your current location/IP address, you will be provided services by Fortrade Cyprus. 76% of retail CFD client accounts lose money

Trading från A till Ö

Ett lexikon med vanliga tradingtermer och förklaringar.

Allt B R C S D T E U F V G W H X I Y J K L M N O P A Q

Nedan följer en ordlista över termer som används inom online-trading industrin. Välj den första bokstaven i ordet du söker från listan ovan för att hoppa till rätt avdelning i lexikonet.

- T -

Take Profit (T/P)

En marknadsorder som automatiskt stänger positionen på ett lönsamt värdepapper eller finansiellt instrument när det uppnår en förutbestämd prisnivå som passar tradern. En T/P kan användas på både långa (köp)- och korta (sälj)-positioner.

Tenor

Tiden som återstår från värdedatumet på ett lån, kontrakt eller option fram till utgångsdatum (uttrycks i år, månader eller dagar).

Termin

Ett terminskontrakt, känt som en termin, är ett avtal att köpa eller sälja en råvara, ett värdepapper eller ett finansiellt instrument på ett specifikt terminsdatum till ett fastslaget pris. Det är ett avslutat avtal och råvaran eller det finansiella instrumentet levereras, till skillnad från en option som erbjuder ett val att antingen slutföra affären eller inte. Till skillnad från terminer är terminskontrakt inte kontrakt med standardvillkor. De är skräddarsydda mellan köparen och säljaren för respektive affär och köps och säljs över disk (OTC) och inte på börsen.

Terminer

Ett avtal att köpa eller sälja ett värdepapper eller finansiellt instrument (t. ex. en råvara, aktie eller index) på ett framtida datum och till ett fast pris. Terminer handlas på terminsbörsen eller terminsmarknader enligt standardiserade villkor (t. ex. förutbestämda kvantiteter för respektive specifik typ).

Terminskontrakt (Forward Contract)

Vad är Forwardkontrakt?

Ett forwardkontrakt är ett avtal mellan en köpare och en säljare att handla en tillgång, vanligtvis en valuta, till ett ömsesidigt avtalat fast pris och på ett fastställt datum. Till skillnad från futurekontrakt är forwardkontrakten privata arrangemang mellan köparen och säljaren och, som sådana, handlas de inte på den centraliserade börsen utan betraktas snarare som en del av OTC-marknaden. Detta gör forwardkontrakten till en mer riskfylld satsning än futurekontrakten. De primära faktorerna för att bestämma priset på ett forwardkontrakt är tillgångens marknadsvärde och tiden då kontraktet kommer att uppfyllas, vilket påverkas av swapräntorna.

Hur använder man Forwardkontrakt?

Forwardkontrakten köps på liknande sätt som futurekontrakten. Köparen och säljaren kommer överens om den tillgång som ska säljas, om priset och om det datum som utbytet kommer att äga rum. Forwardkontraktet löses först när kontraktsperioden löper ut, till skillnad från futurekontrakten som löses dagligen. Forwardkontrakten används i första hand som ett verktyg för att säkra volatiliteten i den tillgång som handlas. Att forwardkontrakten kan vara mer anpassade än futurekontrakten ger både större flexibilitet, men också högre risk.

 

Länkar relaterade till Forwardkontrakt?

Mäklare
Centraliserad marknad
Utgångsdatum
Futurekontrakt
OTC-marknad
Swapräntor
Volatilitet

Terminsmarknad

En marknad för köp och försäljning av terminer på ett finansiellt instrument eller ett värdepapper på ett framtida datum och till ett fastställt pris.

Tick

Minsta möjliga förändring i priset på ett värdepapper eller finansiellt instrument (antingen upp eller ner).

Tidigare stängningskurs

Ett värdepappers eller finansiellt instruments stängningskurs föregående handelsdag.

Tillbakadragande

En prisnedsättning eller krav på ett visst värdepapper eller finansiellt instrument (från dess peak). Kallas även för prisvändning.

Tradingkonto

Specificerade block eller delar av affärer. Värden på en affär motsvarar ett integralnummer med tradingenheter. Till exempel, guld- och silverkontrakt köps och säljs i storlekar på respektive 10 och 1,000 troy ounces.

Tradingplattform för datorn

Nedladdningsbar programvara genom vilka traders kan få åtkomst till finansmarknader, öppna, redigera och stänga tradingpositioner online, osamt få livestreaming med kurser, diagram och andra tekniska indikatorer, via en PC eller Mac-dator eller bärbar dator.

Tradingstämning

Den allmänna och rådande attityden hos traders på en viss marknad, ett värdepapper eller finansiellt instrument, uttryckt i procent på aktuella öppna köp- och säljordrar.

Träningskonto (Practice account)

Vad är ett träningskonto?

Ett träningskonto, även kallat demokonto, är precis som ett vanligt Forex-konto på alla sätt förutom ett – handlaren investerar inte, tjänar inte eller förlorar inte några riktiga pengar. Det ger handlare möjligheten att lära sig Forex-handel och utveckla effektiva handelsstrategier genom erfarenhet, utan den förknippade risken med den verkliga handeln.

Hur använder man ett träningskonto?

Många online-mäklare, inklusive Fortrade, tillhandahåller ett träningskonto gratis när handlare registrerar sig på webbplatsen, och “finansierar” kontot med en summa pengar (Fortrade, till exempel, startar igång handlare med 10 000 $ av imaginära pengar). Så fort att kontot är uppsatt kan du börja handla som om du investerade verkligt kapital. Det är en bra idé att handla konservativt, åtminstone till en början. En handlare som “investerar” orealistiska summor av det imaginära kapitalet i träningskontot bara för att han inte har något att förlora på riktigt, kommer inte kunna dra nytta av syftet med att ha träningskontot, vilket är att utveckla effektiva handelskunskaper inför när verkligt kapital investeras. De flesta experter och erfarna handlare rekommenderar handel med ett träningskonto i flera månader innan man investerar riktiga pengar. Klicka här för att skapa ett Fortrade-konto, så kan du komma igång med träningskontot idag.

 

Länkar relaterade till träningskonto

Mäklare
Position

Trend

Den allmänna riktningen på en marknad eller på priset på ett värdepapper eller finansiellt instrument. Termerna “bull” och “bear” används ofta för att beskriva de två huvudtyperna av trender – uppåt respektive nedåt.

Tresessionssystem

Den utländska valutamarknaden är uppdelad i tre tradingsessioner: Den asiatiska (eller Tokyo), europeiska (eller London) samt den nordamerikanska (eller New York). Brukar även benämnas som The Forex Three.

TRY

Officiell valutakod för Turkiska lira.

TSE

Förkortning av Tokyo-börsen.

Tvärvalutapar

Ett valutapar som handlas på valutamarknaden och som inte inkluderar US dollar. Till exempel Euro och Japanska yen (EUR/JPY).

Visste du?
Du kan få många fördelar om du lär dig mer om Forex- och CFD-handel, t.ex. bättre resultat. Klicka bara på ‘Handla nu’-knappen om du redan har börjat handla med Fortrade.