CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Please Notice
Based on your current location/IP address, you will be provided services by Fortrade Cyprus. 76% of retail CFD client accounts lose money

Trading från A till Ö

Ett lexikon med vanliga tradingtermer och förklaringar.

Allt N O P A Q B R C S D T E U F V G W H X I Y J K L M

Nedan följer en ordlista över termer som används inom online-trading industrin. Välj den första bokstaven i ordet du söker från listan ovan för att hoppa till rätt avdelning i lexikonet.

- U -

Underpresterande

En situation där ett värdepapper eller finansiellt instrument förväntas bli mindre lönsamt än den totala marknaden. Även känt som “market underperformer”. Motsatsen till överpresterande.

United States Treasury Securities

Räntebärande skuldinstrument utfärdat av United States Department of the Treasury för att finansiera USA:s federala skuld. I CFD-trading är de tre mest aktivt handlade statspapperen: den 5-åriga amerikanska statsobligationen (oftast symboliserad som US5Y), den 10-åriga amerikanska statsobligationen (oftast symboliserad som US10Y) samt den 30-åriga statsobligationen (ofta symboliserad som US30Y).

Uppåttrend

En situation där varje framgångsrik “peak” eller “trough” på ett värdepappers prisdiagram är högre än de som föregår det. Motsatssituationen är en nedåttrend.

USD

Officiell valutakod för US dollar.

USDX

Symbol för US dollar valutaindex. Klicka här för mer information.

UTC

Samordnad universell tid. Ofta utbytbar mot Greenwich mean time (GMT).

Utdelning

Utdelning är ett sätt för ett företag att dela ut en andel av sin vinst till sina aktieägare.
Utdelningsbeloppet bestäms av företagets styrelse, och kan delas ut i form av en kontantbetalning, aktier eller andra tillgångar.

Vanligtvis bestäms utdelningen i termer av pengar per aktie, vilket innebär att varje aktieägare kommer att få utdelning i förhållande till sitt innehav, exempelvis:
Om du äger 1000 aktier, och utdelningen sätts till 3 $ per aktie – kommer du att få 3000 $.

Ett annat vanligt sätt att bestämma en utdelning är i termer av andel av nuvarande marknadspris, vilket även kallas ”avkastning”, exempelvis:
Om du äger 1000 aktier, och det nuvarande marknadspriset är 100, och utdelningen sätts till 2 % – innebär det att du kommer att få 2 $ för varje aktie du äger, vilket innebär 2000 $.

Andra sätt att betala ut utdelning innefattar: Aktier (dela ut aktier istället för pengar), egendom, provision med mera.

När en utdelning betalas ut blir företagets värde direkt påverkat av den enkla anledningen att kontanter som delas ut i utdelningar inte längre kommer att finnas kvar inom företaget, vilket innebär att aktiepriset minskar lika mycket som utdelningen per aktie är värd.

Ändringen i aktiens pris sker på sista dagen för utdelningsbehörighet.

 

Med anledning av detta, behöver Fortrade kreditera/debitera kunderna som innehar den utdelande aktien under sista dagen för utdelningsbehörighet, för att få täckning för den utbetalda utdelningen och se till att alla våra aktieägare kommer att få utdelningen och inte kommer att påverkas av den “falska” nedgången i aktiens pris.

* Begreppet “falsk” syftar till rörelsen i marknadspriset som inte är ett resultat av det riktiga marknadsläget, utan snarare ett resultat av syntetiska omständigheter såsom utbetalningen av utdelningar.

 
Alla kunder som har en utdelande aktie i en kort position under den sista dagen för utdelningsbehörighet kommer att debiteras ett belopp motsvarande utdelningen.
Till exempel:

Om du har 1000 aktier i en kort position vid ett öppningspris på 110 $ medan det nuvarande marknadspriset är 100 $, och utdelningsbeloppet är lika med 2 $ per aktie Kommer aktiepriset att gå ner med 2 $ på sista dagen för utdelningsbehörighet, vilket innebär att du kommer att tjäna mer pengar i din korta position på grund av den ”falska” aktieprisrörelsen, därför kommer Fortrade att behöva debitera exakt samma summa (utan andra avgifter eller provisioner) på din provision.

Resultat före sista dagen för utdelningsbehörighet 1000 * (110 – 100) = 10000 $ <antal aktier * (öppningspris – marknadspris före utbetalning av utdelningen)>

Resultat efter sista dagen för utdelningsbehörighet (förutsatt att det inte fanns några andra marknadseffekter som påverkade aktiepriset) 1000 * (110 – 98) = 12000 $ <antal aktier * (öppningspris – nuvarande marknadspris)>

Utdelningskostnad 1000 * 2 $ = 2000 $ <antal aktier * utdelning per aktie)>

Slutgiltig resultatberäkning 1000 (110 – 98) – 2000 = 10000 $ < antal aktier * (öppningspris – nuvarande marknadspris) – summa utdelningar >
 
Alla kunder som har en utdelande aktie i en lång position under den sista dagen för utdelningsbehörighet kommer att krediteras ett belopp motsvarande utdelningen.
Till exempel:

Om du har 1000 aktier i en lång position vid ett öppningspris på 90 $ medan det nuvarande marknadspriset är 100 $, och utdelningsbeloppet är lika med 2 $ per aktie Kommer aktiepriset att gå ner med 2 $ på sista dagen för utdelningsbehörighet, vilket innebär att du kommer att förlora pengar i din långa position på grund av den ”falska” aktieprisrörelsen, därför kommer Fortrade att behöva kreditera exakt samma summa (utan andra avgifter eller provisioner) på din provision.

Resultat före sista dagen för utdelningsbehörighet 1000 * (100 – 90) = 10000 $ <antal aktier * (marknadspris före utdelningen – öppningspris) >

Resultat efter sista dagen för utdelningsbehörighet (förutsatt att det inte fanns några andra marknadseffekter som påverkade aktiepriset) 1000 * (98 – 90) = 8000 $ <antal aktier * (Nuvarande marknadspris – öppningspris)>

Utdelningskreditering 1000 * 2 $ = 2000 $ <antal aktier * utdelning per aktie)>

Slutgiltig resultatberäkning 1000 (98 – 90) + 2000 = 10000 $ < antal aktier * (nuvarande marknadspris – öppningspris) + summa utdelningar >


** All kreditering/debitering av utdelningar kommer att synas under “provisioner” för positionen.

Utgångsdatum

Det datum då ett värdepapper eller finansiellt instrument upphör på grund av att tiden gått ut. Kallas även för “förfallodag”.

Utgångstid

Tiden då ett options- eller terminskontrakt upphör.

Utländsk valuta

En finansiell institution eller ett system för handel med valutor från andra länder. Även känt som valutahandel eller FX.

Utländsk valutamarknad

Global decentraliserad marknad för handel med utländsk valuta. Vad gäller handelsvolym är FX-marknaden den största finansiella marknaden i världen, med en daglig omsättning på mer än 5 biljoner dollar.

Visste du?
Du kan få många fördelar om du lär dig mer om Forex- och CFD-handel, t.ex. bättre resultat. Klicka bara på ‘Handla nu’-knappen om du redan har börjat handla med Fortrade.