CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Please Notice
Based on your current location/IP address, you will be provided services by Fortrade Cyprus. 76% of retail CFD client accounts lose money

Trading från A till Ö

Ett lexikon med vanliga tradingtermer och förklaringar.

Allt P A Q B R C S D T E U F V G W H X I Y J K L M N O

Nedan följer en ordlista över termer som används inom online-trading industrin. Välj den första bokstaven i ordet du söker från listan ovan för att hoppa till rätt avdelning i lexikonet.

- F -

Federal Reserve Bank

Centralbanken för USA. Anses vara den största monetära myndigheten i världen.

Femtiotvå (52) veckokhögsta/lägsta

De högsta och lägsta priserna som ett värdepapper eller finansiellt instrument har handlats för under de senaste 52 veckorna.

Fiatpengar

Vad är fiatpengar?

Fiatpengar är den term som ges till de flesta valutor som är etablerade som lagliga betalningsmedel av regeringar, utan att vara rotade i en fysisk vara, som guld eller silver.

Hur använder man fiatpengar?

Själva grunden av online-handel, speciellt forex-handel, oavsett större valutapar, mindre valutapar eller exotiska, är centrerade kring styrkan av fiatvalutor gentemot varandra. Varje valutas värde kan påverkas av ett överflöd av externa faktorer, men den mest konsekventa faktorn kan vara den tro som allmänheten har på styrkan av den specifika valutan. Till exempel, om de olika ekonomiska realiteterna i Storbritannien får investerare att ifrågasätta styrkan av det brittiska pundet, så kommer värdet av GBP mot andra valutor – så kommer speciellt euro och USD att sjunka, eftersom investerare skyggar undan från att lita på vad de anser vara en svag fiatvaluta. Borta är dagarna då det värdet skulle ha varit länkat till guldpriset, så ju mindre tro allmänheten har på en valuta – och ju högre inflationstakten är för den valutan – ju lägre kan dess egenvärde sjunka.

 
Relaterat till fiatpengar

USD (U.S. dollar)
EUR (Euro)
GBP (Britttiskt pund)
Råvara
Större valutapar
Mindre valutapar
Exotiska valutapar

Financial Conduct Authority (FCA)

Vad är FCA?

Financial Conduct Authority (FCA) är ett oberoende organ som ansvarar för att reglera mer än 56 000 finansiella mäklare (inklusive Fortrade) och marknader i Storbritannien. Dess trepunktsmål är att:

  1. Skydda konsumenterna av finansiella tjänster i Storbritannien
  2. Upprätthålla integriteten i Storbritanniens finansiella system
  3. Uppmuntra sund konkurrens mellan finansiella tjänster på ett sätt som gynnar konsumenterna

Reglerade mäklare och marknader är generellt mer transparenta än icke-reglerade. När det finns misstankar om orättvisa eller olagliga förfaranden kan handlare vända sig till tillsynsorganet för att söka rättvisa. Det är viktigt att notera att FCA inte har någon myndighet över mäklare som handlar på OTC-marknaden.

Hur använder man FCA?

Det första steget man bör ta som handlare är att kontrollera att den mäklare man vill använda faktiskt är reglerad av ett tillsynsorgan i det land mäklaren bedriver sin verksamhet. Fortrades FCA-godkännande hittar du här. Om det uppstår en tvist med din mäklare, om du inte kan lösa frågan på egen hand kan du vända dig till FCA för skiljeförfarande. Om FCA bedömer att en mäklare uppträtt i strid med lagen eller FCA:s riktlinjer och standarder kan tillsynsorganet gå in och ålägga böter eller till och med återkalla mäklarens FCA-godkännande om relevanta standarder inte uppfylls.

Länkar relaterade till Swissy
Centraliserad marknad
Utländsk valutamarknad
OTC-marknad

Finansiell styrka

När det gäller onlinetrading reflekterar finansiell styrka traderns möjlighet att öppna nya affärer på en tradingplattform. Den beräknas enligt hans/hennes fria marginal (t. ex. skillnaden mellan eget kapital och utnyttjad marginal).

Finansiellt instrument

Ett handelsbart värdepapper av något slag vars värde antingen avgörs direkt (kontant eller motsvarande instrument) eller indirekt (derivatinstrument). Kontantinstrument inkluderar värdepapper som lån och insättningar. Derivatinstrument innefattar underliggande enheter såsom aktier, index och räntor. Klicka här för att se en komplett lista över finansiella instrument du kan handla med hos Fortrade.

Finansrapport

En sammanställning av alla transaktioner och positioner (både långa och korta) mellan en mäklare och en klient. Även känt som “Kontoutdrag”.

Flat

En term med tre olika betydelser: när det gäller marknadsrörelser är en “flat market” en varken stigande eller fallande; när det gäller ett specifikt värdepapper är en “flat asset” ett finansiellt instrument som varken ökat eller minskat i ränta; när det gäller trading är att ha en “flat tradingposition” en varken lång eller kort position.

Flytande medel (MA)

Indikator som regelbundet används i tekniska analyser för att identifiera och demonstrera genomsnittligt värde på ett värdepapper eller finansiellt instrument över en viss tidsperiod. MA används för att jämna ut prisdata och för att hjälpa till att bekräfta pristrender och riktningar. Kallas även för ett enkelt flytande genomsnitt eller SMA. Det finns tre typer av flytande medel som används inom valutahandel: enkel, viktad och exponentiell.

Fri marginal

Den tillgängliga marginalen som en trader har för att öppna en tradingposition i ett värdepapper eller finansiellt instrument. Fri marginal är därför lika med traderns “Eget kapital” – “Utnyttjad marginal”. Fri marginal ökar eller minskar enligt traderns totala avkastning eller realiserade förluster.

FWB

Förkortning på Frankfurtbörsen (kallas även för Börse Frankfurt).

Visste du?
Du kan få många fördelar om du lär dig mer om Forex- och CFD-handel, t.ex. bättre resultat. Klicka bara på ‘Handla nu’-knappen om du redan har börjat handla med Fortrade.