CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Please Notice
Based on your current location/IP address, you will be provided services by Fortrade Cyprus. 76% of retail CFD client accounts lose money

Trading från A till Ö

Ett lexikon med vanliga tradingtermer och förklaringar.

Allt I Y J K L M N O P A Q B R C S D T E U F V G W H X

Nedan följer en ordlista över termer som används inom online-trading industrin. Välj den första bokstaven i ordet du söker från listan ovan för att hoppa till rätt avdelning i lexikonet.

- S -

Sälj

Att ta en kort position på ett handelsbart värdepapper, såsom ett valutapar, en aktie, index eller råvara. Motsatsen till “köpa” (eller lång position).

SEK

Officiell valutakod för Svensk krona.

Separat konto

Ett separat hanterat konto som används av en mäklarfirma för att hålla klientmedel separerade från sina egna medel.

SGD

Officiell valutakod för Singapore dollar.

Short Squeeze

Vad är en short squeeze?

En short squeeze händer när handlare som har tagit en kort (sälj-) position, pressas till att köpa tillbaka tillgångar till en högre kurs än de hade hoppats på och därför skapar en ännu kraftigare uppgång i priset på den tillgången.

I huvudsak inträffar en short squeeze när handlarna har förutsett att ett tillgångspris skulle sjunka, så de sålde tillgången till en högre kurs med förväntan att köpa tillbaka den till den lägre kursen för en god vinst. Om marknaden dock visar sig vara förvånansvärt uppåtgående och tillgångspriset fortsätter att öka kan vissa handlare få panik och stänga sin position, även till det högre priset, för att begränsa sina förluster. När de gör det får de efterfrågan på den tillgången att bli ännu större än vad den redan var, vilket driver upp priset ännu högre.

Hur påverkar en short squeeze valutahandlarna?

Short squeeze är i grund och botten en situation i vilken en handlare kan minska sina förluster men samtidigt bidrar till att se till att tillgången ifråga kommer att förbli otillgänglig till det lägre pris som han hade förutsett för en viss tid framåt. En short squeeze anses inte på något sätt vara idealisk för handlarna, men den hjälper dem faktiskt att undvika något ännu mer obehagligt.

 

Länkar relaterade till short squeeze

Uppåtgående / Hausse
Köp
Stänga en position
Sälj

Silverkontrakt

En av de mest aktivt handlade råvarorna på marknaden. Standardtradingenheten för ett kontrakt är 1,000 troy ounces. För mer information om den här råvaran, klicka här.

Sista handelsdag

Sista handelsdagen (i månaden) då en trader kan handla med en viss produkt. Kan skilja sig från kontraktets utgångsdatum.

Sista handelstid

Sista handelstid (på dagen) då en trader kan handla med en viss produkt. Kan skilja sig från kontraktets utgångsdatum.

Släpande stopp

En stopporder som används för att automatiskt stänga en position vid ett visst dollardecimalvärde avskilt från (över/under) ett värdepappers eller finansiellt instruments marknadspris. Som dess namn indikerar “släpar” eller följer stoppordern marknadspriset, vilket garanterar en uppåtgående justering på stopptriggern (när marknadstrenden är “bullish”) och en nedåtgående justering av stopptriggern (när marknadstrenden är “bearish”).

Slutkurs (Closing Price)

Vad är slutkursen?

Slutkursen, även känd som slutpriset, är priset på en tillgång på handelsmarknaden vid slutet av handelsdagen. Det är viktigt att notera att slutkursen under en dag inte nödvändigtvis är densamma som öppningspriset för samma vara följande dag. Fluktuationer i tillgångsvärdet kan ofta fortsätta även när marknaderna är stängda medan tillgången inte handlas.

Hur använder man en slutkurs?

Slutkursen är den primära indikatorn för en näringsidkare om vad valutaparet har gjort under den dagen, då du överväger en lång eller kort position. Genom att undersöka slutkursen, tillsammans med dagens långa och korta positioner, kan handlare estimera volatiliteten i valutan och utveckla en strategi för att antingen köpa, sälja eller undvika valutan helt och hållet.

Artiklar relaterade till slutkursena

Köpa
Dagens höjningar
Dagens sänkningar
Öppna priser
Volatilitet

SNB

Swiss National Bank, centralbanken i Schweiz.

Spann

Skillnaden mellan det högsta och lägsta priset på ett värdepapper eller finansiellt instrument under en viss tradingperiod.

Spot

En affär som kräver omedelbar likvid (i de flesta fall: två arbetsdagar efter exekveringen).

Spread

Skillnaden mellan ett “bid” (priset en mäklare eller dealer är villig att köpa ett värdepapper eller finansiellt instrument för) och “ask” (priset en mäklare eller dealer är villig att sälja ett värdepapper eller finansiellt instrument för).

SSL

Secure Sockets Layer. Tillhandahåller och upprätthåller en konsekvent anslutning mellan webbläsare och webbsajter, vilket tillåter säker överföring av användarnas personliga uppgifter.

Stänga en position

Processen för att stänga en aktiv affär antingen genoma tt sälja en lång position (kallas även för “köp”) eller genom att täcka en kort position (kallas även för “säljs”).

Stängda affärer

En lista över nyligen stängda affärer.

Stapeldiagram

En typ av diagram som ofta används av traders och finansproffs, och som representeras av horisontella staplar med längder proportionella till magnituden av det de representerar. Toppen på stapeln är den högsta punkten priset nått under en definierad period och botten av stapeln är den lägsta. Ett streck på vänster sida av stapeln motsvarar öppningspriset och ett streck på höger sida stängningspriset för den perioden.

Statsobligation

Ett skuldvärdepapper utfärdat av ett lands regering, vanligtvis med ett löfte om periodiska ränteutbetalningar vid värdepapprets utgångsdatum eller slutdatum. I de flesta fall utfärdas statsobligationer i landets egen valuta.

Sterling

Smeknamn på Brittiska pund (GBP).

Stödnivå

Ett pris-“golv” under det som man tror att en marknad, ett värdepapper eller finansiellt instrument ej kommer att nå. Motsatsen till motståndsnivå.

Stop Loss (S/L)

En marknadsorder som automatiskt stänger positionen för ett olönsamt värdepapper eller finansiellt instrument när det uppnår ett specificerat pris, men syfte att begränsa förlust och förhindra kort glidning. En S/L kan användas för både långa (köp)- och korta (sälj)-positioner. Även känd som en ”stop order” eller ”stop-market order”.

Observera: En Fortrade S/L är inte garanterad och kanske inte fungerar i mycket volatila förhållanden, vilket kan leda till ytterligare förluster.

Stop Out

En marginalnivå (beskriven i procent) på vilken en tradingplattform automatiskt stänger öppna tradingpositioner (börjar från den minst lönsamma positionen och upp tills marginalnivåkravet är uppfyllt) för att förhindra ytterligare potentiella förluster.

Swap

Vad är en swap?

En swap är en daglig utlåningsränta som debiteras/krediteras på en öppen position. Beloppet motsvarar skillnaden i inlåningsräntan mellan centralbankerna (baserat på marknadskurser och -spridningar) som de aktuella tillgångarna tillhör. Swappar krediteras eller debiteras en gång per dag i veckan, med undantag för onsdagar, då de krediteras eller debiteras 3 gånger mer. Swapavgiften ackumuleras varje dag kl. 20:59 GMT.

Hur påverkas handlare av swapavgifter?

Swapavgifter släpps dagligen av finansinstitut som Fortrade samarbetar med. De beräknas och fastställs enligt olika kriterier för riskhantering och marknadsförhållanden. Swapavgiften beräknas på följande sätt:

Pip-värde (beroende av storlek på handel)) * swappremium i pip * antal nätter = debiterad/krediterad swapavgift.

Valutaexempel:
Du öppnar en kort position (sälj) på EUR/USD för en post med ett konto i US-dollar:

  • 1 post = 100 000
  • 1 pipvärde = 10 US-dollar
  • Swapkurs = -3,2839 punkter (motsvarar 0,32839 pip)
  • Antal nätter = 1

Swappremium: 10 * 0,32839 * 1 = 3,2839 US-dollar

Exempel med CFD:er:
Du öppnar en lång position (köp) på råolja för 1 post (1 000 tunnor) med ett konto i US-dollar:

  • Swapkurs = -0,3807
  • Värde på 1 cent = 10 US-dollar
  • Antal nätter = 1

Swappremium: 10 * -0,3807 * 1 = -3,807 US-dollar

Länkar relaterade till swapavgift
Centralbank (CB)
Valutapar
Valutaväxling
Inlåningsränta
MetaTrader 4 (MT4)
Dagsutlåningsränta

Swissy

Vad är Swissy?

En “Swissy” har två betydelser inom valutahandel. Den allmänna termen är slang för den schweiziska francen (CHF). Mer vanligt är att hänvisa till termen “Swissy” när man pratar om valutaparet USD/CHF som mäter hur stark US-dollar är gentemot den schweiziska francen. Den räknas som ett av de större valutaparen.

Hur använder man Swissy?

I likhet med andra valutapar så är den första valutakursen “basvalutan” och anges alltid som “1”. Den andra valutan är “kursvalutan”, eller “motsvarande valuta”, och motsvarar värdet på en enhet i basvalutan. Exempel: Om Swissy, som då är USD/CHF, ligger på 1.1652, så motsvarar 1 US-dollar 1,01652 schweiziska franc. Om Swissy stiger till 1,020000 är USD starkare, eftersom den kan köpa fler franc än tidigare. Om Swissy faller till 1,1225 är francen starkare. Här hittar du handelsdiagrammet för Swissy hos Fortrade som uppdateras varje minut.

Länkar relaterade till Swissy
Bas- och motvaluta
Valutapar
Viktiga valutapar (Majors)
USD
Take Profit (T/P)

SX5E

Symbol för EURO STOXX 50-index, Europas ledande börsindex för eurozonen.

Visste du?
Du kan få många fördelar om du lär dig mer om Forex- och CFD-handel, t.ex. bättre resultat. Klicka bara på ‘Handla nu’-knappen om du redan har börjat handla med Fortrade.