CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Please Notice
Based on your current location/IP address, you will be provided services by Fortrade Cyprus. 76% of retail CFD client accounts lose money

Trading från A till Ö

Ett lexikon med vanliga tradingtermer och förklaringar.

Allt K L M N O P A Q B R C S D T E U F V G W H X I Y J

Nedan följer en ordlista över termer som används inom online-trading industrin. Välj den första bokstaven i ordet du söker från listan ovan för att hoppa till rätt avdelning i lexikonet.

- E -

Eftermarknad

Handel med ett företags aktier efter att marknaden stängt.

Eftermarknadsrapport

Vad är en eftermarknadsrapport?

En eftermarknadsrapport är den initiala rapporten som släpps av ett företag efter det har börjat handlas med på den offentliga aktiebörsen. Vanligtvis, innan ett företag börjar handlas med på aktiebörsen, utvärderar en investeringsbank företagets värde, och avgör hur värdet ska brytas ner i aktieandelar som ska säljas offentligt. Efter en initial försäljning av andelar till stora investerare, känt som den primära marknaden. Så fort att den primära marknadsförsäljningen har gjorts kan företaget handlas med på en större aktiebörs, såsom New York Stock Exchange (NYSE) eller NASDAQ. Detta sker när några av de initiala investerarna beslutar sig för att sälja en del av (eller alla) sina aktieandelar, och vilken investerare som helst av vilken storlek som helst kan köpa dem.

Så fort att erbjudanden dyker upp på den sekundära marknaden släpper företaget en eftermarknadsrapport, tillhandahåller namnet på företaget, dess ticker-symbol, erbjudandedatumet och erbjudande- och stängningspriser. Ofta tillhandahåller eftermarknadsrapporter ytterligare information, inklusive finansiell data och kvoter och en beskrivning av företaget.

Hur använder man en eftermarknadsrapport?

Eftermarknadsrapporter är extremt hjälpfulla för investerare för att beräkna ett initialt offentligt intresse i ett nyligen handlat företag. Även om den inte garanterar hur företagets marknadsvärde kommer förändras i framtiden så ger den investerare och handlare en rimlig idé om vad de ska titta efter, och huruvida köpa av andelar i ett tidigt skede skulle vara en klok investering. CFD-handlare kan investera över hur de tror att marknadspriset kommer påverkas under dagarna direkt efter en eftermarknadsrapport.

Relaterat till eftermarknadsrapport

NASDAQ
NYSE

Eget kapital

Det penningbelopp som är tillgängligt för trading. Motsvararar traderns “Öppna P&L” + “Kontosaldo”.

Ekonomisk indikator

Regeringsutfärdad statistik (såsom ett företags bruttonationalprodukt (BNP), konsumentprisindex, arbetslöshetsstatistik) som ligger till grund för analyser av ekonomin som helhet.

Ekonomisk kalender

Vad är den ekonomiska kalendern?

En ekonomisk kalender är en detaljerad lista över ekonomiska händelser, inklusive finanspolitiska uttalanden liksom regelbundna vecko-, månads- och kvartalsrapporter och ekonomiska indikatorer som förväntas få effekt på handelsmarknaderna. Händelserna visas på kalendern i kronologisk ordning och är alla betygsatta på en skala från 1-3 för hur stor effekt händelsen förväntas få på marknaderna. Slutligen, när en ekonomisk rapport är planerad, inkluderar kalendern analytikernas förutsägelser avseende vilka rapportens siffror kommer att vara och om de kommer att utgöra en ökning eller minskning från föregående rapport. Den ekonomiska kalendern kan hjälpa handlarna att förutsäga om det kommer att vara hausse eller baisse på marknaderna, om de kommer att vara aktiva eller lugna och därmed göra det möjligt för handlarna att utveckla starka strategier utifrån de planerade händelserna och den fundamentala analys som möjliggjorts av kalendern. Klicka här (Endast engelska) för att besöka den ekonomiska kalendern på Fortrade.com.

Hur använder man den ekonomiska kalendern?

Genom att titta på den ekonomiska kalendern och ha en uppfattning om vad man kan förvänta sig från olika ekonomiska rapporter och politiska uttalanden har handlarna ett mycket kraftfullt verktyg för fundamental analys. Självklart är inget idiotsäkert, som med alla aspekter av valutahandel. Analytikernas förutsägelser kan vara felaktiga, eller marknadernas reaktion på händelserna i den ekonomiska kalendern kan vara annorlunda än förväntat på grund av oförutsedda externa omständigheter. Med det sagt är den ekonomiska kalendern fortfarande ett mycket effektivt verktyg i handlarens händer, och den bör kontrolleras dagligen och följas noggrant.

 

Länkar relaterade till den ekonomiska kalendern?

Baisse/Baisseartad
Hausse/Hausseartad
Ekonomisk indikator

EUR

Officiell valutakod för den officiella valutan i eurozonen.

EURO STOXX

Börsmarknadsindez bestående av Europas 50 ledande blue-chip-företag. Klicka här för mer information.

Europeisk tradingssession

Inleds kl. 7:00 GMT och avslutas kl. 16:00-17:00 GMT. Även känt som Londons tradingsession för valutor.

Europeiska centralbanken (ECB)

Centralbanken för Europas enda valuta, euron. Dess huvudsakliga uppgift är att upprätthålla eurons köpkraft och garantera stabilitet i eurozonen.

Exekvering

Genomförandet av en order för att köpa eller sälja ett värdepapper eller finansiellt instrument.

Exotiska valutapar (Exotiska)

Vad är exotiska valutapar?

Valutahandeln omfattar de stora valutorna (USD vs en av de sex andra stora valutorna – EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) eller de mindre valutorna (som inte inkluderar USD, men inkluderar antingen EUR, GBP eller JPY). När USD, eller en av de andra stora valutorna handlas mot en valuta med en mycket lägre volym, kallas detta ett exotiskt handelspar. Exempel på exotiska valutapar inkluderar USD / RUB (Amerikanska dollarn vs ryska rubeln), GBP / TRY (Brittiska pundet vs turkisk lira) och EUR / SEK (Euro vs svenska kronan).

Hur använder man exotiska valutapar?

Handlare som vill minimera sina risker (såväl som deras potentiella vinster) kan välja att handla i exotiska valutor, eftersom de är mer illikvida än de stora och små valutorna. Exotiska par påverkas av samma faktorer som påverkar valutapar med större likviditet, t.ex. ekonomiska meddelanden, geopolitiska händelser och globalt väder. De kan därför användas som en bra “träningsplats” för högre riskhandel.
Fortradess hemsida erbjuder flera bra exotiska par att välja bland.

 

Länkar relaterade till exotiska valutapar

AUD
CAD
CHF
Valutapar
EUR
GBP
Utländsk valuta
Illikvid
JPY
Likviditet
Viktiga valutapar (Majors)
Små valutapar (Minors)
NZD
USD

Exponentiellt glidande medelvärde (EMA)

En typ av glidande medelvärde som ger mer vikt till de senaste prisförändringarna, vilket innebär att det reagerar snabbare än ett enkelt glidande medelvärde.

Visste du?
Du kan få många fördelar om du lär dig mer om Forex- och CFD-handel, t.ex. bättre resultat. Klicka bara på ‘Handla nu’-knappen om du redan har börjat handla med Fortrade.