CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Please Notice
Based on your current location/IP address, you will be provided services by Fortrade Cyprus. 76% of retail CFD client accounts lose money

Trading från A till Ö

Ett lexikon med vanliga tradingtermer och förklaringar.

Allt B R C S D T E U F V G W H X I Y J K L M N O P A Q

Nedan följer en ordlista över termer som används inom online-trading industrin. Välj den första bokstaven i ordet du söker från listan ovan för att hoppa till rätt avdelning i lexikonet.

- R -

Rally

En oavbruten prisökning på ett värdepapper eller finansiellt instrument. Kan ofta ses som en återhämtning från en nedåtgående period.

Ränta

Det belopp som periodvis betalas av en låntagare till en långivare för användningen av lånade pengar för att bordlägga betalningen av en skuld. Oftast förutbestämd enligt storleken på lånet/skulden, tiden och räntekursen.

Räntekurs

En procent som representerar den debiterade avkastningen på ett värdepapper (t. ex. ett lån eller en skuld) av en låntagare till en långivare. Räntekursen anges vanligtvis på årsbasis (känd som årsränta).

Råolja

Vad är råolja?

Råolja är en av de viktigaste råvarorna som handlas med på den öppna marknaden. Det är oraffinerad petroleum som används för att göra diesel, bensin och andra fossila bränslen. Eftersom råolja är en icke-förnybar källa har stora framsteg gjorts under de senaste åren när det gäller att finna alternativa energikällor – inklusive sol och vind – som aldrig kommer att utgöra en risk för att ta slut. Som ett resultat är det svårt att veta hur länge till råoljan kommer att betraktas som en kritisk vara. Men för tillfället är det säkerligen så, och många länder är stora leverantörer, inklusive USA, Ryssland och Saudiarabien. Råoljepriserna återspeglar generellt sett WTI (West Texas Intermediate) oil, som primärt borras i USA, och Europeiska Brent Crude. Det tredje stora riktmärket är OPEC Basket.

Som för de flesta råvaror så drivs råoljepriset främst av utbud och efterfrågan och är extremt utsatt för externa faktorer. Ibland har medlemmarna i OPEC (Organisation of Petroleum Exporting Countries) beslutat att begränsa oljeproduktionen, vilket leder till att den globala försörjningen minskar och oljepriset stiger. Alternativt, när oljerika länder (OPEC och andra) producerar för stora mängder olja, överstiger utbudet efterfrågan och priserna kan sjunka.

Hur använder man råolja?

Medan vissa handlare köper spotkontrakt på råolja (där äganderätten till oljan byter händer vid det ögonblicket, och priset återspeglar kostnaden för råolja vid det ögonblicket) är det mycket vanligare att handlare köper futureskontrakt på olja. Med futureskontrakt återspeglar det överenskomna priset vad både köparen och säljaren tror är oljepriset vid ett förutbestämt framtida datum. De som handlar med olje-CFD:er förutser i själva verket hur oljepriset kommer att röra sig innan positionen stängs.Relaterat till råolja
Brent crude (EB)
Stäng en position
Futureskontrakt
OPEC Basket
Spot
WTI crude (CL)

Råvara (Commodity)

Vad är en råvara?

Råvaror är jordbruksprodukter eller råmaterial som kan köpas, säljas eller handlas. Råvaror är indelade i fyra grundläggande grupper:

  • Energi (t.ex. bensin, råolja och naturgas)
  • Jordbruk (t.ex. vete, kaffe, socker och majs)
  • Boskap (t.ex. sidfläsk och nötkreatur)
  • Metaller (t.ex. guld, silver och koppar)

 

Råvarupriser är starkt beroende av utbud och efterfrågan. De påverkas därför ofta av väder, naturkatastrofer och geopolitiska händelser. För att lyckas med råvaruhandel är det därför viktigt att göra en stark grundanalys.

Hur använder man råvaror?

Handlare kan handla på priset på en råvara som ett terminskontrakt. Detta är ett kontrakt där en handlare köper aktier för en råvara vid en framtida tidpunkt, men där ett visst pris garanteras i händelse av externa faktorer som påverkar priset på råvaran, såsom väderrelaterade katastrofer eller geopolitiska händelser. För handlare av CFD:er på råvaror baseras investeringar på hur handlaren tror att priset på varan kommer att bete sig under en förutbestämd tidsram.

Relaterat till stängningskurs

Aktiv marknad
CFD
Terminskontrakt

RBA

Reserve Bank of Australia, Australiens centralbank.

RBNZ

Reserve Bank of New Zealand, centralbanken i Nya Zeeland.

Realiserad förlust

Det penningbelopp som förloras vid en positionslikvidation.

Realiserad vinst

Det penningbelopp som realiseras vid en positionslikvidation.

Revalvering

En officiell förändring i priset på ett värdepapper eller finansiellt instrument, särskilt vad gäller en valuta (då det innebär en ökning i värdet på dess växlingskurs). Motsatsen är devalvering.

Rollover-datum

Ett visst förutbestämt datum då ett tradingkontrakt blir “rolled-over”, alltså automatiskt förnyat av mäklaren eller mäklarfirman.

RUB

Officiell valutakod för Ryska rubel.

Visste du?
Du kan få många fördelar om du lär dig mer om Forex- och CFD-handel, t.ex. bättre resultat. Klicka bara på ‘Handla nu’-knappen om du redan har börjat handla med Fortrade.