CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Please Notice
Based on your current location/IP address, you will be provided services by Fortrade Cyprus. 76% of retail CFD client accounts lose money

Trading från A till Ö

Ett lexikon med vanliga tradingtermer och förklaringar.

Allt N O P A Q B R C S D T E U F V G W H X I Y J K L M

Nedan följer en ordlista över termer som används inom online-trading industrin. Välj den första bokstaven i ordet du söker från listan ovan för att hoppa till rätt avdelning i lexikonet.

- B -

Barnie

Ett smeknamn för valutaparet US dollar-Rysk rubel (USD/RUB).

Bas- och motvaluta

I valutapar är den första valutan “bas”-valuta (täljaren) och den andra valutan är “mot”-valutan (nämnaren). Värdet på basvalutan är alltid ett. Därför utgör motvalutan beloppet på den andra valutan jämfört med basvalutan. I valutaparet brittiska pund steriling/US dollar (GBP/USD), uttrycks till exempel värdet på dollar i termer av ett pund.

Bear/Bearish

En trader som tror att priset på ett visst värdepapper kommer att falla. Motsatsen till “bull/bullish”.

Benchmark

En standard eller ett genomsnitt som används för jämförelser eller för att indikera en övergripande trend för en viss aktie, obligation, råvara eller annat värdepapper.

Betty

Ett smeknamn för valutaparet Euro-Rysk rubel (EUR/RUB).

Bid


På “over-the-counter”-marknaden hänvisar termen ”bid” till det högsta priset som en värdepappershandlare eller mäklare är villig att köpa ett värdepapper för (t. ex. valuta, aktie, index eller råvara) vid en viss tidpunkt. “Bid”-priset är nästan alltid lägre än “ask”-priset (= det lägsta priset en värdepappershandlare eller mäklare är villig att sälja ett värdepapper för vid en viss tidpunkt). Värdepappershandlare och mäklarfirmor tjänar pengar på skillnaden mellan “bid”-priset och “ask”-priset. Skillnaden kallas “bid ask spread”.

Bid-Ask Spread

Det belopp med vilket “ask”-priset överskrider “bid”-priset. Detta är generellt skillnaden mellan det högsta priset en mäklare är villig att betala för ett värdepapper och det lägsta priset denne är villig att sälja värdepappret för. “Bid-ask spread” kallas även för ett “bid-offer spread”, ett “buy-sell spread” eller helt enkelt “bid-ask”.

BME

En förkortning av Bolsas y Mercados Españoles, det spanska företag som driver de fyra stora börserna i Spanien.

BNP

Förkortning på bruttonationalprodukt, en av de primära indikatorerna som används för att mäta ett lands ekonomiska tillstånd.

BOC

Kanadas centralbank.

BOE

Storbritanniens centralbank.

BOJ

Japans centralbank (även känd som Nippon Ginko).

Bonuskredit

Det penningbelopp som ges en trader av en mäklare för onlinetradingsyften. Inlösen och uttag av bonuskrediter kräver normalt att tradern uppfyller en viss handelsvolym.

Brent Crude (EB)

En benchmark för råolja utvunnen från de brittiska oljefälten i Nordsjön (även känt som BFOE Quotation och som UK OIL). Används för att prissätta två tredjedelar av världens internationellt handlade råoljetillgång. De två andra stora benchmarks är OPEC och West Texas Intermediate (WTI) Crude .

Bruttoinkomst

En individs, ett företags eller verksamhets taxeringsbara inkomst före kostnadsavdrag (utgifter och skatter).

Buck

Slang för en miljon dollar.

“Bear”-marknad

Ett marknadsförhållande där priserna på värdepapper faller 20 % eller mer. Följs i allmänhet av en bred pessimism som i sin tur ökar flödet av negativ stämning. Motsatsen är en “Bull”-marknad, där inställningen till priser är positiv.

“Bull/Bullish”

En trader som tror att priset på ett visst värdepapper kommer att stiga. Motsatsen till “bear/bearish”.

“Bull”-marknad

Ett marknadsförhållande där priserna på värdepapper stiger, den allmänna synen på marknaden är positiv. Motsatsen är en “bear”-marknad, där stämningen gällande priser är negativ.

Visste du?
Du kan få många fördelar om du lär dig mer om Forex- och CFD-handel, t.ex. bättre resultat. Klicka bara på ‘Handla nu’-knappen om du redan har börjat handla med Fortrade.