Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 81% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Handel od A do Z

Powszechny słownik terminów giełdowych i definicji.

Wszelkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Poniżej znajduje się glosariusz terminów stosowanych w handlu online. Wybierz pierwszą literę słowa, którego szukasz z powyższej listy, aby przejść do odpowiedniej sekcji w słowniku.

- Z -

Zamknięcie pozycji

Proces zamykania aktywnej transakcji albo przez sprzedaż pozycji długiej (zwany też zwyczajnie “Kup”), albo obejmujący pozycję krótką (zwany też zwyczajnie “Sprzedaj”).

Zamknięte transakcje

Lista ostatnio zamkniętych transakcji.

Zasięg

Różnica między najwyższą i najniższą ceną papieru wartościowego lub instrumentu finansowego w trakcie danej sesji giełdowej.

Zatrzymanie

Obniżenie ceny lub zapotrzebowania na określony papier wartościowy lub instrument finansowy (po osiągnięciu szczytu cenowego). Zjawisko określane również jako odwrócenie kursu.

Zatrzymanie (Stop Out)

Poziom depozytu zabezpieczającego (margines przedstawiany w procentach), przy którym platforma handlowa automatycznie zamyka otwarte pozycje handlowe (począwszy od najmniej dochodowych pozycji aż do momentu, w którym wymagany poziom depozytu zostanie spełniony) w celu uniknięcia dalszych ewentualnych strat.

Zatrzymanie straty (Z/S) (Stop Loss, S/L)

Zlecenie giełdowe, które automatycznie zamyka pozycję nieopłacalnego papieru wartościowego lub instrumentu finansowego, gdy osiągnie on określoną cenę, w celu ograniczenia strat i zapobiegania poślizgowi cenowemu. Zlecenie typu S/L może być wykorzystywane zarówno przy pozycjach długich (kupna), jak i krótkich (sprzedaży). Znane jest również jako zlecenie „stop order” lub „stop-market order”.

Uważaj: cięcie strat S/L Fortrade nie jest gwarantowane i w bardzo niestabilnych warunkach może nie zadziałać, co może doprowadzić do dalszych strat.

Zlecenie oczekujące

Zlecenie, które nie zostało jeszcze zrealizowane, a zatem nie jest jeszcze rzeczywistą transakcją handlową. Może to być, na przykład, zlecenie, przy którym przedsiębiorca giełdowy stwierdza swój zamiar “kupna” lub “sprzedaży” instrumentu finansowego tylko wtedy, gdy osiągnie (dotknie) notowanie powyżej lub poniżej pewnego poziomu ceny.

Zlecenie rynkowe

Zlecenie kupna lub sprzedaży po aktualnej cenie rynkowej.

Zmienność

Tendencja w notowaniach rynku, papieru wartościowego lub instrumentu finansowego do gwałtownego zmieniania się w sposób regularny.

Zrealizowana strata

Kwota pieniędzy utraconych w wyniku upłynnienia pozycji.

Zrealizowany przychód

Kwota pieniędzy zarobionych w wyniku upłynnienia pozycji.

Czy wiedzieliście?
Zgłębianie wiedzy na temat tradingu w zakresie Forex i CFD może przysporzyć wielu korzyści, w tym osiąganie lepszych wyników. Jeśli jesteście gotowi do rozpoczęcia tradingu z Fortrade, wystarczy kliknąć przycisk „Rozpocznij teraz”.