Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 81% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Handel od A do Z

Powszechny słownik terminów giełdowych i definicji.

Wszelkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Poniżej znajduje się glosariusz terminów stosowanych w handlu online. Wybierz pierwszą literę słowa, którego szukasz z powyższej listy, aby przejść do odpowiedniej sekcji w słowniku.

- K -

Kalendarz Ekonomiczny

Czym jest Kalendarz Ekonomiczny?

Kalendarz Ekonomiczny to szczegółowa lista wydarzeń ekonomicznych, w tym sprawozdań z zakresu polityki finansowej, jak również regularnych tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych sprawozdań ekonomicznych oraz wskaźników ekonomicznych, które prawdopodobnie będą miały wpływ na rynki handlowe.  Te wydarzenia są przedstawione w kalendarzu w porządku chronologicznym i są oceniane w skali od 1 do 3 w zakresie wpływu, jakie dane wydarzenie będzie wywierało na rynki. Kiedy zaplanowane jest sprawozdanie ekonomiczne, kalendarz oferuje prognozy analityków w zakresie wyników liczbowych, które znajdą się w tym sprawozdaniu, a także przewidywania czy wyniki te będą wyższe, czy też niższe od wartości z poprzedniego sprawozdania. Kalendarz Ekonomiczny może pomóc handlowcom w przewidywaniu, czy rynki nabiorą „byczego”, „niedźwiedziego”, aktywnego lub spokojnego nastawienia. Dzięki temu inwestorzy będą mogli opracować silne strategie w oparciu o zaplanowane wydarzenia oraz analizy fundamentalne sporządzone za pomocą kalendarza. Kliknij tutaj (tylko angielski), aby odwiedzić kalendarz ekonomiczny na Fortrade.com.

Ja można używać Kalendarza Ekonomicznego?

Obserwując kalendarz ekonomiczny inwestorzy wyrabiają sobie pojęcie, czego można oczekiwać od różnych sprawozdań ekonomicznych i politycznych, a także uzyskują bardzo wydajne narzędzie do analizy fundamentalnej. Oczywiście, tak jak w każdym innym aspekcie inwestowania, nic nie jest absolutnie niezawodne. Przewidywania analityków mogą być nieprawidłowe, a reakcja rynków na wydarzenia w kalendarzu ekonomicznym może być inna niż prognozowano, ze względu na nieprzewidziane okoliczności zewnętrzne. Pomimo tego kalendarz ekonomiczny jest bardzo efektywnym narzędziem dla inwestorów i powinien być codziennie sprawdzany i dokładnie śledzony.

 

Odnośniki związane z Kalendarzem Ekonomicznym?

Niedźwiedź/Niedźwiedzi
Byk/Byczy
Wskaźnik Ekonomiczny

Kapitalizacja rynkowa

Łączna wartość rynkowa wyemitowanych akcji spółki publicznej (wielkość obliczana, jako krotność ceny rynkowej przez liczbę akcji).

Kapitał

Kwota pieniędzy na koncie, które jest dostępna do handlu. Odpowiednik “otwartego rachunku ZiS (P&L)” + “stanu konta” przedsiębiorcy giełdowego.

Kiwi

Zwyczajowa nazwa dolara nowozelandzkiego.

Konto klienta

Konfiguracja w celu przeprowadzania transakcji walutowych i związanych z kontraktami CFD na uznanym rynku, które klient obecnie ma lub może mieć w dowolnym momencie w przyszłości. Konfiguracja obejmuje zazwyczaj potwierdzenie transakcji, wykaz posiadanych aktywów, pozycje otwarte i/lub oczekujące, gotówka i jej ekwiwalenty.

Konto testowe (Practice account)

Czym jest konto testowe?

Konto testowe, nazywane również kontem demonstracyjnym, jest pod każdym względem takie samo, jak zwykłe konto tradingowe, tyle że trader nie inwestuje, nie zarabia i nie traci pieniędzy. Daje ono traderom możliwość poznania rynku forex i rozwinięcia skutecznych strategii tradingowych poprzez doświadczenie. Nie ponosząc przy tym ryzyka, z którym wiąże się faktyczne przeprowadzanie transakcji na rynku forex.

Jak można skorzystać z konta testowego?

Wielu brokerów online, w tym Fortrade, zapewnia darmowe konto testowe dla traderów rejestrujących się na ich stronie i „zasilają” oni konto początkową sumą pieniędzy (np. Fortrade zasila konto początkowych traderów wyimaginowaną kwotą 10 000 $). Po założeniu konta testowego możesz zacząć przeprowadzać transakcje, tak jakbyś to robił używając normalnych pieniędzy. Dobrym pomysłem jest zachowanie umiaru, przynajmniej na początku. Trader, który „inwestuje” nierealne sumy wyimaginowanych funduszy na koncie testowym, tylko dlatego, że nie ma nic do stracenia w prawdziwym życiu, nie będzie w stanie skorzystać z posiadania tego konta, ponieważ jego celem jest rozwinięcie skutecznych umiejętności przeprowadzania transakcji z wykorzystaniem prawdziwych pieniędzy. Większość ekspertów i doświadczonych traderów przed zainwestowaniem prawdziwych funduszy poleca przeprowadzanie transakcji na koncie testowym przez kilka miesięcy. Kliknij tutaj, aby otworzyć konto Fortrade i możesz zacząć ćwiczyć już dzisiaj.

 

Linki powiązane z kontem testowym

Broker
Pozycja

Kontrakt forward (Forward contract)

Na czym polega kontrakt forward?

Kontrakt forward stanowi umowę pomiędzy kupującym a sprzedającym w sprawie realizacji transakcji dotyczącej aktywa, zazwyczaj waluty, po uzgodnionej stałej cenie i w określonej dacie. W przeciwieństwie do kontraktów future, kontrakty forward są indywidualnymi uzgodnieniami pomiędzy kupującym a sprzedającym i z tego powodu nie są oferowane na scentralizowanej giełdzie, lecz traktuje się je jako część rynku pozagiełdowego (OTC ). Powoduje to, że kontrakty forward stanowią bardziej ryzykowną inwestycję niż kontrakty future. Głównymi czynnikami kształtującymi cenę kontraktów forward są wartości rynkowe aktywa w momencie realizacji kontraktu, na co wpływ mają stawki swapowe.

Jak korzystać z kontraktu forward?

Kontrakty forward zakupuje się w sposób podobny do kontraktów future. Kupujący i sprzedający uzgadniają aktywo będące przedmiotem sprzedaży, cenę oraz datę, w której dojdzie do wymiany. Kontrakt forward rozliczany jest wyłącznie w momencie daty wygaśnięcia, w przeciwieństwie do kontraktów future, które rozliczane są codziennie. Kontrakty forward wykorzystuje się głównie jako narzędzie zabezpieczenia zmienności aktywa będącego przedmiotem obrotu. Fakt, że kontrakty forward mogą być w większym stopniu indywidualnie dostosowane do potrzeb w porównaniu do kontraktów future, pozwala na większą elastyczność, ale powoduje także wyższe ryzyko.

 

Linki związane z kontraktem forward

Broker
Giełda scentralizowana
Data wygaśnięcia
Kontrakt future
Rynek pozagiełdowy (OTC)
Stawki swapów
Zmienność

Kontrakt na srebro

Jeden z najbardziej aktywnie handlowanych towarów na rynku. Standardowa jednostka handlową dla pojedynczego kontraktu wynosi 1.000 uncji troy. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego surowca kliknij tutaj.

Kontrakt na złoto

Jeden z najbardziej aktywnie handlowanych towarów na rynku. Standardowa jednostka handlową dla pojedynczego kontraktu wynosi 10 uncji troy. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego surowca kliknij tutaj.

kontrakt terminowy (Futures contract)

Umowa kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego lub papieru wartościowego (np. na towar, akcje, indeks) w późniejszym terminie i po ustalonej cenie. Kontrakty terminowe futures notowane są na rynku giełdowym lub rynku kontraktów futures na warunkach standardowych (tj. z góry ustalone ilości dla każdego określonego typu).

Koszyk OPEC (OPEC Basket)

Średnia ważoną cen ropy zebranych z Organizacji Państw Eksporterów Ropy Naftowej (OPEC, grupa 13 głównych krajów produkujących ropę). Średnia cena ropy w koszyku OPEC Basket opiera się na produkcji i eksporcie każdego kraju. Pozostałe dwa czołowe benchmarki dla handlu ropą naftową są to: Brent i West Texas Intermediate (WTI) Crude.

Kroczące zlecenie stop (trailing stop)

Zlecenie stop jest używane do automatycznego zamknięcia pozycji w odległości pewnego procentu lub wartości dziesiętnych dolara (powyżej/poniżej) od ceny rynkowej papieru wartościowego lub instrumentu finansowego. Jak sama nazwa wskazuje, zlecenie stop “kroczy” lub podąża za ceną rynkową, a tym samym zapewnia korektę wyzwalacza zatrzymania w górę, gdy tendencja na rynku jest bycza) lub korektę wyzwalacza zatrzymania w dół (gdy tendencja na rynku jest niedźwiedzia).

Krótkie pokrycie (pokrycie krótkiej sprzedaży, short covering)

Skup z powrotem papieru wartościowego lub instrumentu finansowego, który został wcześniej sprzedany (w pozycji krótkiej) w taki sposób, aby zamknąć (opuścić) tę pozycję.

Krótkie wyciśnięcie (short squeeze)

Czym jest krótkie wyciśnięcie (short squeeze)?

Krótkie wyciśnięcie ma miejsce wtedy, gdy inwestorzy, którzy zajęli pozycję krótką (sprzedaż), są zmuszeni do odkupienia składnika aktywów po wyższej cenie niż oczekiwali, co z kolei powoduje gwałtowny wzrost jego ceny.

Zasadniczo krótkie wyciśnięcie występuje wtedy, gdy handlowcy – przewidując spadek ceny danego składnika aktywów – sprzedali ów składnik po wyższej cenie z nadzieją na odkupienie go za obniżoną kwotę i osiągnięcie w ten sposób zysku. Jednak gdy rynek będzie nieoczekiwanie zwyżkować, a cena owego składnika aktywów będzie dalej rosnąć, niektórzy inwestorzy mogą w panice zdecydować się na zamknięcie swoich pozycji, nawet po wyższej cenie, aby ograniczyć do minimum straty. W ten sposób dodatkowo zwiększają popyt na dany instrument i powodują dalszy wzrost jego ceny.

W jaki sposób krótkie wyciśnięcie wpływa na inwestorów na rynku forex?

Krótkie wyciśnięcie to zasadniczo sytuacja, w której inwestor może ograniczyć poniesione straty, ale jednocześnie jego działania skutkują tym, że dany składnik aktywów pozostanie przez dłuższy czas niedostępny po niższej – oczekiwanej przez niego – cenie. Krótkie wyciśnięcie w żadnym wypadku nie jest idealnym rozwiązaniem dla inwestora, jednak stanowi zabezpieczenie przed jeszcze większymi stratami.

 

Linki związane z tematem krótkiego wyciśnięcia

Byk/byczy / Hossa
Kup
Zamknięcie pozycji
Sprzedaj

Krzyżowa para walutowa

Para walut w obrocie na rynku walutowym, która nie zawiera dolara amerykańskiego. Na przykład, Euro do jena japońskiego (EUR/JPY).

Krzyżowe pary walutowe

Czym są krzyżowe pary walutowe?

Transakcje na walutach obcych zawsze przeprowadzane są w parach – wartość jednej waluty porównywana jest do wartości drugiej waluty. Krzyżowe pary walutowe znane również, jako drugorzędne pary walutowe to pary, które nie zawierają dolara amerykańskiego, ale zawierają co najmniej jedną z pozostałych trzech światowych walut głównych. Oznacza to, że japoński jen, funt brytyjski lub euro są co najmniej jedną, jeśli nie obiema walutami zawartymi w parze. Walut krzyżowych nie należy mylić z siedmioma głównymi parami walutowymi, gdzie każda para zawiera dolara amerykańskiego i jedną z sześciu najbardziej płynnych walut światowych.

Jak używa się krzyżowych par walutowych?

W zależności od tego, jak niestabilny i płynny jest rynek, na którym trader chce zainwestować, może okazać się, że krzyżowe pary walutowe są bezpieczniejszą inwestycją w porównaniu do głównych par walutowych. Tak jak w przypadku wszystkich innych par walutowych na ich wartość mogą mieć wpływ różne czynniki takie jak: obwieszczenia ekonomiczne, wydarzenia geopolityczne a nawet globalna pogoda. Witryna Fortrade oferuje traderom możliwość wyboru kilku krzyżowych par.

Linki powiązane z otwartą ceną

Para
EUR
GBP
Wymiana walutowa
JPY
Główne pary walutowe (Główne)
Drugorzędne pary walutowe (Drugorzędne)

Kup

Wzięcie długiej pozycji na zbywalnych papierach wartościowych, takich jak para walutowa, akcja, indeks lub towar. Przeciwieństwo “Sprzedaj” (lub krótkiej pozycji).

Kurs ponadgiełdowy (outperform)

Sytuacja, w której papiery wartościowe lub instrumenty finansowe uważa się za bardziej opłacalne niż cały rynek giełdowy. Pojęcie znane również jako “nadefektywność/nadzyskowność rynkowa”. Przeciwieństwo “kursu poniżejgiełdowego”.

Kurs poniżejgiełdowy (underperform)

Sytuacja, w której papiery wartościowe lub instrumenty finansowe uważa się za mniej opłacalne niż cały rynek giełdowy. Termin znany również pod nazwą “nieefektywność/niezyskowność rynkowa”. Przeciwieństwo nadefektywności/nadzyskowności rynkowej.

Kurs waluty

Wartość jednej waluty w celu zamiany na inną jednostkę pieniężną. Na przykład, kurs euro (EUR) w stosunku do dolara amerykańskiego (USD).

Kurs wszechczasów (All Time High, ATH)

Czym jest najwyższy poziom w historii?

Najwyższy poziom w historii to najwyższa cena danych aktywów, jaką kiedykolwiek odnotowano na rynku otwartym.

Jak można wykorzystać znajomość najwyższego poziomu w historii?

Aktywa osiągające nowy najwyższy poziom w historii mogą stanowić zarówno okazję, jak i kłopoty dla inwestorów. Jeżeli regularnie osiągają ten poziom, inwestorzy mogą zauważyć tendencję rosnącą i odpowiednio zainwestować. Solidna analiza techniczna i fundamentalna jest jednak niezbędna do określenia, kiedy cena aktywów osiągnie najwyższy poziom i znów zacznie spadać. Nie należy tworzyć strategii inwestycyjnej, bazując jedynie na najwyższym poziomie w historii, lecz wskaźnik ten może – i powinien – być jednym z kilku branych pod uwagę.

Linki związane z najwyższym poziomem w historii
Kurs zamknięcia
Tendencja zniżkowa / tendencja malejąca
Poprzedni kurs zamknięcia
Trend
Tendencja zwyżkowa / tendencja rosnąca

Kwartalny

Występujący raz na trzy miesiące.

Czy wiedzieliście?
Zgłębianie wiedzy na temat tradingu w zakresie Forex i CFD może przysporzyć wielu korzyści, w tym osiąganie lepszych wyników. Jeśli jesteście gotowi do rozpoczęcia tradingu z Fortrade, wystarczy kliknąć przycisk „Rozpocznij teraz”.