Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 81% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Handel od A do Z

Powszechny słownik terminów giełdowych i definicji.

Wszelkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Poniżej znajduje się glosariusz terminów stosowanych w handlu online. Wybierz pierwszą literę słowa, którego szukasz z powyższej listy, aby przejść do odpowiedniej sekcji w słowniku.

- I -

IB

Broker wprowadzający. Osoba, firma lub firma, która wprowadza przedsiębiorców do brokera w zamian za pewną opłatę. Proszę zobaczyć naszą stronę Partnerstwa, aby uzyskać więcej informacji.

Ilościowe

Oznaczające lub odnoszące się do czegoś mierzonego w wymiernych danych (czyli obiektywne właściwości, takie jak ilość, procent lub proporcja).

Indeks (wskaźnik) giełdowy

Miara statystyczna zmiany wartości gospodarki lub rynku papierów wartościowych. Amerykański S&P500, brytyjski FTSE100 oraz niemiecki DAX30 to tylko nieliczne przykłady indeksów. Listę jednych z najbardziej popularnych indeksów, które oferujemy można znaleźć tutaj.

Instrument finansowy

Zbywalne aktywo/papier wartościowy jakiegokolwiek rodzaju, którego wartość jest ustalana albo bezpośrednio (gotówka lub ekwiwalenty instrument) lub pośrednio (instrument pochodny). Instrumenty pieniężne obejmują papiery wartościowe, takie jak kredyty i depozyty. Instrumenty pochodne (derywaty) obejmują jednostki podstawowych, takie jak akcje, indeksy i stopy procentowe. Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną listę instrumentów finansowych, jakimi można handlować na/za pomocą Fortrade.

Czy wiedzieliście?
Zgłębianie wiedzy na temat tradingu w zakresie Forex i CFD może przysporzyć wielu korzyści, w tym osiąganie lepszych wyników. Jeśli jesteście gotowi do rozpoczęcia tradingu z Fortrade, wystarczy kliknąć przycisk „Rozpocznij teraz”.