Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 81% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Handel od A do Z

Powszechny słownik terminów giełdowych i definicji.

Wszelkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Poniżej znajduje się glosariusz terminów stosowanych w handlu online. Wybierz pierwszą literę słowa, którego szukasz z powyższej listy, aby przejść do odpowiedniej sekcji w słowniku.

- T -

Tendencja spadkowa (trend spadkowy, downtrend)

Sytuacja, w której każdy kolejny szczyt lub dolina (koryto rzeczne) na wykresie cen papieru wartościowego jest niższy od poprzedzających je. Odwrotna sytuacja jest to tendencja wzrostowa (trend wzrostowy).

Tenor

Czas pozostały od daty waluty (uregulowania) kredytu, umowy lub opcji do dnia wygaśnięcia (wyrażony w latach, miesiącach lub dniach).

Termin ważności

Czas, w którym wygasa kontrakt na opcje lub futures.

Towar (Commodity)

Czym jest towar?

Towary to produkty rolnicze lub surowce, które mogą być kupowane, sprzedawane, lub wymieniane. Towary dzieli się na cztery podstawowe grupy:

  • Energia (np. benzyna, ropa naftowa oraz gaz naturalny)
  • Rolnictwo (np. pszenica, kawa, cukier, oraz kukurydza)
  • Inwentarz (np. trzoda chlewna i bydło)
  • Metale (np. złoto, srebro i miedź)

 

Ceny towarów są silnie uzależnione od podaży i popytu, a jako takie często są pod dużym wpływem pogody, klęsk żywiołowych i wydarzeń geopolitycznych. W rezultacie silna analiza fundamentalna ma kluczowe znaczenie dla powodzenia handlu towarami.

Jak korzystać z towarów?

Handlowcy mogą handlować w cenie towaru, najczęściej w ramach kontraktu terminowego. Jest to umowa, w której przedsiębiorca nabywa udziały w towarze na przyszłość, ale w której zapewniona zostaje pewna cena, w przypadku gdy czynniki zewnętrzne, takie jak katastrofy pogodowe lub wydarzenia geopolityczne wpływają na cenę towaru. W przypadku podmiotów handlujących kontraktami CFD na towary, inwestycje opierają się na tym, w jaki sposób przedsiębiorca uważa, że cena towaru zostanie zachowana we wcześniej określonych ramach czasowych.

Związane z ceną zamknięcia

Active market
CFD

Trend (tendencja)

Ogólny kierunek rynku, lub ceny papieru wartościowego lub innego instrumentu finansowego. Określenia “byk” i “niedźwiedź” są często używane do opisania dwu głównych rodzajów trendów – odpowiednio w górę i w dół.

Trend (tendencja) wzrostowy

Sytuacja, w której każdy kolejny szczyt lub dolina na wykresie cen papieru wartościowego jest wyższy od poprzedzających je. Odwrotną sytuacją jest trend (tendencja) spadkowy.

TRY

Oficjalny kod tureckiej liry.

TSE

Skrót od Tokyo Stock Exchange (Giełda Tokijska).

Czy wiedzieliście?
Zgłębianie wiedzy na temat tradingu w zakresie Forex i CFD może przysporzyć wielu korzyści, w tym osiąganie lepszych wyników. Jeśli jesteście gotowi do rozpoczęcia tradingu z Fortrade, wystarczy kliknąć przycisk „Rozpocznij teraz”.