Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 81% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Handel od A do Z

Powszechny słownik terminów giełdowych i definicji.

Wszelkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Poniżej znajduje się glosariusz terminów stosowanych w handlu online. Wybierz pierwszą literę słowa, którego szukasz z powyższej listy, aby przejść do odpowiedniej sekcji w słowniku.

- O -

Obligacja (Bond)

Umowa prawna, w której pożyczkobiorca (emitent obligacji), taki jak rząd, instytucja kredytowa lub firma, wydaje zaświadczenie, w którym obiecuje wypłacać pożyczkodawcy (obligatariuszowi) konkretną stopę procentową na czas określony, a następnie wykupić umowę po wartości kapitału w terminie zapadalności. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się na temat oferowanych przez Fortrade obligacji skarbowych.

Obligacje rządowe

papiery wartościowe (skrypty dłużne) emitowane przez rząd krajowy, na ogół z obietnicą zapłaty okresowych stóp procentowych na koniec terminu zapadalności lub wygaśnięcia. W większości przypadków, obligacje państwowe są emitowane we własnej walucie danego kraju. Zwane także “obligacje suwerena”.

Odrębne konto

Oddzielnie zarządzane konto używane przez dom brokerski w celu przechowywania oddzielnie od własnych środków pieniężnych klienta.

Odsetki

Pieniądze wypłacane okresowo przez pożyczkobiorcę wierzycielowi w zamian za wykorzystanie pieniędzy pożyczonych lub odroczenie spłaty długu. Zwykle są one określone w zależności od wielkości pożyczki/zadłużenia, czasu trwania i wysokości stopy procentowej.

OECD

Skrót od nazwy angielskiej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Co-operation and Development).

Online trading/Platforma tradingu online (Web Trader)

Czym jest online trading?

Online trading to platforma, dzięki której traderzy rynku forex mogą otwierać i zamykać pozycje online, bez konieczności pobierania jakiegokolwiek oprogramowania. Korzystając z przeglądarki sieciowej, traderzy mogą śledzić spready Bid-Ask, zlecać stop loss i take profit oraz śledzić wszystkie wykonane, przeszłe i aktualne pozycje.

Jak można skorzystać z platformy tradingu online?

Po otworzeniu konta poprzez brokera, takiego jak Fortrade, trader będzie miał dostęp do linków platformy tradingu online. Klikając link i potwierdzając, że jest on traderem posiadającym konto, będzie mógł on uzyskać dostęp do całej swojej historii przeprowadzania transakcji za pomocą tradingu online, jak również wszystkich potencjalnych transakcji forex, które można kupić, sprzedać lub wypełnić spreadami Bid-Ask. Online trading Fortrade znajduje się tutaj.

 

Linki powiązane z online tradingiem

Bid-Ask Spread
Broker
Kup
Sprzedaj
Stop Loss (S/L)
Take Profit (T/P)

Oprocentowanie

Procent stanowiący naliczony zwrot przez pożyczkobiorcę wierzycielowi zysku z inwestycji w papier wartościowy (np. pożyczkę lub dług). Stopa odsetkowa jest zazwyczaj podawana w ujęciu rocznym (znana jako roczna stopa procentowa).

Ostatni dzień handlowy

Ostatni dzień (w ciągu miesiąca), w którym przedsiębiorca giełdowy może handlować danym produktem. Może różnić się od daty wygaśnięcia kontraktu.

Ostatnia transakcja handlowa

Ostatni raz (w ciągu dnia), kiedy przedsiębiorca giełdowy może zawrzeć transakcję handlową na danym produkcie. Może różnić się od daty wygaśnięcia kontraktu.

Otwarta pozycja

Każda transakcja, która została wprowadzona i nie została jeszcze zamknięta transakcją w przeciwnym kierunku. Otwarta pozycja występować po długiej pozycji (zwanej również po prostu “Kup”) lub po krótkiej pozycji (zwanej również po prostu “Sprzedaj”).

Otwarte transakcje

Każda osobno i wszystkie razem otwarte pozycje kupna (długie) i/lub sprzedaży (krótkie) w internetowzm rachunku handlowym przedsiębiorcy giedowego.

Otwarty rachunek ZiS (P&L Statement)

Sprawozdanie finansowe, które podsumowuje łączne zyski lub straty przedsiębiorcy giełdowego, jakie uzyskał/a ze swoich bieżących pozycji handlowych. Termin znany również jako “rachunek zysków i strat”.

Ożywienie

Utrzymujący się wzrost cen papieru wartościowego lub innego instrumentu finansowego. Zazwyczaj odnosi się do odbicia w górę po okresie spadku.

Rachunek zysków i strat z otwartych pozycji (Open P&L)

Czym jest rachunek zysków i strat z otwartych pozycji?

Rachunek zysków i strat z otwartych pozycji to sprawozdanie finansowe podsumowujące wszystkie otwarte pozycje pod kątem uzyskanych zysków i strat, które otrzymują inwestorzy na rynku Forex.

Jak należy korzystać z rachunku zysków i strat z otwartych pozycji?

Posiadanie wiedzy na temat tego, kiedy należy otworzyć lub zamknąć pozycję, jest niezbędne do pomyślnego inwestowania na rynku Forex. Po dokładnym przeanalizowaniu rachunku zysków i strat z otwartych pozycji inwestor może określić, które rynki zwyżkują, a na których panuje tendencja zniżkowa. W efekcie może on dokonać lepszych i świadomych decyzji dot. krótko- i długoterminowych strategii inwestycyjnych.

 

Linki powiązane z rachunkiem zysków i strat z otwartych pozycji

Bessa/ tendencja zniżkowa
Rynek niedźwiedzia
Hossa/ tendencja zwyżkowa
Rynek byka
Zamknij pozycję
Otwarta pozycja

Czy wiedzieliście?
Zgłębianie wiedzy na temat tradingu w zakresie Forex i CFD może przysporzyć wielu korzyści, w tym osiąganie lepszych wyników. Jeśli jesteście gotowi do rozpoczęcia tradingu z Fortrade, wystarczy kliknąć przycisk „Rozpocznij teraz”.