Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 81% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Handel od A do Z

Powszechny słownik terminów giełdowych i definicji.

Wszelkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Poniżej znajduje się glosariusz terminów stosowanych w handlu online. Wybierz pierwszą literę słowa, którego szukasz z powyższej listy, aby przejść do odpowiedniej sekcji w słowniku.

- H -

Handel “Cash and Carry”

Strategia handlowa arbitrażu, w której przedsiębiorca giełdowy posiada pozycję “długą” na papier wartościowy lub towar wraz z pozycją “krótką” na kontrakt “future” dotyczący tego samego papieru wartościowego lub towaru. W takim wypadku papier wartościowy przechowuje się aż do daty zapadalności w przyszłości, pokrywając w ten sposób krótką pozycję uprzednio ulokowanymi inwestycjami w długiej pozycji.

Handel śróddzienny

Działalność handlowa, w trakcie której przedsiębiorcy giełdowi częściej kupują i sprzedają papiery wartościowe, waluty obce lub instrumenty pochodne (derywaty) przez cały dzień w nadziei na dokonanie znacznego zysku w krótkim okresie czasu. Handel środdzienny może mieć wysoce spekulatywny charakter i wiązać się z poważnym ryzykiem strat. Jeżeli jesteś handlowcem śróddziennym lub myślisz o handlu śróddziennym, prosimy o zapoznanie się wcześniej z naszym pełnym Oświadczeniem nt. wyjawienia informacji o ryzyku. Kliknij tutaj, aby otworzyć w 100% darmowe konto handlu śróddziennego już dzisiaj.

HKD

Oficjalny kod dolara Hong Kongu.

Hossa (rynek wzrastający, rosnący, “byków”, Bull Market)

Stan rynku, na którym ceny papierów wartościowych rosną, a poglądy ogółu społeczeństwa na temat rynku są pozytywne. Jej przeciwieństwem jest bessa (rynek spadkowy, “niedźwiedzi”, w którym sentyment względem cen jest negatywny).

HRK

Oficjalny kod chorwackiej kuny.

HUF

Oficjalny kod forinta.

Czy wiedzieliście?
Zgłębianie wiedzy na temat tradingu w zakresie Forex i CFD może przysporzyć wielu korzyści, w tym osiąganie lepszych wyników. Jeśli jesteście gotowi do rozpoczęcia tradingu z Fortrade, wystarczy kliknąć przycisk „Rozpocznij teraz”.