Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 81% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Handel od A do Z

Powszechny słownik terminów giełdowych i definicji.

Wszelkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Poniżej znajduje się glosariusz terminów stosowanych w handlu online. Wybierz pierwszą literę słowa, którego szukasz z powyższej listy, aby przejść do odpowiedniej sekcji w słowniku.

- C -

c/z (P/E)

Wskaźnik cena/zysk.

Cable (kabel, w znaczeniu “wiadomość wysłana przez telegraf”)

Termin slangowy dla określenia pary walutowej funt brytyjski/dolar amerykański (GBP/USD). Jest on również stosowany tylko w odniesieniu do GBP.

CAD

Oficjalny kod dolara kanadyjskiego. Znany również pod nazwą “loonie” lub “funds” (fundusze).

 

CBOE

Skrót od Chicago Board Options Exchange, największej na świecie giełdy papierów wartościowych i opcji.

Cena oferowana (Bid)

Na rynku pozagiełdowym termin “cena oferowana” odnosi się do najwyższej ceny, którą animator rynku lub broker jest w stanie zapłacić, aby kupić papier wartościowy (np. walutę, akcję, indeks lub towar) w danym momencie. Cena oferowana “bid” jest prawie zawsze niższa niż cena żądana “ask” (= najniższa cena animatorem rynku lub broker jest gotów sprzedać zabezpieczenia w danym momencie). Animatorzy rynku i firmy brokerskie zarabiają na różnicy między ceną licytowaną (kupna) i ceną żądaną (sprzedaży). Różnica ta określana jest nazwą “widełki cenowe między kupnem i sprzedażą” (“bid ask spread”).

Cena otwarcia

Czym jest cena otwarcia?

Cena otwarcia, zwana również kursem otwarcia, to cena aktywów na rynku na początku dnia handlowego. Ważne jest, by pamiętać, że cena otwarcia danego dnia niekoniecznie jest równa cenie zamknięcia tych samych aktywów z dnia poprzedniego. Fluktuacje wartości aktywów mogą nastąpić nawet po zamknięciu rynku, gdy aktywa nie są w obrocie, i często tak się dzieje.

Jak można wykorzystać znajomość ceny otwarcia?

Cena otwarcia jest dla inwestora podstawowym wskaźnikiem tego, co działo się z parą walutową w dniu, w którym rozważa on długą lub krótką pozycję. Analizując cenę otwarcia, wraz z najwyższą i najniższą ceną dnia, inwestorzy mogą ocenić zmienność cen waluty i stworzyć strategię bazującą na kupnie, sprzedaży lub unikaniu danej waluty.

Linki związane z kryptowalutami
Kup
Cena zamknięcia
Najwyższa cena dnia
Najniższa cena dnia
Zmienność

Cena premium kupna/sprzedaży

W odniesieniu do rynków różnic kursowych i giełd walutowych, cena premium jest to stopa procentowa, jaką broker lub firma brokerska podaje dla danego papieru wartościowego lub instrumentu finansowego, w celu skompensowania różnic w krajowych stopach procentowych.

Cena żądana

Na rynku pozagiełdowym termin “cena żądana” (“Ask”) odnosi się do najniższej ceny, po której broker jest gotów sprzedać papier wartościowy (np. walutę, akcję, indeks lub towar) w danym momencie. Cena żądana, znany również, jako “cena oferowana”, jest prawie zawsze wyższa niż “cena licytowana” (=najwyższa cena, jaką broker jest gotów zapłacić, aby kupić papier wartościowy w danym momencie). Firmy brokerskie zazwyczaj zarabiają na różnicy między ceną licytowaną (kupna) i ceną żądaną (sprzedaży). Różnica ta określana jest nazwą “widełki cenowe między sprzedażą i kupnem” (“spread ask-bid”).

Cena zamknięcia (Closing Price)

Czym jest cena zamknięcia?

Cena zamknięcia, zwana również kursem zamknięcia, to cena aktywów na rynku na koniec dnia handlowego. Ważne jest, by pamiętać, że cena zamknięcia z danego dnia niekoniecznie jest równa cenie otwarcia tych samych aktywów z dnia następnego. Fluktuacje wartości aktywów mogą nastąpić nawet po zamknięciu rynku, gdy aktywa nie są w obrocie, i tak się często dzieje.

Jak można wykorzystać cenę zamknięcia?

Cena zamknięcia jest dla inwestora podstawowym wskaźnikiem tego, co działo się z daną parą walutową w dniu, w którym rozważa on długą lub krótką pozycję. Analizując cenę zamknięcia, wraz z najwyższą i najniższą ceną dnia, inwestorzy mogą ocenić zmienność cen waluty i stworzyć strategię bazującą na kupnie, sprzedaży lub unikaniu danej waluty.

Powiązane z ceną zamknięcia

Kup
Najwyższa cena dnia
Najniższa cena dnia
Cena otwarcia
Zmienność

CFD

Kontrakt na różnicę kursową, czyli otwarte zlecenie bez ustalonej daty rozliczenia, który może być zamknięty przez właściciela na żądanie, dla którego kwota rozliczenia pieniężnego stanowi różnicę pomiędzy ceną instrumentu bazowego przyjętą na początku kontraktu i jego ceną rynkową w dniu rozliczenia kontraktu.

CHF

Oficjalny kod franka szwajcarskiego.

Chunnel

Pseudonim pary walutowej euro do funta brytyjskiego (EUR/GBP).

CME

Skrót od Chicago Mercantile Exchange, jednej z największych i najbardziej wpływowych giełd opcji i kontraktów futures świata.

CNY

Oficjalny kod chińskich juanów, będących przedmiotem obrotu w Hong Kongu (znak: ¥). Często stosowany zamiennie z RBN “renminbi”, oficjalnej formy waluty Chińskiej Republiki Ludowej).

Ropa naftowa

Czym jest ropa naftowa?

Ropa naftowa jest jednym z najważniejszych towarów sprzedawanym na wolnym rynku. Jest to nierafinowana ropa naftowa wykorzystywana do produkcji oleju napędowego, benzyny i innych paliw kopalnych. Ponieważ ropa naftowa jest nieodnawialnym źródłem energii w ostatnich latach poczyniono duży postęp, aby znaleźć alternatywne źródła energii — w tym energię słoneczną i wiatrową, które nigdy nie będą zagrożone wyczerpaniem. W rezultacie, trudno przewidzieć, jak długo ropa naftowa będzie uważana za kluczowy towar. Na razie jednak z całą pewnością jest i wiele krajów jest jej głównymi dostawcami, w tym: Stany Zjednoczone, Rosja i Arabia Saudyjska. Ceny ropy naftowej odzwierciedlają na ogół notowania ropy WTI (West Texas Intermediate), która wydobywana jest głównie w Stanach Zjednoczonych i europejskiej ropy Brent. Trzecim znaczącym punktem odniesienia jest koszyk OPEC.

Jak z większością towarów cena ropy naftowej napędzana jest głównie podażą i popytem i jest wyjątkowo podatna na czynniki zewnętrzne.   Na przykład, czasami członkowie OPEC (Organizacji Krajów Eksportujących Ropę) decydowali się na ograniczenie produkcji ropy, powodując kurczenie się globalnej podaży i wzrost cen ropy. Alternatywnie, kiedy kraje bogate w ropę (OPEC i inne) wytwarzają nadmierne ilości ropy, podaż przewyższa popyt, co może powodować spadek cen.

Jak korzystać z ropy naftowej?

Niektórzy traderzy kupują kontrakty typu spot na ropę naftową (w których własność ropy naftowej zmienia się w danej chwili, a cena odzwierciedla koszt ropy naftowej w tym momencie), jednak znacznie częściej traderzy kupują kontrakty terminowe na ropę naftową. W kontraktach terminowych uzgodniona cena odzwierciedla, co kupujący, jak i sprzedający uważają za cenę ropy naftowej we wcześniej ustalonym terminie w przyszłości. Traderzy handlujący kontraktami CFD na ropę naftową zasadniczo przewidują cenę ropy przed zamknięciem pozycji.

Powiązane z ropą naftową
Ropa Brent (EB)
Zamknij pozycję
Kontrakt terminowy
Koszyk OPEC
Spot
Ropa WTI (CL)

Zmiana dzienna

Czym jest zmiana dzienna?

Zmiana dzienna przedstawia zmiany wartości dowolnego papieru wartościowego w trakcie sesji giełdowej. Zmiana dzienna to po prostu różnica między ceną danego papieru wartościowego pod koniec sesji giełdowej a ceną zamknięcia na koniec poprzedniej sesji.

Jak korzystać z informacji na temat zmian dziennych?

Znaczenie zmiany dziennej jest dość czytelne.

  • Dzięki niej inwestorzy wiedzą, ile pieniędzy zarobili lub stracili w związku z transakcjami przeprowadzanymi w danym dniu.
  • Informacje o zmianach dziennych z kilku kolejnych dni wykorzystuje się do określania długoterminowych trendów wartości danego papieru wartościowego; inwestorzy otrzymują w związku z tym doskonałe narzędzie analizy technicznej umożliwiające budowanie strategii inwestycyjnych.

 

Linki dotyczące zmiany dziennej

Bessa
Hossa
Cena zamknięcia
Trend spadkowy
Poprzedni kurs zamknięcia
TrendTrend wzrostowy

Czy wiedzieliście?
Zgłębianie wiedzy na temat tradingu w zakresie Forex i CFD może przysporzyć wielu korzyści, w tym osiąganie lepszych wyników. Jeśli jesteście gotowi do rozpoczęcia tradingu z Fortrade, wystarczy kliknąć przycisk „Rozpocznij teraz”.