Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 81% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Handel od A do Z

Powszechny słownik terminów giełdowych i definicji.

Wszelkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Poniżej znajduje się glosariusz terminów stosowanych w handlu online. Wybierz pierwszą literę słowa, którego szukasz z powyższej listy, aby przejść do odpowiedniej sekcji w słowniku.

- A -

Aftermarket

Obrót giełdowy akcjami firmy po zamknięciu rynku.

Aktywny rynek

Rynek, na którym dokonuje się wiele transakcji kupna i sprzedaży.

Animator rynku (market maker)

Spółka inwestycyjna lub pośrednik, który utrzymuje mocne pozycje cenowe kupna i sprzedaży na danym papierze wartościowym lub instrumencie finansowym, dzięki ciągłej gotowości do zakupu lub sprzedaży tego samego papieru wartościowego po jego publicznie notowanej cenie.

Arbitraż

Dokonywanie sprzedaży i zakupów jednocześnie takich samych lub podobnych papierów wartościowych, w celu skorzystania z różnic cenowych między rynkami.

AUD

Oficjalny kod dolara australijskiego.

Aussie

Popularne określenie dolara australijskiego.

Czy wiedzieliście?
Zgłębianie wiedzy na temat tradingu w zakresie Forex i CFD może przysporzyć wielu korzyści, w tym osiąganie lepszych wyników. Jeśli jesteście gotowi do rozpoczęcia tradingu z Fortrade, wystarczy kliknąć przycisk „Rozpocznij teraz”.