Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 81% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Handel od A do Z

Powszechny słownik terminów giełdowych i definicji.

Wszelkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Poniżej znajduje się glosariusz terminów stosowanych w handlu online. Wybierz pierwszą literę słowa, którego szukasz z powyższej listy, aby przejść do odpowiedniej sekcji w słowniku.

- W -

Waluty podstawowe i notowane (Base and Quote Currencies)

W parach walutowych, pierwsza waluta jest “walutą podstawową” (licznik), zaś druga waluta jest “walutą notowaną” (mianownik). Wartość waluty podstawowej zawsze wynosi jeden. W związku z tym waluta notowana wyraża ilość drugiej waluty w porównaniu do jednej waluty podstawowej. W parze walutowej funt brytyjski/dolar amerykański (GBP/USD), na przykład, wartość dolara jest wyrażona odniesieniu do jednego funta.

Ważona średnia krocząca (Weighted Moving Average, WMA)

Rodzaj średniej kroczącej, który nadaje jeszcze większą wagę ostatnim zmianom cen niż wykładnicza średnia ruchoma (EMA), co oznacza, że ​​bardzo szybko reaguje na potencjalne trendy rynkowe.

Ważony współczynnik kapitalizacji (Cap-Weighted Index)

Indeks giełdowy, w którym wartość każdej akcji jest ważona zgodnie z jej kapitalizacją rynkową. W rezultacie, firmy o większej kapitalizacji rynkowej mają większy wpływ na wahania cen niż spółki o mniejszej kapitalizacji. NASDAQ-100, brytyjski FTSE 100, francuski CAC 40 i hiszpański IBEX 35 są przykładami indeksów (współczynników) ważonych kapitalizacji.

Weź zysk (W/Z) (Take Profit, T/P)

Zlecenie rynkowe, które automatycznie zamyka pozycję rentownego papieru wartościowego lub instrumentu finansowego po osiągnięciu określonego poziomu ceny, który odpowiada przedsiębiorcy giełdowemu. W/Z może być stosowane zarówno w pozycjach długich (Kup), jak i krótkich (Sprzedaj).

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego

Żądanie ponaglające przedsiębiorcę do wpłaty dodatkowych środków w celu uniknięcia automatycznego zamknięcia transakcji (procedura “stop-out”). Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (czasami określane również, jako “wezwanie do utrzymania pozycji”) ma miejsce wtedy, gdy pozycja spada poniżej wymaganego marginesu (depozytu) początkowego przedsiębiorcy. W przypadku, gdy nie może być ono spełnione, broker sprzeda papiery wartościowe i/lub automatycznie zamknie transakcje w celu pokrycia wymogu marginesu.

Widełki cenowe między kupnem i sprzedażą (Bid-Ask Spread)

Kwota, o którą cena żądana “ask” przewyższa cenę oferowaną “bid”. Jest to zasadniczo różnica w cenie między najwyższą ceną, którą broker jest skłonny zapłacić za papier wartościowy i najniższą ceną, za którą jest skłonny sprzedać papier wartościowy. Widełki cenowe między kupnem i sprzedażą (bid-ask spread) są również określane, jako widełki cenowe dla oferty kupna (bid-offer spread); widełki cenowe kupno-sprzedaż (buy-sell spread) lub po prostu, jako kupno-sprzedaż (bid-ask).

Wielkość pozycji

Ilość papierów wartościowych lub instrumentu finansowego, jaką przedsiębiorca giełdowy kupuje (długa pozycja) lub sprzedaje (pozycja krótka).

Wielkość transakcji

Określone bloki lub części transakcji. Wartość transakcji odpowiada całkowitej liczbie jednostek handlowych. Na przykład, umowy złota i srebra są kupowane i sprzedawane odpowiednio w rozmiarach lot 10 i 1000 uncji troy.

Wolny margines

Odnosi się do dostępnego przedsiębiorcy giełdowego marginesu wymaganego do otwarcia pozycji notowania papieru wartościowego lub instrumentu finansowego. Wolny margines wynosi, zatem równowartość: “kapitał” – “wykorzystany margines” na koncie handlowca. Wolny margines rośnie lub maleje w zależności od całkowitych zysków zarobionych lub strat poniesionych przez handlowca.

Wskaźnik (indeks) zrównoważony

Indeks obliczany przez uśrednienie zmian procentowych wszystkich notowań cen akcji w grupie, niezależnie od ich kapitalizacji lub wielkości ekonomicznej (tj. sprzedaży i zysków). W tym sensie jest on różny od indeksu ważonego kapitalizacji, w którym akcje są ważone codziennie w zależności od ich łącznej wartości rynkowej. Większość powszechnie stosowanych indeksów, takich jak S&P 500 oferuje wersje zrównoważone oprócz indeksów ważonych kapitalizacji.

Wskaźnik ekonomiczny

Wielkość statystyczna publikowana przez rząd (taka jak produkt krajowy brutto (PKB) danego kraju, indeks cen konsumpcyjnych (CPI), produkcji przemysłowej i stopy bezrobocia), co umożliwia analizę wydajności gospodarki, jako całości.

WTI Crude (CL)

Gatunek lekkiej, “słodkiej” ropy wykorzystywany jako punkt odniesienia w zakresie cen ropy naftowej (zwany także USA OIL). Jest on uzyskiwany z pól naftowych położonych w zachodnim Teksasie i działa jako główny punkt odniesienia dla cen ropy naftowej z USA Pozostałe dwa główne punkty odniesienia w świecie to Brent i OPEC Basket.

Wykonanie

Przeprowadzenie zlecenia kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub instrumentów finansowych.

Wykres świecowy (Candlestick Chart)

Rodzaj wykresu, powszechnie używany przez handlowców i specjalistów finansowych, który pokazuje cały szereg sesji giełdowej (od ceny otwarcia do ceny zamknięcia), poprzez użycie zacienionych figur o kształcie prostokąta.

Wykres słupkowy (“Bar Chart”)

Typ wykresu, powszechnie używany przez handlowców i specjalistów finansowych, który pokazuje poziome prostokątne słupki o długości proporcjonalnej do wielkości tego, co reprezentują. Górny koniec słupka jest to najwyższy punkt, jaki cena osiągnęła w określonym okresie, a dolna część słupka stanowi jej najniższy punkt. Kreska po lewej stronie paska oznacza kurs otwarcia, a kreska po prawej stronie kursu zamknięcia dla tego okresu.

Wykładnicza średnia ruchoma (Exponential Moving Average, EMA)

Rodzaj średniej ruchomej, która nadaje większą wagę ostatnim zmianom cen, co oznacza, że ​​reaguje znacznie szybciej niż zwykła średnia krocząca.

Wymagany depozyt początkowy

Procentowy udział w pokryciu ceny nabycia papierów wartościowych, za który przedsiębiorca giełdowy może je nabyć (w gotówce lub w deponowalnych papierach wartościowych).

Czy wiedzieliście?
Zgłębianie wiedzy na temat tradingu w zakresie Forex i CFD może przysporzyć wielu korzyści, w tym osiąganie lepszych wyników. Jeśli jesteście gotowi do rozpoczęcia tradingu z Fortrade, wystarczy kliknąć przycisk „Rozpocznij teraz”.