CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 74% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Argjend - 22/12/2020

Mikro analiza

22 Dhjetor, 2020

Vetëm për informacion të përgjithshëm. Nuk ka qëllim të japë këshilla për tregim apo investim. Kapitali juaj është në rrezik.

Trendi afatmesëm: RRITJA

NDRYSHIME HISTORIKE TË ÇMIMIT TË ARGJENDIT

Viti

15 dhjetor

31 janar

Ndryshim në përqindje

2014-2015

$ 17.007

$ 17.227

+1.29%

2015-2016

$ 13.654

$ 14.232

+4.23%

2016-2017

$ 16.784

$17.500

+4.27%

2017-2018

$ 15.864

$ 17.322

+9.19%

2018-2019

$ 14.515

$ 16.010

+10.30%

2019-2020

$ 16.930

$ 18.017

+6.42%

Rritja mesatare të çmimit

+5.95%

Tabela e mësipërme na thotë se çmimi i argjendit në të kaluarën u rrit në periudhë mes 15 dhjetorit dhe 31 janarit. Pas llogaritjes së ndryshimit mesatar të çmimit gjatë periudhë së njëjtë duke filluar nga 2014-2015, ndryshimi mesatar është 5,95%.

Megjithatë, ju lutemi, vini re se rezultate të kaluara nuk garantojnë rezultate të ardhshme.

  • Kongresi i SHBA-së e miratoi projekt-ligjin me vlerë prej 900 miliardë dollarësh mbështetjeje

Kongresi i SHBA-së e miratoi projekt-ligjin më 21 dhjetor 2020, e cili vlen 900 miliardë dollarë. Kjo do përfshijë ndihmë për çdo të rritur me vlerë prej 600 dollarësh, ndërisa mbështetje për të papunët është 300 dollarë në javë, kjo bën rreth 284 miliardë dollarësh të programit të huave, 25 miliardë do të shpenzojë për ndihmë me qira, zgjerim të moratoriumit të dëbimit dhe 82 miliardë për shkolla dhe kolegje. Para që vijnë nga ky ligj mund ta zhvleftësojë dollarin për shkak të presionit të inflacionit dhe furnizimit të madh të parave, që mund t'u ndihmojë arit dhe argjendit, që janë të emërtuar në dollarë.

  • Takimi i Rezervës federale mbi politikën monetare (15-16 dhjetor)

Përveç kësaj, Rezerva federale e SHBA-së (në takimin më 16 dhjetor) ta se do ta mbajë programin "TË FUQISHËM" të blerjes së aseteve (120 miliardë dollarë në muaj) deri sa nuk e sheh përparim thelbësor të punësimit dhe inflacionit. Fedi nuk njoftoi ndryshime të politikës, që zhgënjye disa investitorë. Parashikimet e dot plot mbi normat e interesit tregojnë se ato do të mbeten në zonën 0,00%-0,25% deri në fund të vitit 2023.


Grafiku: (Argjendi, ditor)

Çmimi aktual: 25.60

Argjendi

Afatmesëm

Drejtimi i trendit

RRITJA

Rezistencë 3

28.90

Rezistencë 2

28.00

Rezistencë 1

27.00

Mbështetje 1

24.25

Mbështetje 2

23.60

Mbështetje 3

22.85

Shembulli i llogaritjes është në bazë të drejtimit të trendit për 1.00 Lot*

ARGJENDI

ÇMIMET E REFERENCËS

Rezistencë 3

Rezistencë 2

Rezistencë 1

Mbështetje 1

Mbështetje 2

Mbështetje 3

Fitimi apo humbja në $

33,000.00

24,000.00

14,000.00

-13,500.00

-20,000.00

-27,500.00

Fitimi apo humbja në €**

27,004.91

19,639.93

11,456.63

-11,047.46

-16,366.61

-22,504.09

Fitimi apo humbja në £**

24,563.26

17,864.19

10,420.78

-10,048.61

-14,886.82

-20,469.38

Fitimi apo humbja në C$**

42,490.80

30,902.40

18,026.40

-17,382.60

-25,752.00

-35,409.00

* 1.00 lot është ekuivalent me 10000 njësi
** Datë dhe orë të përdorura për llogari të kursit të këmbimit janë 9:18 GMT dhe 22 12 2020
Fortrade këshillon përdorimin e opsioneve Stop-Loss dhe Take-Profit, ju lutëm, kontaktoni mbështetjen tuaj në lidhje me përdorimin e tyre.
*** Mbani mend se pozicionin në fitim mund ta mbyllni edhe nëse fitim është më i vogël sesa ishte propozuar.
**** Teknikë Trailing stop mund ta mbrojë fitimin - Kontaktoni mbështetjen për më shumë detaje.

Shpërndajeni me rrjetin tuaj
ARGJENDI Diagrami
Përditësimi i kohës: -
Më i lartë
Më i ulët
1M 5M H D W
Çmimet po ngarkohen..
Të gatshëm për tregtim?Filloni tani