CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Google - 03/02/2020

Mikro analiza

03 shkurt, 2020

Vetëm për informacion të përgjithshëm. Nuk ka qëllim të japë këshilla për tregim apo investim. Kapitali juaj është në rrezik.

BURIMI: BLOOMBERG
GOOGLE (#GOOGLE): ANALIZË E AKSIONIT NGA 3 2 2020
INDUSTRI: Shërbimet e kompjuterit
DATA E PUBLIKIMIT TË TË ARDHURAVE TREMUJORE: 3 shkurt 2020 (aft-mkt)
ÇMIMI I FUNDIT (29. 1. 2020): $1473.67

Shikimi paraprak të tremujorit të katërtë: Të ardhurat e para të Alphabetit pasi Sundar Pichai u bë kryetar duhet të demonstrojnë vrull të vazhdueshëm me shitjet e Mobile Search, Youtube dhe Cloud, dhe ton të kujdesshëm të margjinës për 2020. Pritjet për 4Q janë të arsyeshme, pasi binte gjatë gjashtë muajve për shkak të rritjes së Cloudit dhe kërkesë së vazhdueshme të Mobile Search që përmirësojnë çmim të reklamave. Presim që Cloud të rritet, duke ilustruar një efekt të skenarit të sipërmarrjeve të Thomas Kurianit. Shpenzime më të mëdha të abonimet të Cloudit dhe YouTube-it mund të zgjasin margjinë në 2020 mbi 70 bps, që priten me konsensus. Alphabeti mund të hapë shitje të Cloudit këtë vit sepse norma e drejtuar e tejkalon 10 milijardë. Këtë informacion mund të ndryshojë perceptim të rritjes afatgjatë të Google-it dhe të nxisë një ri-vlerësim.

PËRFORMANCA E KALUAR (dy vite të fundit):

Të ardhurat tejkalojnë pritje në 6 raste nga 8

Fitimi për aksion tejkalon pritje në 4 raste nga 8

Tabela 1

Tabela 2

NDRYSHIMI I ÇMIMIT / REAGIMI NDAJ REZULTATEVE TË FITIMEVE TREMUJORE:

% e ndryshimit të çmimit (një ditë më vonë):

% e ndryshimit të çmimit (në javë më vonë):

% e ndryshimit të çmimit (një muaj më vonë):

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

PERFORMANCA E ÇMIMIT PAS PUBLIKIMIT TË TË ARDHURAVE: Në tremujorin e tretë të vitit 2019 (tabela 1) të ardhurat ishin +0.88% dhe çmimi ra me 2.20% një ditë pas publikimit të rezultateve (tabela 3). Gjatë javës së ardhshme, çmimi u rrit me 0.05% (tabela 4) dhe deri në fund të muajit u rrit me 1.29% (tabela 5).

GOOGLE mundësi javore e tregut në rënie të kursit të bazuar në 1.00 lot* llogari:

Analiza e të dhënave statistike gjatë dy viteve të fundit treguan se çmimi javor mesatar u ndryshua pasi raporte tremujore që u publikuan ishin 11.7%.

Google

Çmimi i fundit

1453.00

Mbështetje

1387.65

Rezistencë

1518.35

Burimi: Bloomberg

Shembulli i llogaritjes është në bazë të drejtimit të trendit ditor për 1.00 Lot*

Pritjet

Mbështetje

Rezistencë

Fitimi apo humbja për pozicionet e shkurtra në $

-$6,534.87

$6,534.87

Fitimi apo humbja për pozicionet e shkurtra në €**

-$5,904.61

$5,904.61

Fitimi apo humbja për pozicionet e shkurtra në £**

-$5,003.96

$5,003.96

*1.00 lot është ekuivalent me 1000 njësi
**Datë dhe orë të përdorura për llogari të kursit të këmbimit janë 11:00 GMT dhe 3 2 2020

Shpërndajeni me rrjetin tuaj
GOOGLE Diagrami
Përditësimi i kohës: -
Më i lartë
Më i ulët
1M 5M H D W
Çmimet po ngarkohen..
Të gatshëm për tregtim?Filloni tani