ЦФД (CFD) се комплексни инструменти и носат висок ризик од брзо губење пари како резултат на левериџ. 84% од сметките на клиентите-физички лица губат пари кога тргуваат со CFD. Треба да размислите дали можете да си дозволите да преземете голем ризик да ги изгубите парите.
CFDs се комплексни инструменти и содржат висок ризик од брзо губење пари поради левериџ. 83% од ритеил инвеститорите губат пари кога тргуваат со CFDs со овој провајдер. Треба да размислите дали можете да си дозволите да преземете висок ризик од губење на вашите пари.

Најдобро извршување

Fortrade има обврска да ги преземе сите потребни чекори за да го постигне најдобриот можен резултат (најдобро извршување) на конзистентна основа при извршувањето налози на клиентите.

Во согласност со Регулаторните технички стандарди (РТС/RTS) 27/28 и Директивата за пазари на финансиски инструменти (МиФИД/MiFID) II, Fortrade мора да обезбеди целосна транспарентност кон клиентите во однос на квалитетот на извршување при тргувувањето. Достапните извештаи вклучуваат, но не се ограничени на: цена, трошок, брзина и веројатност за извршување.

Fortrade ги има преземено сите разумни напори да обезбеди информациите во тие извештаи да бидат целосни, точни и во форма која е читлива со компјутер. Fortrade не сноси одговорност за какви било донесени одлуки, засновани на тие информации.

Извештаите го опфаќаат квалитетот на извршување за вонберзанските (OTC) деривативни производи како дел од барањата на RTS 27 MiFID II.

Најдобра политика за извршување (RTS28)

RTS28 Машински читлив формат 2020
RTS28 Машински читлив формат 2021
(RTS28) Збирна изјава за квалитет на извршување за 2020
(RTS28) Збирна изјава за квалитет на извршување за 2021


Најдобра политика за извршување (RTS28)

Кликнете овде за RTS 27 Извештаи за 2019 година (Достапно само на англиски јазик)
Кликнете овде за RTS 27 Извештаи за 2020 година (Достапно само на англиски јазик)