ЦФД (CFD) се комплексни инструменти и носат висок ризик од брзо губење пари како резултат на левериџ. Многу од сметките на клиентите-физички лица губат пари кога тргуваат со ЦФД. Треба да размислите дали разбирате како функционираат ЦФД и дали можете да си дозволите да преземете голем ризик од губење на вашите пари.
CFDs се комплексни инструменти и содржат висок ризик од брзо губење пари поради левериџ. 79% од ритеил инвеститорите губат пари кога тргуваат со CFDs со овој провајдер. Треба да размислите дали можете да си дозволите да преземете висок ризик од губење на вашите пари.

Најнови Fortrade Rollover датуми

Подолу, погледнете ги разменувачките курсеви за инструментите со кои се тргува, кои неодамна беа пренесени на нови договори.

Fortrade Rollover датуми за 2021 година
Fortrade Rollover датуми за 2020 година
Fortrade Rollover датуми за 2019 година
Fortrade Rollover датуми за 2018 година
Fortrade Rollover датуми за 2017 година