ЦФД (CFD) се комплексни инструменти и носат висок ризик од брзо губење пари како резултат на левериџ. Многу од сметките на клиентите-физички лица губат пари кога тргуваат со ЦФД. Треба да размислите дали разбирате како функционираат ЦФД и дали можете да си дозволите да преземете голем ризик од губење на вашите пари.
CFDs се комплексни инструменти и содржат висок ризик од брзо губење пари поради левериџ. 79% од ритеил инвеститорите губат пари кога тргуваат со CFDs со овој провајдер. Треба да размислите дали можете да си дозволите да преземете висок ризик од губење на вашите пари.
Сменете ја лозинката
Ажурирајте ја лозинката за вашата демо или вистинска Fortrade сметка
Креирајте цврста лозинка

При крирање нова лозинка, ве молиме, внимавајте на следново:

  • Да употребите во исто време најмалку 1 голема буква, 1 мала буква и 1 број
  • Лозинката да не го содржи вашето име
  • Лозинката да содржи 6 до 15 знаци
  • Мора да биде различна од вашата претходна лозинка

Ако имате проблеми со ресетирањето на лозинката или не можете да се најавите во вашата сметка,
контактирајте нѐ за повеќе помош.