ЦФД (CFD) се комплексни инструменти и носат висок ризик од брзо губење пари како резултат на левериџ. 84% од сметките на клиентите-физички лица губат пари кога тргуваат со CFD. Треба да размислите дали можете да си дозволите да преземете голем ризик да ги изгубите парите.
CFDs се комплексни инструменти и содржат висок ризик од брзо губење пари поради левериџ. 83% од ритеил инвеститорите губат пари кога тргуваат со CFDs со овој провајдер. Треба да размислите дали можете да си дозволите да преземете висок ризик од губење на вашите пари.

Важни Информативни Документи (KID)

Fortrade е надлежен да обезбеди Клучни Информативни Документи (‘KID’) поставувајќи ги пропишаните информации во врска со понудените производи во рамките на ЕУ Регулативата за Малопродажба и Инвестициските Производи базирани на осигурување ("PRIIPs").
Овој Клучен Информативен Документ не претставува рекламен материјал. Информациите се од правен карактер, со цел да обезбедат разбирање на природата, ризикот, трошоците, поврзани со потенцијалниот профит и загуба, како и да Ви овозможи споредба со други производи. (Сите документи на Англиски јазик)

 • Овој клучен информативен документ не е рекламен материјал. Информациите се потребни согласно законот за да ви помогнат да ја разберете природата, ризиците, трошоците, потенцијалните добивки и загуби од овој производ, како и да ви помогне да го споредите со други производи.
 • Овој клучен информативен документ не е рекламен материјал. Информациите се потребни согласно законот за да ви помогнат да ја разберете природата, ризиците, трошоците, потенцијалните добивки и загуби од овој производ, како и да ви помогне да го споредите со други производи.
 • Овој клучен информативен документ не е рекламен материјал. Информациите се потребни согласно законот за да ви помогнат да ја разберете природата, ризиците, трошоците, потенцијалните добивки и загуби од овој производ, како и да ви помогне да го споредите со други производи.
 • Овој клучен информативен документ не е рекламен материјал. Информациите се потребни согласно законот за да ви помогнат да ја разберете природата, ризиците, трошоците, потенцијалните добивки и загуби од овој производ, како и да ви помогне да го споредите со други производи.
 • Овој клучен информативен документ не е рекламен материјал. Информациите се потребни согласно законот за да ви помогнат да ја разберете природата, ризиците, трошоците, потенцијалните добивки и загуби од овој производ, како и да ви помогне да го споредите со други производи.
 • Овој клучен информативен документ не е рекламен материјал. Информациите се потребни согласно законот за да ви помогнат да ја разберете природата, ризиците, трошоците, потенцијалните добивки и загуби од овој производ, како и да ви помогне да го споредите со други производи.
 • Овој клучен информативен документ не е рекламен материјал. Информациите се потребни согласно законот за да ви помогнат да ја разберете природата, ризиците, трошоците, потенцијалните добивки и загуби од овој производ, како и да ви помогне да го споредите со други производи.
 • Овој клучен информативен документ не е рекламен материјал. Информациите се потребни согласно законот за да ви помогнат да ја разберете природата, ризиците, трошоците, потенцијалните добивки и загуби од овој производ, како и да ви помогне да го споредите со други производи.
 • Овој клучен информативен документ не е рекламен материјал. Информациите се потребни согласно законот за да ви помогнат да ја разберете природата, ризиците, трошоците, потенцијалните добивки и загуби од овој производ, како и да ви помогне да го споредите со други производи.
 • Овој клучен информативен документ не е рекламен материјал. Информациите се потребни согласно законот за да ви помогнат да ја разберете природата, ризиците, трошоците, потенцијалните добивки и загуби од овој производ, како и да ви помогне да го споредите со други производи.
 • Овој клучен информативен документ не е рекламен материјал. Информациите се потребни согласно законот за да ви помогнат да ја разберете природата, ризиците, трошоците, потенцијалните добивки и загуби од овој производ, како и да ви помогне да го споредите со други производи.
 • Овој клучен информативен документ не е рекламен материјал. Информациите се потребни согласно законот за да ви помогнат да ја разберете природата, ризиците, трошоците, потенцијалните добивки и загуби од овој производ, како и да ви помогне да го споредите со други производи.
 • Овој клучен информативен документ не е рекламен материјал. Информациите се потребни согласно законот за да ви помогнат да ја разберете природата, ризиците, трошоците, потенцијалните добивки и загуби од овој производ, како и да ви помогне да го споредите со други производи.
 • Овој клучен информативен документ не е рекламен материјал. Информациите се потребни согласно законот за да ви помогнат да ја разберете природата, ризиците, трошоците, потенцијалните добивки и загуби од овој производ, како и да ви помогне да го споредите со други производи.