ЦФД (CFD) се комплексни инструменти и носат висок ризик од брзо губење пари како резултат на левериџ. 84% од сметките на клиентите-физички лица губат пари кога тргуваат со CFD. Треба да размислите дали можете да си дозволите да преземете голем ризик да ги изгубите парите.
CFDs се комплексни инструменти и содржат висок ризик од брзо губење пари поради левериџ. 83% од ритеил инвеститорите губат пари кога тргуваат со CFDs со овој провајдер. Треба да размислите дали можете да си дозволите да преземете висок ризик од губење на вашите пари.

Детали за производи со кои се тргува

Посветени сме да ви обезбедиме безбедно и сигурно трговско опкружување кое помага да ги заштитите вашите инвестиции и да ги оптимизирате вашите шанси за успех.

Наша цел е да бидеме водечки светски снабдувач со производи, технологии и услуги во областа на онлајн тргувањето со девизи (Forex) и ЦФД (CFD), при што одржуваме конкурентни спредови и првокласна услуга.

Може да кликнете подолу за да ги видите конкретните услови за тргување за секоја категорија од нашите производи.

Дополнителни услови во врска со тргувањето:

 1. Сите дневни своп трошоци за каматни стапки се индикативни и може да подлежат на промена (дадениот пример се однесува на 100 УСД или ЕУР или ГБП).
 2. Времето за тргување почнува во 22:00 часот GMT (зиме), 21:00 часот GMT (лете).
 3. Прикажаните времиња се дадени во средно време по Гринич (GMT), а може да се сменат поради британското летно време (BST).
 4. На сите отворени позиции при затворање во среда вечер се применува (задолжува/одобрува) троен роловер пред викендот (3 дена).
 5. Спредовите на WTI Суров и Природен Гас може да бидат пошироки за време на неделните соопштенија на IEA.
 6. Овој производ има ноќен спред од 21:30 до 05:00 часот GMT.
 7. Надоместоците за неактивна сметка се наплаќаат за неактивни сметки по период од 6 месеци (надоместокот е 10 $, 10 € или 10,00 £ месечно во зависност од валутата на сметката).
 8. Наведениот спред е просечен спред, а не фиксен спред.

Дополнителни услови во врска со тргувањето:

 1. Сите дневни своп трошоци за каматни стапки се индикативни и може да подлежат на промена (дадениот пример се однесува на 100 УСД или ЕУР или ГБП).
 2. Времето за тргување почнува во 22:00 часот GMT (зиме), 21:00 часот GMT (лете).
 3. Прикажаните времиња се дадени во средно време по Гринич (GMT), а може да се сменат поради британското летно време (BST).
 4. На сите отворени позиции при затворање во среда вечер се применува (задолжува/одобрува) троен роловер пред викендот (3 дена).
 5. Надоместоците за неактивна сметка се наплаќаат за неактивни сметки по период од 6 месеци (надоместокот е 10 $, 10 € или 10,00 £ месечно во зависност од валутата на сметката).
 6. Наведениот спред е просечен спред, а не фиксен спред.
 7. Овој валутен пар има ноќен спред од 20:55 до 21:25 GMT.
 8. Овој валутен пар има вечерен спред од 16:00 до 19:30 GMT; од 19:30 до 03:00; и од 03:00 до 06:00 GMT.