ЦФД (CFD) се комплексни инструменти и носат висок ризик од брзо губење пари како резултат на левериџ. Многу од сметките на клиентите-физички лица губат пари кога тргуваат со ЦФД. Треба да размислите дали разбирате како функционираат ЦФД и дали можете да си дозволите да преземете голем ризик од губење на вашите пари.
CFDs се комплексни инструменти и содржат висок ризик од брзо губење пари поради левериџ. 81% од ритеил инвеститорите губат пари кога тргуваат со CFDs со овој провајдер. Треба да размислите дали можете да си дозволите да преземете висок ризик од губење на вашите пари.

Детали за производите за тргување

Посветени сме на обезбедување сигурно и проверено трговинско опкружување кое помага во заштитата на вашите влогови и ја зголемува шансата за успех.

Нашата цел е да бидеме водечки снабдувач на производи, технологии и услуги во Форекс и CFD, задржувајќи ги конкурентските Spread (распон на цени) промени и врвната услуга.
Кликнете на линкот подолу за да ги видите специфичните услови за тргување за секоја од нашите категории на производи.

 • Податоци за повеќе од 70 валутни парови. (Англиска верзија)

  Вклучува: Распон на цени, Маржа, Добивка, Премии и Време за тргување
 • Детали за најпопуларните парови на дигитални валути (Англиска верзија)

  Вклучува: Распон на цени, Маржа, Добивка, Премии и Време за тргување
 • Податоци за водечките светски CFD на индекси. (Англиска верзија)

  Вклучува: Распон на цени, Маржа, Добивка, Премии и Време за тргување
 • Детали за повеќе од 140 европски CFD на акции. (Англиска верзија)

  Вклучува: Распон на цени, Маржа, Добивка, Премии и Време за тргување
 • Детали за повеќе од 50 US CFD на акции. (Англиска верзија)

  Вклучува: Распон на цени, Маржа, Добивка, Премии и Време за тргување
 • Детали за водечките светски CFD на земјоделските производи. (Англиска верзија)

  Вклучува: Распон на цени, Маржа, Добивка, Премии и Време за тргување
 • Детали за водечките CFD на американските државни хартии од вредност (Англиска верзија)

  Вклучува: Распон на цени, Маржа, Добивка, Премии и Време за тргување
 • Детали за ETF. (Англиска верзија)

  Вклучува: Распон на цени, Маржа, Добивка, Премии и Време за тргување
 • Промените на распонот (Spread) се случуваат кај позициите на тргување кои се одржуваат преку ноќ (кои автоматски се вклучуваат во позиција).

  Секоја валута што ја купувате и продавате има своја каматна стапка преку ноќ. Разликата помеѓу двете валути со кои се тргува ќе ви ги даде трошоците за одржување на вашата позиција преку ноќ.
 • Податоци за повеќе од 70 валутни парови. (Англиска верзија)

  Вклучува: Распон на цени, Маржа, Добивка, Премии и Време за тргување
 • Податоци за водечките светски CFD на индекси. (Англиска верзија)

  Вклучува: Распон на цени, Маржа, Добивка, Премии и Време за тргување
 • Детали за повеќе од 140 европски CFD на акции. (Англиска верзија)

  Вклучува: Распон на цени, Маржа, Добивка, Премии и Време за тргување
 • Детали за повеќе од 50 US CFD на акции. (Англиска верзија)

  Вклучува: Распон на цени, Маржа, Добивка, Премии и Време за тргување
 • Детали за водечките светски CFD на земјоделските производи. (Англиска верзија)

  Вклучува: Распон на цени, Маржа, Добивка, Премии и Време за тргување
 • Детали за водечките CFD на американските државни хартии од вредност (Англиска верзија)

  Вклучува: Распон на цени, Маржа, Добивка, Премии и Време за тргување
 • Промените на распонот (Spread) се случуваат кај позициите на тргување кои се одржуваат преку ноќ (кои автоматски се вклучуваат во позиција).

  Секоја валута што ја купувате и продавате има своја каматна стапка преку ноќ. Разликата помеѓу двете валути со кои се тргува ќе ви ги даде трошоците за одржување на вашата позиција преку ноќ.
 • Податоци за повеќе од 70 валутни парови. (Англиска верзија)

  Вклучува: Распон на цени, Маржа, Добивка, Премии и Време за тргување
 • Податоци за водечките светски CFD на индекси. (Англиска верзија)

  Вклучува: Распон на цени, Маржа, Добивка, Премии и Време за тргување
 • Детали за повеќе од 50 US CFD на акции. (Англиска верзија)

  Вклучува: Распон на цени, Маржа, Добивка, Премии и Време за тргување
 • Детали за повеќе од 140 европски CFD на акции. (Англиска верзија)

  Вклучува: Распон на цени, Маржа, Добивка, Премии и Време за тргување
 • Детали за водечките светски CFD на земјоделските производи. (Англиска верзија)

  Вклучува: Распон на цени, Маржа, Добивка, Премии и Време за тргување
 • Детали за водечките CFD на американските државни хартии од вредност (Англиска верзија)

  Вклучува: Распон на цени, Маржа, Добивка, Премии и Време за тргување
 • Детали за ETF. (Англиска верзија)

  Вклучува: Распон на цени, Маржа, Добивка, Премии и Време за тргување
 • Промените на распонот (Spread) се случуваат кај позициите на тргување кои се одржуваат преку ноќ (кои автоматски се вклучуваат во позиција).

  Секоја валута што ја купувате и продавате има своја каматна стапка преку ноќ. Разликата помеѓу двете валути со кои се тргува ќе ви ги даде трошоците за одржување на вашата позиција преку ноќ.
 • Детали за најпопуларните парови на дигитални валути.

  Вклучува: Распон на цени, Маржа, Добивка, Премии и Време за тргување
 • Податоци за повеќе од 70 валутни парови.

  Вклучува: Распон на цени, Маржа, Добивка, Премии и Време за тргување
 • Податоци за водечките светски CFD на индекси.

  Вклучува: Распон на цени, Маржа, Добивка, Премии и Време за тргување
 • Детали за водечките светски CFD на земјоделските производи.

  Вклучува: Распон на цени, Маржа, Добивка, Премии и Време за тргување
 • Детали за повеќе од 50 US CFD на акции.

  Вклучува: Распон на цени, Маржа, Добивка, Премии и Време за тргување
 • Детали за ЕУ и глобалните CFD на акции.

  Вклучува: Распон на цени, Маржа, Добивка, Премии и Време за тргување
 • Детали за водечките CFD на американските државни хартии од вредност.

  Вклучува: Распон на цени, Маржа, Добивка, Премии и Време за тргување
 • Промените на распонот (Spread) се случуваат кај позициите на тргување кои се одржуваат преку ноќ (кои автоматски се вклучуваат во позиција).

  Секоја валута што ја купувате и продавате има своја каматна стапка преку ноќ. Разликата помеѓу двете валути со кои се тргува ќе ви ги даде трошоците за одржување на вашата позиција преку ноќ.