ЦФД (CFD) се комплексни инструменти и носат висок ризик од брзо губење пари како резултат на левериџ. 73% од сметките на клиентите-физички лица губат пари кога тргуваат со CFD. Треба да размислите дали можете да си дозволите да преземете голем ризик да ги изгубите парите.
CFDs се комплексни инструменти и содржат висок ризик од брзо губење пари поради левериџ. 74% од ритеил инвеститорите губат пари кога тргуваат со CFDs со овој провајдер. Треба да размислите дали можете да си дозволите да преземете висок ризик од губење на вашите пари.
Почнете да тргувате!
Почнете да тргувате со девизни валути преку депонирање пари на вашата сметка.
Следете ги чекорите дадени подолу за безбедно и лесно да ги префрлите вашите пари.
Детали за банкарската сметка
Банкарски трансфер на банкарска сметка во EUR
Корисник:

Fortrade Limited

SWIFT код на корисникот:

BARCGB22

IBAN код на корисникот:

GB98BARC20199042390244

Име на банката на корисникот:

Barclays Bank PLC

Адреса на банката на корисникот:

1 Churchill Place, London, E14 5HP, United Kingdom

Корисник:

Fort Securities BLR LLC

IBAN код на корисникот:

BY35PJCB30120559131000000978

SWIFT код на корисникот:

PJCBBY2X

Име на банката на корисникот:

Priorbank JSC

Адреса на банката на корисникот:

40 Masherova ave., Minsk, Republic of Belarus

SWIFT код од банката посредник на кореспондентот:

RZBAATWW

Банка посредник на кореспондентот:

Acc. 55.045.512, Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria

Корисник:

FORT SECURITIES AUSTRALIA CLIENT MONEY TRUST ACCOUNT

BIC/SWIFT код на корисникот:

CTBAAU2S

BSB код на корисникот:

062-123

Банкарска сметка на примачот:

1068 3796

Име на банката на корисникот:

Commonwealth Bank of Australia

Адреса на банката на корисникот:

100 Campbell Parade, Bondi beach, NSW, 2026 Australia

Корисник:

Fortrade Cyprus Limited Client EUR

SWIFT код на корисникот:

ABKLCY2N

IBAN код на корисникот:

CY97 0090 0515 0005 1510 6060 6842

Име на банката на корисникот:

ALPHA BANK CYPRUS

Адреса на банката на корисникот:

STYLIANOU LENA SQUARE, 1101 NICOSIA, CYPRUS

Банкарски трансфер на банкарска сметка во GBP за жителите на Велика Британија
Банкарски трансфер на банкарска сметка во GBP
Банкарски трансфер на банкарска сметка во AUD
Корисник:

Fortrade Limited

SWIFT код на корисникот:

BARCGB22

IBAN код на корисникот:

GB81BARC20199083728846

Име на банката на корисникот:

Barclays Bank PLC

Адреса на банката на корисникот:

1 Churchill Place, London, E14 5HP, United Kingdom

Корисник:

Fort Securities BLR LLC

IBAN код на корисникот:

BY50PJCB30120559131010000826

SWIFT код на корисникот:

PJCBBY2X

Име на банката на корисникот:

Priorbank JSC

Адреса на банката на корисникот:

40 Masherova ave., Minsk, Republic of Belarus

SWIFT код од банката посредник на кореспондентот:

BARCGB22

Банка посредник на кореспондентот:

Acc. 63999084, BARCLAYS BANK PLC, London, UK

Корисник:

FORT SECURITIES AUSTRALIA CLIENT MONEY TRUST ACCOUNT

BIC/SWIFT код на корисникот:

CTBAAU2S

BSB код на корисникот:

062-123

Банкарска сметка на примачот:

1068 3809

Име на банката на корисникот:

Commonwealth Bank of Australia

Адреса на банката на корисникот:

100 Campbell Parade, Bondi beach, NSW, 2026 Australia

Корисник:

Fortrade Cyprus Limited Client GBP

SWIFT код на корисникот:

ABKLCY2N

IBAN код на корисникот:

CY47 0090 0515 0005 1510 6060 6869

Име на банката на корисникот:

ALPHA BANK CYPRUS

Адреса на банката на корисникот:

STYLIANOU LENA SQUARE, 1101 NICOSIA, CYPRUS

Банкарски трансфер на банкарска сметка во USD
Корисник:

Fortrade Limited

SWIFT код на корисникот:

BARCGB22

IBAN код на корисникот:

GB69BARC20199083117477

Име на банката на корисникот:

Barclays Bank PLC

Адреса на банката на корисникот:

1 Churchill Place, London, E14 5HP, United Kingdom

Корисник:

Fort Securities BLR LLC

IBAN код на корисникот:

BY75PJCB30120559131000000840

SWIFT код на корисникот:

PJCBBY2X

Име на банката на корисникот:

Priorbank JSC

Адреса на банката на корисникот:

40 Masherova ave., Minsk, Republic of Belarus

SWIFT код од банката посредник на кореспондентот:

CITIUS33

Банка посредник на кореспондентот:

Acc. 36089449, CITIBANK NA, New York, USA

Корисник:

FORT SECURITIES AUSTRALIA CLIENT MONEY TRUST ACCOUNT

BIC/SWIFT код на корисникот:

CTBAAU2S

BSB код на корисникот:

062-123

Банкарска сметка на примачот:

1068 3788

Име на банката на корисникот:

Commonwealth Bank of Australia

Адреса на банката на корисникот:

100 Campbell Parade, Bondi beach, NSW, 2026 Australia

Корисник:

Fortrade Cyprus Limited Client USD

SWIFT код на корисникот:

ABKLCY2N

IBAN код на корисникот:

CY75 0090 0515 0005 1510 6060 6850

Име на банката на корисникот:

ALPHA BANK CYPRUS

Адреса на банката на корисникот:

STYLIANOU LENA SQUARE, 1101 NICOSIA, CYPRUS

Референцата мора да ги вклучува:

Вашето корисничко име (адреса на е-поштата)

Бројот на сметката.

Обратете внимание:

Најмала сума за банкарски трансфер е 250 (£/$/€)

Таксата за трансакција е до 40 (£/$/€). Таксата зависи од Вашата банка и од тоа на кој начин ќе одлучите да ги плаќате таксите.

Почекајте до 5 работни дена за да се уплатат средства на Вашата банкарска сметка.

Обратете внимание:

Најмала сума за банкарски трансфер е 250 ($/€).

Надоместокот за трансакцијата може да биде наплатен од депозитот. Надоместокот зависи од вашата банка и начинот на кој ќе одлучите да го подмирите.

Почекајте до 5 работни дена за да се уплатат средства на Вашата банкарска сметка.

Обратете внимание:

Името на банкарската сметка море да е исто со (Fort Securities Australia’s) името на сметката.

Дополнителни потребни информации: Вашиот акаунт (емаил адреса) и број на сметка.

Најмала сума за банкарски трансфер е $250, а таксата за трансакција и до $40.

Ве молиме дозволете до 5 работни дена за Wire трансферот да биде обработен од банките за да средствата бидат на нашата сметка.

Обратете внимание:

Името на банкарската сметка море да е исто со Fortrade името на сметката.

Дополнителни потребни информации: Вашиот акаунт (емаил адреса) и број на сметка.

Најмала сума за банкарски трансфер е 250 (£/$/€).

Надоместокот за трансакцијата може да биде наплатен од депозитот. Надоместокот зависи од вашата банка и начинот на кој ќе одлучите да го подмирите.

Почекајте до 5 работни дена за да се уплатат средства на Вашата банкарска сметка.