ЦФД (CFD) се комплексни инструменти и носат висок ризик од брзо губење пари како резултат на левериџ. 73% од сметките на клиентите-физички лица губат пари кога тргуваат со CFD. Треба да размислите дали можете да си дозволите да преземете голем ризик да ги изгубите парите.
CFDs се комплексни инструменти и содржат висок ризик од брзо губење пари поради левериџ. 74% од ритеил инвеститорите губат пари кога тргуваат со CFDs со овој провајдер. Треба да размислите дали можете да си дозволите да преземете висок ризик од губење на вашите пари.

Цени на rollover-ите (датуми на испорака) на Fortrade

Fortrade користи роловери согласно стапките одредени од пазарите, без додавање никакви дополнителни давачки или провизии на вашите позиции за тргување. Тие се утврдени на разни датуми во годината, зависно од конкретниот производ со кој се тргува.

На датумот на Роловерот, вашето постоечко тргување се затвора и се отвора ново тргување. Тоа значи дека ќе го платите соодветниот спред за затворањето и повторното отворање тргувања како што е утврдено во Условите за тргување.

За да ги видите Роловер стапките за инструментите со кои се тргува, а кои неодамна се пренесени во нови договори, едноставно кликнете овде.


Име на производ/СимболТековен договорДатум на превртувањеНов договор
Dollar IndexSep 2021 (DXU1)05-09-21Dec 2021 (DXZ1)
Japan 225Sep 2021 (NIYU1)05-09-21Dec 2021 (NIYZ1)
CrudeOilOct 2021 (CLV1)12-09-21Nov 2021 (CLX1)
Australia 200Sep 2021 (APU1)12-09-21Dec 2021 (APZ1)
Canada 60Sep 2021 (SXFU21)12-09-21Dec 2021 (SXFZ21)
Europe 50Sep 2021 (FESXU1)12-09-21Dec 2021 (FESXZ1)
France 40Sep 2021 (FCEU1)12-09-21Oct 2021 (FCEV1)
Germany 30Sep 2021 (FDAXU1)12-09-21Dec 2021 (FDAXZ1)
Italy 40Sep 2021 (FTMIBU1)12-09-21Dec 2021 (FTMIBZ1)
Netherlands 25Sep 2021 (FTIU1)12-09-21Oct 2021 (FTIV1)
Spain 35Sep 2021 (M3FMIXU1)12-09-21Oct 2021 (M3FMXIV1)
Swiss 20Sep 2021 (FSMIU1)12-09-21Dec 2021 (FSMIZ1)
UK 100Sep 2021 (ZU1)12-09-21Dec 2021 (ZZ1)
USA 30Sep 2021 (YMU1)12-09-21Dec 2021 (YMZ1)
USA 100Sep 2021 (NQU1)12-09-21Dec 2021 (NQZ1)
USA 500Sep 2021 (ESU1)12-09-21Dec 2021 (ESZ1)
USA 2000Sep 2021 (RTYU1)12-09-21Dec 2021 (RTYZ1)
Natural GasOct 2021 (NGV1)19-09-21Nov 2021 (NGX1)
Sugar no.11Oct 2021 (SBV1)19-09-21Mar 2022 (SBH2)
Bitcoin - FUTSep 2021 (MBTU1)19-09-21Oct 2021 (MBTV1)
Ethereum - FUSep 2021 (ETHU1)19-09-21Oct 2021 (ETHV1)
Brent OilNov 2021 (BZX1))26-09-21Dec 2021 (BZZ1)
GasolineOct 2021 (RBV1)26-09-21Nov 2021 (RBX1)
Heating OilOct 2021 (HOV1)26-09-21Nov 2021 (HOX1)
PlatinumOct 2021 (PLV1)26-09-21Jan 2022 (PLF2)
China 50Sep 2021 (CNU1)26-09-21Oct 2021 (CNV1)
Hong Kong 50Sep 2021 (HSIU1)26-09-21Oct 2021 (HSIV1)

Ве молиме, имајте предвид дека пренесуваме ЦФД-ја во неделата пред спомнатите датуми. Секој постоечки нереализиран налог(зи) (на пр., Запри загуба (Stop Loss) или Земи профит (Take Profit)) во врска со некој инструмент, ќе биде повлечен и ваша одговорност е да го дадете за новиот договор.
Ризик од негативни цени
Како резултат на последната екстремна нестабилност на пазарот во секторот стока заради „Ковид-19“ и како резултат на тоа што Fortrade платформата за тргување не поддржува негативни цени, Fortrade ги презеде следниве чекори за да се справи со ризикот повторно да се појават негативни цени на инструментите во иднина.
Кога цената на кој било фјучерс-договор ќе ја достигне последната позитивна цена пред цената да стане негативна:
  1. Сите отворени позиции за тој договор ќе бидат затворени веднаш и тргувањето ќе биде прекинато на неколку минути.
  2. Сите налози што чекаат реализација ќе бидат избришани.
  3. Цената на симболот ќе биде префрлена на следниот фјучерс-договор.
  4. Тргувањето ќе биде повторно овозможено по цената на новиот договор.
Забелешка: тоа не е „роловер“. Клиентите ќе можат да отворат нови позиции откако тргувањето со тој симбол ќе продолжи.