ЦФД (CFD) се комплексни инструменти и носат висок ризик од брзо губење пари како резултат на левериџ. 84% од сметките на клиентите-физички лица губат пари кога тргуваат со CFD. Треба да размислите дали можете да си дозволите да преземете голем ризик да ги изгубите парите.
CFDs се комплексни инструменти и содржат висок ризик од брзо губење пари поради левериџ. 83% од ритеил инвеститорите губат пари кога тргуваат со CFDs со овој провајдер. Треба да размислите дали можете да си дозволите да преземете висок ризик од губење на вашите пари.

Цени на rollover-ите (датуми на испорака) на Fortrade

Fortrade користи роловери согласно стапките одредени од пазарите, без додавање никакви дополнителни давачки или провизии на вашите позиции за тргување. Тие се утврдени на разни датуми во годината, зависно од конкретниот производ со кој се тргува.

На датумот на Роловерот, вашето постоечко тргување се затвора и се отвора ново тргување. Тоа значи дека ќе го платите соодветниот спред за затворањето и повторното отворање тргувања како што е утврдено во Условите за тргување.

За да ги видите Роловер стапките за инструментите со кои се тргува, а кои неодамна се пренесени во нови договори, едноставно кликнете овде.


Име на производ/Симбол Тековен договор Датум на превртување Нов договор
Crude Oil Sep 2022 (CLU2) 14-08-22 Oct 2022 (CLV2)
France 40 Aug 2022 (FCEQ2) 14-08-22 Sep 2022 (FCEU2)
Netherlands 25 Aug 2022 (FTIQ2) 14-08-22 Sep 2022 (FTIU2)
Spain 35 Aug 2022 (M3FMIXQ2) 14-08-22 Sep 2022 (M3FMIXU2)
Natural Gas Sep 2022 (NGU2) 21-08-22 Oct 2022 (NGV2)
Bitcoin - Future Aug 2022 (MBTQ2) 21-08-22 Sep 2022 (MBTU2)
Ethereum - Future Aug 2022 (ETHQ2) 21-08-22 Sep 2022 (ETHU2)
Brent Oil Oct 2022 (BZV2) 28-08-22 Nov 2022 (BZX2)
Gasoline Sep 2022 (RBU2) 28-08-22 Oct 2022 (RBV2)
Heating Oil Sep 2022 (HOU2) 28-08-22 Oct 2022 (HOV2)
China 50 Aug 2022 (CNQ22) 28-08-22 Sep 2022 (CNU22)
Hong Kong 50 Aug 2022 (HSIQ2) 28-08-22 Sep 2022 (HSIU2)
Corn Sep 2022 (ZCU2) 28-08-22 Dec 2022 (ZCZ2)
Wheat Sep 2022 (ZWU2) 28-08-22 Dec 2022 (ZWZ2)
Copper Sep 2022 (HGU2) 28-08-22 Dec 2022 (HGZ2)
Palladium Sept 2022 (PAU2) 28-08-22 Dec 2022 (PAZ2)
US5Y Note Sep 2021 (ZFU2) 28-08-22 Dec 2021 (ZFZ2)
US10Y Note Sep 2021 (ZNU2) 28-08-22 Dec 2021 (ZNZ2)
US30Y Bond Sep 2021 (ZBU2) 28-08-22 Dec 2021 (ZBZ2)

Ве молиме, имајте предвид дека пренесуваме ЦФД-ја во неделата пред спомнатите датуми. Секој постоечки нереализиран налог(зи) (на пр., Запри загуба (Stop Loss) или Земи профит (Take Profit)) во врска со некој инструмент, ќе биде повлечен и ваша одговорност е да го дадете за новиот договор.
Ризик од негативни цени
Како резултат на последната екстремна нестабилност на пазарот во секторот стока заради „Ковид-19“ и како резултат на тоа што Fortrade платформата за тргување не поддржува негативни цени, Fortrade ги презеде следниве чекори за да се справи со ризикот повторно да се појават негативни цени на инструментите во иднина.
Кога цената на кој било фјучерс-договор ќе ја достигне последната позитивна цена пред цената да стане негативна:
  1. Сите отворени позиции за тој договор ќе бидат затворени веднаш и тргувањето ќе биде прекинато на неколку минути.
  2. Сите налози што чекаат реализација ќе бидат избришани.
  3. Цената на симболот ќе биде префрлена на следниот фјучерс-договор.
  4. Тргувањето ќе биде повторно овозможено по цената на новиот договор.
Забелешка: тоа не е „роловер“. Клиентите ќе можат да отворат нови позиции откако тргувањето со тој симбол ќе продолжи.