ЦФД (CFD) се комплексни инструменти и носат висок ризик од брзо губење пари како резултат на левериџ. Многу од сметките на клиентите-физички лица губат пари кога тргуваат со ЦФД. Треба да размислите дали разбирате како функционираат ЦФД и дали можете да си дозволите да преземете голем ризик од губење на вашите пари.
CFDs се комплексни инструменти и содржат висок ризик од брзо губење пари поради левериџ. 79% од ритеил инвеститорите губат пари кога тргуваат со CFDs со овој провајдер. Треба да размислите дали можете да си дозволите да преземете висок ризик од губење на вашите пари.

Цени на rollover-ите (датуми на испорака) на Fortrade

Fortrade користи роловери согласно стапките одредени од пазарите, без додавање никакви дополнителни давачки или провизии на вашите позиции за тргување. Тие се утврдени на разни датуми во годината, зависно од конкретниот производ со кој се тргува.

На датумот на Роловерот, вашето постоечко тргување се затвора и се отвора ново тргување. Тоа значи дека ќе го платите соодветниот спред за затворањето и повторното отворање тргувања како што е утврдено во Условите за тргување.

За да ги видите Роловер стапките за инструментите со кои се тргува, а кои неодамна се пренесени во нови договори, едноставно кликнете овде.


Име на производ/СимболТековен договорДатум на превртувањеНов договор
Crude OilMay 2021 (CLK1)11-04-21Jun 2021 (CLM1)
France 40Apr 2021 (FCEJ1)11-04-21May 2021 (FCEK1)
Netherlands 25Apr 2021 (FTIJ1)11-04-21May 2021 (FTIK1)
Spain 35Apr 2021 (M3FMIXJ1)11-04-21May 2021 (M3FMIXK1)
Cotton no.2May 2021 (CTK1)18-04-21Jul 2021 (CTN1)
Brent OilJun 2021 (BZM1)25-04-21Jul 2021 (BZN1)
CopperMay 2021 (HGK1)25-04-21Jul 2021 (HGN1)
GasolineMay 2021 (RBK1)25-04-21Jun 2021 (RBM1)
Heating OilMay 2021 (HOK1)25-04-21Jun 2021 (HOM1)
Natural GasMay 2021 (NGK21)25-04-21Jun 2021 (NGM21)
Sugar no.11May 2021 (SBK1)25-04-21Jul 2021 (SBN1)
CornMay 2021 (ZCK1)25-04-21Jul 2021 (ZCN1)
SoybeansMay 2021 (ZSK1)25-04-21Jul 2021 (ZSN1)
WheatMay 2021 (ZWK1)25-04-21Jul 2021 (ZWN1)
China 50Mar 2021 (CNH21)25-04-21Apr 2021 (CNJ21)
Hong Kong 50Mar 2021 (HSIH1)25-04-21Apr 2021 (HSIJ1)

Ве молиме, имајте предвид дека пренесуваме ЦФД-ја во неделата пред спомнатите датуми. Секој постоечки нереализиран налог(зи) (на пр., Запри загуба (Stop Loss) или Земи профит (Take Profit)) во врска со некој инструмент, ќе биде повлечен и ваша одговорност е да го дадете за новиот договор.
Ризик од негативни цени
Како резултат на последната екстремна нестабилност на пазарот во секторот стока заради „Ковид-19“ и како резултат на тоа што Fortrade платформата за тргување не поддржува негативни цени, Fortrade ги презеде следниве чекори за да се справи со ризикот повторно да се појават негативни цени на инструментите во иднина.
Кога цената на кој било фјучерс-договор ќе ја достигне последната позитивна цена пред цената да стане негативна:
  1. Сите отворени позиции за тој договор ќе бидат затворени веднаш и тргувањето ќе биде прекинато на неколку минути.
  2. Сите налози што чекаат реализација ќе бидат избришани.
  3. Цената на симболот ќе биде префрлена на следниот фјучерс-договор.
  4. Тргувањето ќе биде повторно овозможено по цената на новиот договор.
Забелешка: тоа не е „роловер“. Клиентите ќе можат да отворат нови позиции откако тргувањето со тој симбол ќе продолжи.