ЦФД (CFD) се комплексни инструменти и носат висок ризик од брзо губење пари како резултат на левериџ. Многу од сметките на клиентите-физички лица губат пари кога тргуваат со ЦФД. Треба да размислите дали разбирате како функционираат ЦФД и дали можете да си дозволите да преземете голем ризик од губење на вашите пари.
CFDs се комплексни инструменти и содржат висок ризик од брзо губење пари поради левериџ. 76% од ритеил инвеститорите губат пари кога тргуваат со CFDs со овој провајдер. Треба да размислите дали можете да си дозволите да преземете висок ризик од губење на вашите пари.

Цени на rollover-ите (датуми на испорака) на Fortrade

Fortrade користи роловери согласно стапките одредени од пазарите, без додавање никакви дополнителни давачки или провизии на вашите позиции за тргување. Тие се утврдени на разни датуми во годината, зависно од конкретниот производ со кој се тргува.

На датумот на Роловерот, вашето постоечко тргување се затвора и се отвора ново тргување. Тоа значи дека ќе го платите соодветниот спред за затворањето и повторното отворање тргувања како што е утврдено во Условите за тргување.

За да ги видите Роловер стапките за инструментите со кои се тргува, а кои неодамна се пренесени во нови договори, едноставно кликнете овде.


Име на производ/СимболТековен договорДатум на превртувањеНов договор
Crude OilSep 2020 (CLU0)16-Aug-20Oct 2020 (CLV0)
France 40Aug 2020 (FCEQ0)16-Aug-20Sep 2020 (FCEU0)
Spain 35Aug 2020 (M3FMIXQ0)16-Aug-20Sep 2020 (M3FMIXU0)
Brent OilOct 2020 (BZV0)23-Aug-20Nov 2020 (BZX0)
China 50Aug 2020 (CNQ20)23-Aug-20Sep 2020 (CNU20)
GasolineSep 2020 (RBU0)23-Aug-20Oct 2020 (RBV0)
Heating OilSep 2020 (HOU0)23-Aug-20Oct 2020 (HOV0)
Hong Kong 50Aug 2020 (HSIQ0)23-Aug-20Sep 2020 (HSIU0)
Natural GasSep 2020 (NGU0)23-Aug-20Oct 2020 (NGV0)
CopperSep 2020 (HGU0)30-Aug-20Dec 2020 (HGZ0)
CornSep 2020 (ZCU0)30-Aug-20Dec 2020 (ZCZ0)
PalladiumSep 2020 (PAU0)30-Aug-20Dec 2020 (PAZ0)
WheatSep 2020 (ZWU0)30-Aug-20Dec 2020 (ZWZ0)
US5Y NoteSep 2020 (ZFU0)30-Aug-20Dec 2020 (ZFZ0)
US10Y NoteSep 2020 (ZNU0)30-Aug-20Dec 2020 (ZNZ0)
US30Y BondSep 2020 (ZBU0)30-Aug-20Dec 2020 (ZBZ0)

Ве молиме, имајте предвид дека пренесуваме ЦФД-ја во неделата пред спомнатите датуми. Секој постоечки нереализиран налог(зи) (на пр., Запри загуба (Stop Loss) или Земи профит (Take Profit)) во врска со некој инструмент, ќе биде повлечен и ваша одговорност е да го дадете за новиот договор.
Ризик од негативни цени
Како резултат на последната екстремна нестабилност на пазарот во секторот стока заради „Ковид-19“ и како резултат на тоа што Fortrade платформата за тргување не поддржува негативни цени, Fortrade ги презеде следниве чекори за да се справи со ризикот повторно да се појават негативни цени на инструментите во иднина.
Кога цената на кој било фјучерс-договор ќе ја достигне последната позитивна цена пред цената да стане негативна:
  1. Сите отворени позиции за тој договор ќе бидат затворени веднаш и тргувањето ќе биде прекинато на неколку минути.
  2. Сите налози што чекаат реализација ќе бидат избришани.
  3. Цената на симболот ќе биде префрлена на следниот фјучерс-договор.
  4. Тргувањето ќе биде повторно овозможено по цената на новиот договор.
Забелешка: тоа не е „роловер“. Клиентите ќе можат да отворат нови позиции откако тргувањето со тој симбол ќе продолжи.