ЦФД (CFD) се комплексни инструменти и носат висок ризик од брзо губење пари како резултат на левериџ. 84% од сметките на клиентите-физички лица губат пари кога тргуваат со CFD. Треба да размислите дали можете да си дозволите да преземете голем ризик да ги изгубите парите.
CFDs се комплексни инструменти и содржат висок ризик од брзо губење пари поради левериџ. 83% од ритеил инвеститорите губат пари кога тргуваат со CFDs со овој провајдер. Треба да размислите дали можете да си дозволите да преземете висок ризик од губење на вашите пари.

Производи за тргување

Нудиме над 300 финансиски средства, вклучувајќи: девизни валути, акции, индекси, метали и енергенси.

Девизни валутни парови
 • Над 50 валутни курсеви: ЕУР/УСД, ГБП/УСД и многу други
 • Нула провизии
 • Левериџ соодноси до 1:301:2001:501:100
Индексни ЦФД-ја
 • 20+ индекси од американски, европски и азиски пазари
 • Нула провизии
 • Левериџ соодноси до 1:201:191:501:100
Акциски ЦФД-ја
 • 100+ американски и европски акции
 • Нула провизии
 • Левериџ соодноси до 1:51:101:101:7
Злато и метали
 • Тргување со злато, сребро и други скапоцени метали
 • Точно извршување без рекотирања
 • Висок левериџ кај секоја количина со која се тргува
Нафта и енергенси
 • Фиксни спредови кај ЦФД-ја за нафта, природен гас и други енергенси
 • Одлично извршување и нула провизија
 • Висок левериџ кај секоја количина со која се тргува
Земјоделски ЦФД-ја
 • Директна изложеност на примарни прехранбени производи и земјоделски култури
 • Нула провизии
 • Левериџ соодноси до 1:101:201:50