ЦФД (CFD) се комплексни инструменти и носат висок ризик од брзо губење пари како резултат на левериџ. Многу од сметките на клиентите-физички лица губат пари кога тргуваат со ЦФД. Треба да размислите дали разбирате како функционираат ЦФД и дали можете да си дозволите да преземете голем ризик од губење на вашите пари.
CFDs се комплексни инструменти и содржат висок ризик од брзо губење пари поради левериџ. 76% од ритеил инвеститорите губат пари кога тргуваат со CFDs со овој провајдер. Треба да размислите дали можете да си дозволите да преземете висок ризик од губење на вашите пари.

Stop Loss (S/L) (Стопирање на загуба)

Stop Loss (S/L) (Стопирање на загуба)

Пазарен налог кој автоматски ја затвора позицијата на непрофитабилната хартија од вредност или финансиски инструмент кога ќе достигне одредена цена, со цел да се ограничи загубата и да се спречи потфрлување. Ѕ/L, исто така, може да се користи за долги (купување) и кратки (продажба) позиции. Исто така познат е и како “налог за стопирање” или “пазарен налог за стопирање”.

- S -