CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 83% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Ekzekutimi më i mirë

Fortrade duhet të ndërmarrë të gjitha hapat e duhur për të arritur rezultatin më të mirë të mundshëm (ekzekutimin më të mirë) në një bazë të rregullt kur ekzekuton urdhërat e klientit.

Në përputhje me rregullatoren e standardeve teknike (RTS) 27/28 dhe tregjet në drejtorinë e instrumenteve financiare (MiFID) II, Fortrade duhet të sigurojë transparencë të plotë për klientët në lidhje me cilësinë e ekzekutimit të tregtisë. Raportet në dispozicion përfshijnë dhe nuk kufizohen vetëm me: çmimin, koston, shpejtësinë dhe gjasat e ekzekutimit.

Fortrade ka ndërmarrë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për të siguruar që informacioni në këto raporte të jetë i plotë, i saktë dhe në një format të lexueshëm për makinën. Fortrade nuk mban përgjegjësi për asnjë vendim të marrë, bazuar në këtë informacion.

Raportet mbulojnë cilësinë e ekzekutimit për produktet derivative mbi banak (OTC) si pjesë e kërkesave të RTS 27 MiFID II.

Politika e ekzekutimit më të mirë (RTS28)

RTS28 Format i lexueshëm makinerik 2020
RTS28 Format i lexueshëm makinerik 2021
(RTS28) Deklaratë përmbledhëse e cilësisë së ekzekutimit 2020
(RTS28) Deklaratë përmbledhëse e cilësisë së ekzekutimit 2021

Klikoni këtu për raportet e RTS 27 për vitin 2019 (Në dispozicion vetëm në anglisht)
Klikoni këtu për raportet e RTS 27 për vitin 2020 (Në dispozicion vetëm në anglisht)