CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. Shumica e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Duhet të konsideroni nëse e kuptoni se si funksionojnë CFD-të dhe nëse mund të përballoni rrezikun e lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Çmimet e rollover-ëve në Fortrade

Fortrade vepron me rrolloverë sipas çmimeve që përcaktohen në treg, pa shtuar çfarëdo shpenzime shtesë ose pagesa të tjera për pozicionin tuaj tregtar. Ata përmbajnë data të ndryshme gjatë tërë vitit, varësisht nga produktet e caktuara financiare.

Në datën e rrolloverit blerja juaj aktuale do të mbyllet dhe do të hapet një blerje e re. Kjo nënkupton se do të paguani diferencën e caktuar (spread) për mbyllje dhe rihapje të blerjes suaj ashtu siç është paraparë me Kushtet e tregtimit.

Për të parë çmimet e rrolloverëve të instrumetëve me të cilët mund të tregtoni, mbi të cilët së fundi është ekzekutuar një rollover në kontratë të re, thjeshtë klikoni këtu.

Për t’ju lehtësuar njohjen, në vijim është dhënë lista e datave zyrtare të rolloverëve që janë planifikuar për këtë muaj. Ju lutemi vini re se si ne i ekzekutojmë rolloverët e CFD-ve të dielave, para ditëve të lartpërmendura.

Çdo urdhër ekzistues që nuk është realizuar (gjegjësisht Ndalo humbjen ose Merr fitimin) i vendosur në ndonjë instrument, do të anulohen dhe ju mbani përgjegjësinë që ta ktheni atë në vend në kontratën e re.