CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 80% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 74% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Normat e rollover

Fortrade trajton kthimet sipas normave të përcaktuara nga tregjet, pa shtuar asnjë tarifë shtesë ose tarifa në pozicionet tuaja të tregtimit. Këto vendosen në data të ndryshme gjatë gjithë vitit, në varësi nga produkti specifik i tregtueshëm.

Në datën e kthimit tregtia juaj ekzistuese mbyllet dhe hapet një tregti e re. Kjo do të thotë që ju do të paguani shpërndarjen përkatëse për mbylljen dhe rihapjen e tregtive siç përcaktohet në Kushtet e Tregtimit.

Për të parë normat e kthimit për instrumentet e tregtueshme që kohët e fundit janë kthyer në kontrata të reja, thjesht klikoni këtu.


Emri i produktit/simbolKontrata aktualeDate rolloverKontrata e re
France 40Oct 2021 (FCEV1)10-10-21Nov 2021 (FCEX1)
Netherlands 25Oct 2021 (AEXV1)10-10-21Nov 2021 (AEXX1)
Spain 35Oct 2021 (M3FMIXV1)10-10-21Nov 2021 (M3FMIX1)
Crude OilNov 2021 (CLX1)17-10-21Dec 2021 (CLZ1)
Brent OilDec 2021 (BZZ1)24-10-21Jan 2022 (BZF2)
GasolineNov 2021 (RBX1)24-10-21Dec 2021 (RBZ1)
Heating OilNov 2021 (HOX1)24-10-21Dec 2021 (HOZ1)
Natural GasNov 2021 (NGX1)24-10-21Dec 2021 (NGZ1)
SoybeansNov 2021 (ZSX1)24-10-21Jan 2021 (ZSF2)
China 50Oct 2021 (CNV1)24-10-21Nov 2021 (CNX1)
Hong Kong 50Oct 2021 (HSIV1)24-10-21Nov 2021 (HSIX1)
Bitcoin - FUTOct 2021 (MBTV1)24-10-21Nov 2021 (MBTX1)
Ethereum - FUOct 2021 (ETHV1)24-10-21Nov 2021 (ETHX1)

Prosimo, upoštevajte, da izvajamo obnovitev CFD v nedeljo pred navedenimi datumi. Vsako obstoječe čakajoče naročilo (naročila) (npr. Stop Loss ali Take Profit) za določen instrument bo preklicano in vaša odgovornost je, da ga namestite v novo pogodbo.
Rreziku i çmimit negativ
Si rezultat i paqëndrueshmërisë së fundit ekstrem të tregut në sektorin e mallrave për shkak të Covid-19, dhe për shkak të platformës tregtare të Fortrade që nuk mbështet çmimin negativ, Fortrade ka ndërmarrë hapat e mëposhtëm për të adresuar rrezikun e çmimeve negative që ndodh përsëri në çdo instrument të ardhshëm.
Kur çmimi i ndonjë kontrate të ardhshme arrin çmimin e fundit pozitiv para se çmimi të kthehet negativ:
  1. Të gjitha pozicionet e hapura në atë kontratë do të mbyllen me efekt të menjëhershëm, dhe tregtimi do të ndalet për disa minuta.
  2. Të gjitha urdhërat në pritje do të fshihen.
  3. Çmimi i simbolit do të zhvendoset në kontratën e ardhshme që vijon.
  4. Tregtimi do të aktivizohet përsëri në çmimin e kontratës së re.
Shënim: nuk është një rikthim. Klientët do të jenë në gjendje të hapin pozicione të reja, pasi të fillojnë tregtimet me të njejtin simbol do të rifillojnë.