CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. Shumica e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Duhet të konsideroni nëse e kuptoni se si funksionojnë CFD-të dhe nëse mund të përballoni rrezikun e lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Detajet mbi produktet për tregtim

Ne jemi të përkushtuar që të sigurojmë një mjedis të sigurtë dhe të besueshëm i cili ndihmon në ruajtjen e investimit tuaj dhe rritjen e shanseve për sukses.

Qëllimi ynë është që të jemi ofruesi kryesor botëror i produkteve, teknologjisë dhe shërbimeve në fushën e Forex-it dhe CFD-ve, duke mbajtur përparësinë konkurruese dhe shërbimin në nivel të lartë. Klikoni në linkun në vijim për të parë kushtet specifike të tregtimit për secilën kategori të produkteve tona.

 • Detajet mbi më shumë se 70 çifte valutash. (Versioni anglisht)

  Përfshin: Spread, Margin, Leverage, Premiums dhe Trading Hours
 • Detajet mbi çiftet më të popullarizuara të valutave dixhitale (Versioni anglisht)

  Përfshin: Spread, Margin, Leverage, Premiums dhe Trading Hours
 • Detajet mbi CFD-të kryesore botërore në indeksë. (Versioni anglisht)

  Përfshin: Spread, Margin, Leverage, Premiums dhe Trading Hours
 • Detajet mbi më shumë se 140 CFD evropiane në aksione. (Versioni anglisht)

  Përfshin: Spread, Margin, Leverage, Premiums dhe Trading Hours
 • Detajet mbi më shumë se 50 CFD amerikane në aksione. (Versioni anglisht)

  Përfshin: Spread, Margin, Leverage, Premiums dhe Trading Hours
 • Detajet mbi CFD-të kryesore botërore në produkte bujqësore. (Versioni anglisht)

  Përfshin: Spread, Margin, Leverage, Premiums dhe Trading Hours
 • Detajet mbi CFD-të kryesore në letra me vlerë të qeverisë amerikane (Versioni anglisht)

  Përfshin: Spread, Margin, Leverage, Premiums dhe Trading Hours
 • Detajet mbi ETF-të. (Versioni anglisht)

  Përfshin: Spread, Margin, Leverage, Premiums dhe Trading Hours
 • Ndryshimi i përhapjes ndodh në pozicionet e tregtimit të cilat mbahen brenda natës (të cilat automatikisht kyçen në pozicion).

  Çdo valutë që blini dhe shisni ka normën e vet të interesit brenda natës. Diferenca ndërmjet dy normave të interesit të valutave me të cilat tregtohet do t’ju jap koston e mbajtjes së pozicionit brenda natës.
 • Detajet mbi më shumë se 70 çifte valutash. (Versioni anglisht)

  Përfshin: Spread, Margin, Leverage, Premiums dhe Trading Hours
 • Detajet mbi CFD-të kryesore botërore në indeksë. (Versioni anglisht)

  Përfshin: Spread, Margin, Leverage, Premiums dhe Trading Hours
 • Detajet mbi më shumë se 140 CFD evropiane në aksione. (Versioni anglisht)

  Përfshin: Spread, Margin, Leverage, Premiums dhe Trading Hours
 • Detajet mbi më shumë se 50 CFD amerikane në aksione. (Versioni anglisht)

  Përfshin: Spread, Margin, Leverage, Premiums dhe Trading Hours
 • Detajet mbi CFD-të kryesore botërore në produkte bujqësore. (Versioni anglisht)

  Përfshin: Spread, Margin, Leverage, Premiums dhe Trading Hours
 • Detajet mbi CFD-të kryesore në letra me vlerë të qeverisë amerikane (Versioni anglisht)

  Përfshin: Spread, Margin, Leverage, Premiums dhe Trading Hours
 • Ndryshimi i përhapjes ndodh në pozicionet e tregtimit të cilat mbahen brenda natës (të cilat automatikisht kyçen në pozicion).

  Çdo valutë që blini dhe shisni ka normën e vet të interesit brenda natës. Diferenca ndërmjet dy normave të interesit të valutave me të cilat tregtohet do t’ju jap koston e mbajtjes së pozicionit brenda natës.
 • Detajet mbi më shumë se 70 çifte valutash. (Versioni anglisht)

  Përfshin: Spread, Margin, Leverage, Premiums dhe Trading Hours
 • Detajet mbi CFD-të kryesore botërore në indeksë. (Versioni anglisht)

  Përfshin: Spread, Margin, Leverage, Premiums dhe Trading Hours
 • Detajet mbi më shumë se 50 CFD amerikane në aksione. (Versioni anglisht)

  Përfshin: Spread, Margin, Leverage, Premiums dhe Trading Hours
 • Detajet mbi më shumë se 140 CFD evropiane në aksione. (Versioni anglisht)

  Përfshin: Spread, Margin, Leverage, Premiums dhe Trading Hours
 • Detajet mbi CFD-të kryesore botërore në produkte bujqësore. (Versioni anglisht)

  Përfshin: Spread, Margin, Leverage, Premiums dhe Trading Hours
 • Detajet mbi CFD-të kryesore në letra me vlerë të qeverisë amerikane (Versioni anglisht)

  Përfshin: Spread, Margin, Leverage, Premiums dhe Trading Hours
 • Detajet mbi ETF-të. (Versioni anglisht)

  Përfshin: Spread, Margin, Leverage, Premiums dhe Trading Hours
 • Ndryshimi i përhapjes ndodh në pozicionet e tregtimit të cilat mbahen brenda natës (të cilat automatikisht kyçen në pozicion).

  Çdo valutë që blini dhe shisni ka normën e vet të interesit brenda natës. Diferenca ndërmjet dy normave të interesit të valutave me të cilat tregtohet do t’ju jap koston e mbajtjes së pozicionit brenda natës.
 • Detajet mbi çiftet më të popullarizuara të valutave dixhitale.

  Përfshin: Spread, Margin, Leverage, Premiums dhe Trading Hours
 • Detajet mbi më shumë se 70 çifte valutash.

  Përfshin: Spread, Margin, Leverage, Premiums dhe Trading Hours
 • Detajet mbi CFD-të kryesore botërore në indeksë.

  Përfshin: Spread, Margin, Leverage, Premiums dhe Trading Hours
 • Detajet mbi CFD-të kryesore botërore në produkte bujqësore.

  Përfshin: Spread, Margin, Leverage, Premiums dhe Trading Hours
 • Detajet mbi më shumë se 50 CFD amerikane në aksione.

  Përfshin: Spread, Margin, Leverage, Premiums dhe Trading Hours
 • Detaje për CFD-të e BE-së dhe ato globale mbi kapitalet.

  Përfshin: Spread, Margin, Leverage, Premiums dhe Trading Hours
 • Detajet mbi CFD-të kryesore në letra me vlerë të qeverisë amerikane.

  Përfshin: Spread, Margin, Leverage, Premiums dhe Trading Hours
 • Ndryshimi i përhapjes ndodh në pozicionet e tregtimit të cilat mbahen brenda natës (të cilat automatikisht kyçen në pozicion).

  Çdo valutë që blini dhe shisni ka normën e vet të interesit brenda natës. Diferenca ndërmjet dy normave të interesit të valutave me të cilat tregtohet do t’ju jap koston e mbajtjes së pozicionit brenda natës.