CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 83% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.
Tërheqje
Ju lutemi llogarisni pozicionet tuaja të hapura të marzhit
para se të plotësoni kërkesën tuaj për tërheqje.
Tërheqje e fondeve

Ju lutemi të dini që ajo mund të zgjasë deri në shtatë (5) ditë pune pasi kërkesat tuaja të tërheqjes të jenë të vendosura derisa të përpunohen dhe të miratohen.

Në përputhje me rregulloret kundër pastrimit të parave, “Fortrade” përdor një politikë të rreptë “kthimi në burim” – që do të thotë se fondet tuaja duhet të kthehen në llogarinë e origjinës nga ku është kryer depozitimi për “Fortrade”.

Tërheqjet në kartat e kreditit dhe debitit mund të jenë vetëm për shumën e depozituar. Më poshtë janë 2 metoda alternative për tërheqjen shtesë të fondeve që tejkalojnë shumën e kartës origjinale të kreditit/debitit.

Transfertë elektronike

Plotësoni këtë formular dhe dërgojeni në: [email protected] duke sjellur detajet e llogarisë suaj bankare.

Plotësoni këtë formular dhe dërgojeni në: [email protected] duke sjellur detajet e llogarisë suaj bankare.

Plotësoni këtë formular dhe dërgojeni në: [email protected] duke sjellur detajet e llogarisë suaj bankare.

Plotësoni këtë formular dhe dërgojeni në: [email protected] duke sjellur detajet e llogarisë suaj bankare.

Skrill

"

Na dërgoni një email në [email protected] me shumën e kërkuar të tërheqjes dhe adresën e emailit të Llogarisë Skrill nëse dëshironi që shuma të transferohet.

Nëse keni probleme me tërheqjen e fondeve ose nuk mund të hysh në llogarinë tuaj, na kontaktoni për më shumë ndihmë.