CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 83% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Politikat dhe Procedurat e Kompanisë

Ne po bëjmë gjithçka për të qenë transparentë në biznesin tonë prandaj më poshtë kemi listuar përmbledhjet dhe versionet e plota për shkarkim të të gjitha dokumenteve lidhur me politikat dhe procedurat e firmës sonë.

Procedura e ankimimit
Procedura jonë e trajtimit të ankesave pasqyron obligimin e Fortrade-it për trajtimin e pakënaqësive të dërguara nga përdoruesit tanë, në përputhje me udhëzimet mbi procedurën dhe zgjidhjen e tyre nga Agjencia për monitorimin e shërbimeve financiare (FCA).
Formulari i pagesës
Formulari i nevojshëm për pagesën e mjeteve nëpërmjet transfertës bankare. Sigurohuni se ky formular është i plotësuar tërësisht dhe se është i nënshkruar.
Politika e margjinës
Politika e Fortrade-it mbi margjinën dhe mbylljen e margjinës.
Procedura e ankimimit
Procedura jonë për ankesa reflekton angazhimin e Fort Securities për trajtimin e pakënaqësive të ardhura nga klientët.
Formulari i pagesës
Formulari i nevojshëm për pagesën e mjeteve nëpërmjet transfertës bankare. Sigurohuni se ky formular është i plotësuar tërësisht dhe se është i nënshkruar.
Bonus
Përshkrimi i kushteve dhe rregullave për çdo bonus.
Politika e margjinës
Politika e Fortrade-it mbi margjinën dhe mbylljen e margjinës.
Rregullorja e interesit më të mirë dhe ekzekutimit të porosive
Kjo përmbledhje e politikës më të mirë të interesit dhe ekzekutimit të urdhërit duhet të ndërmarrë të gjithë hapat e mjaftueshëm për të marrë rezultatin më të mirë të mundshëm (ekzekutimin më të mirë) në emër të klientëve tanë qoftë kur ekzekutohen urdhërat e klientit ose pranohen dhe transmetohen urdhra për ekzekutim.
Politika e kategorizimit të klientit
Ky dokument tregon se si i përcaktojmë klientët në një nga tre kategoritë e mëposhtme: me pakicë, profesional ose të palë e zgjedhur.
Procedura e ankesave
Procedura jonë e ankesave pasqyron angazhimin e 'Fortrade Cyprus' për trajtimin e pakënaqësive të pranuara nga klientët në përputhje me udhëzimet e komisionit të sigurimeve dhe shkëmbimeve të Qipros (CySEC).
Politika për konflikt interesi
Fortrade Cyprus Ltd. është e përkushtuar të veprojë me ndershmëri, me korrektësi, me profesionalizëm dhe në interes më të mirë të klientëve dhe të jetë në veçanti në përputhshmëri me parimet e përcaktuara në ligjin e mësipërm, kur ofron shërbime investimesh dhe shërbime të tjera ndihmëse të ndërlidhura me shërbime të tilla investimesh.
Fondi i kompensimit të investitorëve
Qëllimi i ICF është të mbrojë kërkesat e klientëve të mbuluar kundër anëtarëve të ICF, përmes pagesës së kompensimit në rastet kur anëtari në fjalë nuk është në mundësi për shkak të rrethanave të tij financiare dhe kur mundësisht nuk ka perspektivë realiste të përmirësimit të rrethanave të mësipërme në ardhmen e afërt.
Politika e privatësisë
Si pjesë e procesit të Fortrade Cyprus Ltd për të siguruar që do të vazhdojë të ruajë nivelet më të larta të integritetit profesional dhe sjelljes etike, Fortrade Cyprus ka miratuar këtë Politikë të Privatësisë për të menaxhuar informacionin personal në mënyrë të hapur dhe transparente.
Formular për transfertë bankare
Formulari i duhur për tërheqjen e fondeve përmes transfertës bankare. Ju lutemi sigurohuni që kjo formë është plotësuar dhe nënshkruar plotësisht.
Bonus
Përshkrimi i kushteve dhe rregullave për çdo bonus.
Formulari i transfertës së telit
Formulari i transfertës bankare në llogaritë bankare.
Formular për transfertë bankare
Formulari i duhur për tërheqjen e fondeve përmes transfertës bankare. Ju lutemi sigurohuni që kjo formë është plotësuar dhe nënshkruar plotësisht.
Regjistrohuni falas tani
Krijo llogari demo, praktikohuni pa risk me paratë virtuale.