CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 80% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 74% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.
Filloni tregtimin!
Filloni tregtimin në Forex duke depozituar para në llogarinë tuaj.
Ndiqni hapat e mëposhtme për të transferuar paratë tuaja në mënyrë të sigurt dhe të lehtë.
Detajet e llogarisë bankare
Transferta bankare në llogarinë bankare në EUR
Përdoruesi:

Fortrade Limited

Kodi SWIFT i pëdroruesit:

BARCGB22

Kodi IBAN i përdoruesit:

GB98BARC20199042390244

Emri i bankës së përdoruesit:

Barclays Bank PLC

Adresa e bankës së përdoruesit:

1 Churchill Place, London, E14 5HP, United Kingdom

Përdoruesi:

Fort Securities BLR LLC

Kodi IBAN i përdoruesit:

BY35PJCB30120559131000000978

Kodi SWIFT i pëdroruesit:

PJCBBY2X

Emri i bankës së përdoruesit:

Priorbank JSC

Adresa e bankës së përdoruesit:

40 Masherova ave., Minsk, Republic of Belarus

SWIFT kodi i Bankës Korrespondente të Bankës së Përfituesit:

RZBAATWW

Banka Korrespondente e Bankës së Përfituesit.:

Acc. 55.045.512, Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria

Përdoruesi:

FORT SECURITIES AUSTRALIA CLIENT MONEY TRUST ACCOUNT

Kodi BIC/SWIFT i pëdroruesit:

CTBAAU2S

Kodi BSB i pëdroruesit:

062-123

Numri i llogarisë së përfituesit:

1068 3796

Emri i bankës së përdoruesit:

Commonwealth Bank of Australia

Adresa e bankës së përdoruesit:

100 Campbell Parade, Bondi beach, NSW, 2026 Australia

Përdoruesi:

Fortrade Cyprus Limited Client EUR

Kodi SWIFT i pëdroruesit:

ABKLCY2N

Kodi IBAN i përdoruesit:

CY97 0090 0515 0005 1510 6060 6842

Emri i bankës së përdoruesit:

ALPHA BANK CYPRUS

Adresa e bankës së përdoruesit:

STYLIANOU LENA SQUARE, 1101 NICOSIA, CYPRUS

Transferta bankare në llogarinë bankare në GBP për banorët e Britanisë së Madhe
Transferta bankare në llogarinë bankare në GBP
Transferta bankare në llogarinë bankare në AUD
Përdoruesi:

Fortrade Limited

Kodi SWIFT i pëdroruesit:

BARCGB22

Kodi IBAN i përdoruesit:

GB81BARC20199083728846

Emri i bankës së përdoruesit:

Barclays Bank PLC

Adresa e bankës së përdoruesit:

1 Churchill Place, London, E14 5HP, United Kingdom

Përdoruesi:

Fort Securities BLR LLC

Kodi IBAN i përdoruesit:

BY50PJCB30120559131010000826

Kodi SWIFT i pëdroruesit:

PJCBBY2X

Emri i bankës së përdoruesit:

Priorbank JSC

Adresa e bankës së përdoruesit:

40 Masherova ave., Minsk, Republic of Belarus

SWIFT kodi i Bankës Korrespondente të Bankës së Përfituesit:

BARCGB22

Banka Korrespondente e Bankës së Përfituesit.:

Acc. 63999084, BARCLAYS BANK PLC, London, UK

Përdoruesi:

FORT SECURITIES AUSTRALIA CLIENT MONEY TRUST ACCOUNT

Kodi BIC/SWIFT i pëdroruesit:

CTBAAU2S

Kodi BSB i pëdroruesit:

062-123

Numri i llogarisë së përfituesit:

1068 3809

Emri i bankës së përdoruesit:

Commonwealth Bank of Australia

Adresa e bankës së përdoruesit:

100 Campbell Parade, Bondi beach, NSW, 2026 Australia

Përdoruesi:

Fortrade Cyprus Limited Client GBP

Kodi SWIFT i pëdroruesit:

ABKLCY2N

Kodi IBAN i përdoruesit:

CY47 0090 0515 0005 1510 6060 6869

Emri i bankës së përdoruesit:

ALPHA BANK CYPRUS

Adresa e bankës së përdoruesit:

STYLIANOU LENA SQUARE, 1101 NICOSIA, CYPRUS

Transferta bankare në llogarinë bankare në USD
Përdoruesi:

Fortrade Limited

Kodi SWIFT i pëdroruesit:

BARCGB22

Kodi IBAN i përdoruesit:

GB69BARC20199083117477

Emri i bankës së përdoruesit:

Barclays Bank PLC

Adresa e bankës së përdoruesit:

1 Churchill Place, London, E14 5HP, United Kingdom

Përdoruesi:

Fort Securities BLR LLC

Kodi IBAN i përdoruesit:

BY75PJCB30120559131000000840

Kodi SWIFT i pëdroruesit:

PJCBBY2X

Emri i bankës së përdoruesit:

Priorbank JSC

Adresa e bankës së përdoruesit:

40 Masherova ave., Minsk, Republic of Belarus

SWIFT kodi i Bankës Korrespondente të Bankës së Përfituesit:

CITIUS33

SWIFT kodi i Bankës Korrespondente të Bankës së Përfituesit:

Acc. 36089449, CITIBANK NA, New York, USA

Përdoruesi:

FORT SECURITIES AUSTRALIA CLIENT MONEY TRUST ACCOUNT

Kodi BIC/SWIFT i pëdroruesit:

CTBAAU2S

Kodi BSB i pëdroruesit:

062-123

Numri i llogarisë së përfituesit:

1068 3788

Emri i bankës së përdoruesit:

Commonwealth Bank of Australia

Adresa e bankës së përdoruesit:

100 Campbell Parade, Bondi beach, NSW, 2026 Australia

Përdoruesi:

Fortrade Cyprus Limited Client USD

Kodi SWIFT i pëdroruesit:

ABKLCY2N

Kodi IBAN i përdoruesit:

CY75 0090 0515 0005 1510 6060 6850

Emri i bankës së përdoruesit:

ALPHA BANK CYPRUS

Adresa e bankës së përdoruesit:

STYLIANOU LENA SQUARE, 1101 NICOSIA, CYPRUS

Referenca duhet të përfshijë:

Emrin e përdoruesit (adresën e-mail)

Numrin e llogarisë.

Vini re:

Pragu minimal për transfertën bankare është 250 (£/$/€)

Tarifa e transaksionit deri në 40 (£ / $ / €). Pagesa varet nga banka juaj dhe si vendosni të paguani tarifat.

Lejoni që deri në 5 ditë pune mjetet të transferohen në llogarinë tuaj bankare.

Vini re:

Pragu minimal për transfertën bankare është 250 ($/€).

Një pagesë transaksioni mund të ngarkohet nga depozita. Pagesa varet nga banka juaj dhe si vendosni të paguani tarifat.

Lejoni që deri në 5 ditë pune mjetet të transferohen në llogarinë tuaj bankare.

Vini re:

Emri i llogarisë bankare duhet të përkojë me emrin e llogarisë së Fort Securities Australia.

Pragu minimal për transfertën bankare është $250, ndërsa tarifa për transaksione është deri në $40.

Lejoni që deri në 5 ditë pune mjetet të transferohen në llogarinë tuaj bankare.

Vini re:

Emri i llogarisë bankare duhet të përputhet me emrin e llogarisë Fortrade.

Informacione shtesë të kërkuara: emrin e përdoruesit (adresën e postës elektronike) dhe numrin e llogarisë.

Pragu minimal për transfertën bankare është 250 (£/$/€)

Një pagesë transaksioni mund të ngarkohet nga depozita. Pagesa varet nga banka juaj dhe si vendosni të paguani tarifat.

Lejoni që deri në 5 ditë pune mjetet të transferohen në llogarinë tuaj bankare.