CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Dokumentet juridike

Ne jemi të obliguar që të jemi transparentë në të gjitha aktivitetet tona, prandaj më poshtë do të gjeni të gjitha përmbledhjet dhe versionet e plota të të gjitha dokumenteve tona juridike për shkarkim.

 • Përdorimi i web faqes dhe /ose platformave tregtare do të thotë se ju pajtoheni me kushtet dhe rregullat.
 • Ky rregull është për dorëzimin, procedimin dhe kryerjen e porosive të Klientit për të caktuar çmimin e pasurisë aktive gjatë transaksioneve me instrumente të pa-kthyeshme financiare.
 • Ju lutemi lexoni Deklaratën tonë për heqjen e përgjegjësisë nga rreziku për të qenë të sigurtë se kuptoni rrezikun në të cilin jeni përfshirë.
 • Informacionet për atë se si ne ofrojmë performancën më të mirë (në përputhje me kërkesat e Direktivave për tregjet e instrumenteve financiare 2004/39 /EC (MiFID) dhe Shërbimit për mbajtjen e librave afariste të subjekteve të biznesit (COBS) gjatë ekzekutimit të urdhërave ose ofertave në emër të klientit.
 • Përkushtimi ynë ndaj biznesit mundëson një afarizëm etik dhe të ndershëm.
 • Fortrade-it i kërkohet të prodhojë Dokumentet Kryesore të Informacionit ('KID') që përcaktojnë informacionet e përshkruara në lidhje me ofertën e produktit sipas Rregullores së BE-së për shitjet me Pakicë dhe Rregullores për Sigurimin e Bazuar në Investime të Produkteve ('PRIIPs').
 • Në rast se nuk keni ndonjë arsye për të ndier të pakënaqur ose keni nevojë për sqarime me ndonjë aspekt të shërbimit tonë, ju duhet të kontaktoni në mënyrë të drejtpërdrejtë me Fortrade Support në: [email protected]
 • Ky Publikim i Zbatimit më të Mirë plotëson Politikën e Porosis Fortrade Limited (Fortrade) dhe duhet të lexohet së bashku me Termat dhe Kushtet e Fortrade-it të disponueshme në faqen tonë të internetit.
 • Ç'bonuse disponohen në Fort Securities BLR LLC?
 • Përdorimi i uebsitit dhe/ose platformave tregtuese përbën pajtimin nga ana juaj me këto “Kushte dhe kufizime”.
 • Kjo marrëveshje bëhet për të kryer transaksione me instrumente financiare të pa-kthyeshme (mbi-banak).
 • Përkushtimi ynë i vazhduar për të mbrojtur privatësinë dhe konfidencialitetin e informacioneve personale të klientëve tanë.
 • Ky rregull është për dorëzimin, procedimin dhe kryerjen e porosive të Klientit për të caktuar çmimin e pasurisë aktive gjatë transaksioneve me instrumente të pa-kthyeshme financiare.
 • Çfarë bonusesh disponohen në Fort Securities Australia?
 • Marrëveshja me klientin udhëheq ujditë tona me ju për Produktet. Këto ujdi përfshijnë shërbimet dhe transaksionet financiare që kryejmë me ju.
 • Kjo FSG është përgatitur për t’ju dhënë informacion rreth produkteve dhe shërbimeve financiare që ofrojmë.
 • Kjo rregullore shpjegon metodologjitë që përdor Fort Securities Australia PTY. LTD. për të menaxhuar rrezikun në treg dhe vendosur mbi masën e caqeve të ekpsozimit tonë ndaj palëve homologe.
 • Ky rregull është për dorëzimin, procedimin dhe kryerjen e porosive të Klientit për të caktuar çmimin e pasurisë aktive gjatë transaksioneve me instrumente të pa-kthyeshme financiare.
 • Kjo PDS (deklaratë paraqitjeje produkti) ju ofron informacione kyçe rreth produkteve tona financiare.
 • Kjo rregullore për paraqitjen, përpunimin dhe ekzekutimin e urdhrave të klientit për të përcaktuar çmimin e aktivit themelor kur preformoni transaksione me instrumente financiare jo të dorëzueshme.
 • Marrëveshja e klientit rregullon marrëdhëniet tona me ju te produktet. Këto marrëdhënie përfshijnë shërbimet tona financiare dhe transaksionet që ne kryejmë me ju.
 • Sipas shërbimeve të investimeve dhe aktiviteteve dhe ligjit të rregulluar të tregjeve 87(I)/2017, Fortrade Cyprus Ltd duhet të kategorizojë klientët e saj në një nga tre kategoritë e mëposhtme: me pakicë, profesional ose palë e zgjedhur.
 • Fortrade Cyprus Ltd është e autorizuar dhe e rregulluar nga komisioni i sigurimeve dhe shkëmbimit të Qipros - CySEC, si një firmë investimesh e Qipros - CIF, që ofron shërbimet dhe aktivitetet e listuara këtu në këtë dokument, nën dispozitën e sigurimit të shërbimeve të investimeve, ushtrimii i aktiviteteve të investimeve, operimi i tregjeve të rregulluara dhe çështjeve të tjera të ndërlidhura Ligji 87(I)/2017, i ndryshuar herë pas here.
 • Në rast se nuk ka ndonjë arsye të ndjeheni të pakënaqur ose të keni nevojë për sqarime për ndonjë aspekt të shërbimit tonë, duhet të kontaktoni mbështetjen Fortrade direkt në: [email protected]
 • Angazhimi ynë për të bërë biznes në mënyrë etike dhe të ndershme.
 • Qëllimi i ICF është të mbrojë kërkesat e klientëve të mbuluar kundër anëtarëve të ICF, përmes pagesës së kompensimit në rastet kur anëtari në fjalë nuk është në mundësi për shkak të rrethanave të tij financiare dhe kur mundësisht nuk ka perspektivë realiste të përmirësimit të rrethanave të mësipërme në ardhmen e afërt.
 • Angazhimi ynë i vazhdueshëm për të mbrojtur privatësinë dhe konfidencialitetin e informacionit personal të klientëve tanë.
 • Ju lutemi lexoni deklaratën tonë të zbulimit të riskut për t'u siguruar se kuptoni rreziqet e përfshira.
 • Kompania është pronare e të drejtave të autorit në faqet dhe ekranet që shfaqin këtë uebsajt në internet, dhe në informacionin dhe materialin këtu dhe në rregullimin e tyre, përveç nëse tregohet ndryshe.
 • Përdorimi i web faqes dhe /ose platformave tregtare do të thotë se ju pajtoheni me kushtet dhe rregullat.