CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Kurset për tregtim në Forex dhe me CFD-të, për fillestarët

Disponohet vetëm në anglisht.

Forex Advantage

The advantages of Forex Trading, why Forex is one of the fastest-growing markets, why trading is rapidly becoming a favorite among Stock Market investors.

Basic Forex Terms

Familiarization with the basics of Forex, familiarization with many important trading terms, how to do the first step in trading.

Types of Orders

In this lesson, we’ll learn the different types of orders, how to use the right order type at the right time. The information in this lesson is part of the trading foundations every trader must know.

Glossary of Concepts

Increase your Forex Knowledge by getting familiar with important trading and market terminology in this wide Forex Glossary.

Winning Tactic

In this lesson, we’ll start learning how to combine all the information and use our professional trader’s winning strategies and how to choose the strategy that works for you.