CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Revaluation (Revalvimi)

Revaluation (Revalvimi)

Ndryshimi zyrtar i çmimit të letrës me vlerë ose instrumentit financiar, veçanërisht në raport me monedhën (me ç’rast simbolizon rritjen e vlerës së kursit të këmbimit). E kundërta e devalvimit.

- R -