CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Government Bond (Obligacioni shtetëror)

Government Bond (Obligacioni shtetëror)

Letër debitore me vlerë e lëshuar nga autoritetet shtetërore, kryesisht me premtimin e pagesës së interesave të kohë pas kohshëm deri tek maturimi ose skadimi i afatit. Në të shumtën e rasteve, obligacioni shtetëror lëshohet në monedhën e shtetit në fjalë. Gjithashtu quhet edhe “obligacion i pavarur”.

- G -