CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Leverage (Leva)

Leverage (Leva)

Përdorimi i kapitalit të huazuar për investim me qëllim të rritjes së konsiderueshme të fitimit. Për shembull, nga raporti 1:30, tregtari mund të tregtojë me një shumë fiktive e cila është 30 herë më e lartë sesa kapitali i tij/saj (gjegjësisht 30$ për çdo 1$).

- L -